PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 10 (CD) | 216--226
Tytuł artykułu

EURO 2012 jako czynnik stymulujący rozwój Miasta Gdańska

Warianty tytułu
EURO 2012 as a Factor Stimulates the Development of City of Gdansk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Następstwem otwarcia granic i umożliwienia swobodnego przepływy turystów pomiędzy krajami "starej" UE a krajami Europy wschodniej było powierzenie przez UEFA Polsce organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w roku 2012. Organizacja wielkich imprez sportowych to skuteczny sposób na zwiększenie popytu turystycznego nie tylko w krótszej, ale również w długookresowej perspektywie. Polityka turystyczna, której celem jest optymalizacja warunków rozwoju gospodarki, wbrew pozorom nie tylko turystycznej, opiera się na stymulacji do działania poszczególnych przedsiębiorstw jak również miast, gmin, regionów a nawet całych krajów. Celem opracowania jest wykazanie wpływu megaeventów na rozwój regionu oraz zwiększenie jego konkurencyjności przede wszystkim pod względem atrakcyjności turystycznej. Zakres badań obejmował wybrane aspekty związane z funkcjonowaniem gminy miejskiej Gdańsk oraz opinie gości odwiedzających Miasto Gdańsk w odniesieniu do organizowanego przedsięwzięcia. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że podjęcie inicjatywy organizacji EURO 2012 wpłynęło znacząco na zwiększenie potencjału regionu, w tym Miasta Gdańska, co z kolei w dalszej perspektywie podnosi jego konkurencyjność na rynku turystycznym. Wzrost tego potencjału, w największym stopniu, zauważalny jest dzięki rozwojowi infrastruktury sportowej i turystycznej, jednak zagospodarowanie w tych sferach wymaga wielkich nakładów. Starania władz krajowych i lokalnych o przyznanie możliwości organizacji takich imprez jak Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej podyktowane są również chęcią promocji regionu. Powodzenie tych działań zależy od skutecznego wpływu na postrzeganie danego regionu przez społeczność lokalną, potencjalnych inwestorów oraz turystów. W przypadku Miasta Gdańska, organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, zakończona sukcesem organizacyjnym wpłynęła na wzrost jego potencjału, podniosła jego konkurencyjność na tle innych ośrodków miejskich ale przede wszystkim stworzyła ogromne możliwości dalszego jego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
As a result of opening the borders and allowing free movement of tourists between the countries of "old " EU and the countries of eastern Europe, UEFA chosen Poland to be in charge of organizing of the European Football Championship in 2012. The organizing of the large sport events is an effective way to increase the tourism demand not only in the short, but also in the long term. Tourism policy, the aim of which is the optimization of the conditions for the development of the economy, on the contrary to appearances suggesting only tourism, is based on giving a boost to actions of individual companies as well as cities, municipalities, regions and even whole countries. The aim of this article is to demonstrate the impact of megaevents on the development of the region and the increase of its competitiveness primarily in terms of attractiveness of tourism. The scope of the research covers selected aspects of associated with the functioning of the municipality of Gdańsk and the opinions of the guests visiting the city of Gdańsk in respect of the organized project. On the basis of the obtained results it can be concluded that taking the initiative of organization of the Euro 2012 significantly influenced the potential increase of the region, including city of Gdańsk, which in the longer term submits its competitiveness on the tourism market. The visible increase of the potential is mostly noticeable thanks to the development of sport and tourist infrastructure, however, management and progress in those areas require great efforts. The efforts of national and local authorities to be granted an opportunity to organise events such as football championship are to promote the region. The success of these actions depends on the effective impact on the perception of the region concerned by the local community, potential investors and tourists. In the case of city of Gdańsk, organising of the European Football Championship, resulting in an organisational success, increased its potential, strengthened its competitiveness in comparison to other urban centers but above all it has created enormous abilities for further development. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
216--226
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Bibliografia
 • P. Jordan, Tourism and EU Enlargement: a Central European Perspective, [w:] D. Hall, M. Smith, B. Marciszewska, Tourism in the New Europe, The challenges and opportunities of EU Enlargement, CAB International, 2006, s. 70.
 • I. Jędrzejczyk, Nowoczesny biznes turystyczny, Ekostrategia w zarzadzaniu firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 49.
 • R. Sharpley, L. Roberts, Zarządzanie turystyką miejską, [w:] L. Pender, R. Sharpley, Zarządzanie turystyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 207.
 • K. Czernek, Trendy w popycie turystycznym jako determinanty współpracy w regionie, [w] J. Bucko, A. Panasiuk, Popyt turystyczny. zagadnienia podstawowe, Ekonomiczne problemy turystyki nr 82. Zeszyty Naukowe nr 697, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 73.
 • W. Pealo, G. Redmond, Canadian Sport Tourism: An introduction, Recreation and Tourism Management Research Institute, Malaspina University College, Nanaimo 2003, s. 95.
 • D. Milewski, Aktywność władz lokalnych województwa zachodniopomorskiego w dziedzinie turystyki, [w] S. Bosiacki (red.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku - stan obecny i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Kwiatkowskiego w Poznaniu, Poznań 2002, s.177.
 • J. Szwichtenberg, Działania prawne władz samorządowych w kreowaniu wizerunku turystycznego województwa, powiatu i gminy, [w] A. Szwichtenberg (red.), Kreowanie wizerunku turystycznego regionów, gmin i miast, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2003, s. 278.
 • A. Panasiuk, Czynniki produkcji w gospodarce turystycznej, [w] B. Meyer, Ekonomiczne problemy turystyki nr 6. Zeszyty Naukowe nr 439, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 255.
 • W. Budner, Lokalizacja przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s. 21
 • A. Panasiuk, Zagospodarowanie turystyczne jako warunek kształtowania marki turystycznej, [w:] B. Meyer, A. Panasiuk, Elementy Zagospodarowanie Turystycznego cz. II, Ekonomiczne problemy turystyki nr 9. Zeszyty Naukowe nr 466, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 218.
 • F. M. Go, R.M. Lee, A.P. Russo, Turystyka kulturowa a rozwój regionalny, [w:] L. Pender, R. Sharpley, Zarządzanie turystyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 373.
 • J. Karwowski, Tożsamość a wizerunek miejscowości turystycznej, [w] A. Szwichtenberg (red.), Kreowanie wizerunku turystycznego regionów, gmin i miast, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2003, s. 26.
 • J. Śniadek, Promocja regionu turystycznego jako element marketingu terytorialnego, [w:] S. Bosiacki (red.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku - stan obecny i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Kwiatkowskiego w Poznaniu, Poznań 2002, s. 215
 • S.Kaczmarczyk, Badania marketingowe, Metody i techniki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, s. 191
 • Die ZEIT, Nr 52/2006 [za] S.Sawicki, Skutki społeczno-gospodarcze Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2006 dla RFN- wybrane zagadnienia, [w] W.W.Gaworecki, Z.Mroczyński (red.), Turystyka i Sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2008, s. 47.
 • A. Piskozub, Rola sportu w kształtowaniu kontaktów międzypaństwowych we współczesnym świecie, [w] W. W. Gaworecki, Z. Mroczyński (red.), Turystyka i Sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2008, s. 159.
 • Materiały informacyjne Niemieckiego Ministerstwa Gospodarki, Berlin 2007, [za] S. Sawicki, Skutki społeczno-gospodarcze Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2006 dla RFN- wybrane zagadnienia, [w] W. W. Gaworecki, Z. Mroczyński (red.), Turystyka i Sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2008, s. 46
 • P. Matusewicz, PGE sponsorem tytularnym Stadionu narodowego?, "WirtualnaPolska.PL", 31.03.2014, http://sport.wp.pl/kat,1726, title,PGE-sponsorem-tytularnym-Stadionu-Narodowego,wid,16508650,wiadomosc.html[dostęp: 19.06.2014].
 • D. Czernik, Można pomarzyć..., przeglądsportowy.pl, 30.07.2013, http://www.przegladsportowy.pl/pilka-nozna,lechia-gdansk-fcbarcelona, artykul, 177182,1,279.html [dostęp: 22.06.2014.
 • G. Kubicki, M. Korolczuk, Polska-Niemcy 2:2. Cud na PGE Arenie był tak blisko, Trójmiasto.Sport.Pl, 06.09.2011, http://www.trojmiasto.sport.pl/sporttrojmiasto/1,111862,10242793,Polska___Niemcy_2_2__Cud_na_PGE_Arenie_byl_tak_blisko.html [dostęp: 22.06.2014].
 • Ł. Stafiej, Justin Timberlake latem w Gdańsku, www.trojmiasto.pl, 13.01.2014, http://rozrywka.trojmiasto.pl/Justin-Timberlake-latem-w- Gdansku-n75026.html [dostęp: 22.06.2014].
 • P. Wojdakowski, Turystyka sportowa jako sposób kreowania wizerunku miasta Turku (Finlandia), [w] A.Szwichtenberg (red.), Kreowanie wizerunku turystycznego regionów, gmin i miast, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2003, s.337.
 • G. A. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2002, S. 300
 • J. Sarnowski, Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa turystycznego, [w] J. Sarnowski, E. Kirejczyk, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, warszawa 2007, s. 57.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291439

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.