PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
17 (2013) | nr 1 (141) | 115--124
Tytuł artykułu

Wpływ temperatury i czasu przechowywania na wybrane cechy jakościowe oleju rzepakowego, lnianego i lniankowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of the Storage Temperature and Time on the Selected Quality Properties of Rapeseed, Linseed and Cameline Seed Oil
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy była ocena wpływu temperatury i czasu przechowywania na cechy jakościowe wybranych olejów roślinnych, pozyskanych metodą tłoczenia na zimno. Realizując cel pracy wytłoczono metodą na zimno oleje z nasion: rzepaku ozimego, lnu oleistego i lnianki siewnej jarej. Poszczególne próbki olejów podzielono na dwie części (jedną przechowywano w temperaturze +6oC, druga zaś w temperaturze +18oC). W badanych olejach procentowy udział kwasów tłuszczowych w sumie kwasów tłuszczowych był typowy dla danego oleju. Podczas przechowywania olejów roślinnych wartości liczby nadtlenkowej oraz liczby kwasowej stopniowo wzrastały, przy czym w niższej temperaturze przechowywania zmiany te były mniejsze. Głównym wskaźnikiem pogorszenia jakości olejów pozyskanych metodą na zimno okazała się liczba kwasowa (LK). (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper was to evaluate the impact of the storage temperature and time on the quality properties of the selected plant oils obtained with the cold pressing method. In order to carry out the objective of the paper, oils from the seeds of rape, oil flax and spring cameline were cold pressed. Particular oil samples were divided into two parts (one was stored in the temperature of +6oC and the second in the temperature of +18oC). In the tested oil, a percentage share of fat acids in the total amount of fat acids, typical for the particular oil. During storing plant oils, value of the peroxide number and the acid number increased gradually. While, in the lower temperature of storing, these changes were lower. The acid number (LK) proved to be the main index of worsening the quality of oils obtained with the cold method. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
115--124
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Frąckowiak, P.; Adamczyk, F.; Spychała W. (2011). Wpływ prędkości obrotowej ślimaka na parametry procesu wytłaczania oleju z lnianki siewnej prasą ślimakową. Inżynieria Rolnicza, 5(130), 55-62.
 • Frąckowiak, P., Adamczyk, F., Spychała, W., Wojtkowiak, R. (2010). Analiza możliwości wytłaczania oleju z lnianki siewnej (Camelina sativa L.) prasa ślimakowa. Journal of Research and Applications In Agricultural Engineering, 55(3), 71-74.
 • Jakóbiec, J.; Ambroziak, A. (2008). Wybrane właściwości fizykochemiczne i użytkowe estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego jako paliwa silnikowego. Inżynieria Rolnicza, 9(107), 107-115.
 • Kapusta, F. (2011). Produkcja roślin oleistych i ich przetwórstwo w Polsce. Nauki Inżynierskie i Technologie, 3, 114-129.
 • Krełowska-Kułas, M. (1993). Badanie jakości produktów spożywczych. Warszawa, PWE, ISBN 83-208-0902-9.
 • Krygier, K.; Ratusz, K.; Supeł, B. (1995). Jakość i stabilność olejów tłoczonych na zimno. Rośliny Oleiste, XVI, 307-313.
 • Maniak, B.; Zdybel, B.; Bogdanowicz, M.; Wójcik J. (2012). Ocena wybranych właściwości fizykochemicznych tradycyjnych olejów roślinnych produkowanych na ziemi lubelskiej. Inżynieria Rolnicza, 3(136), 101-107.
 • Mińkowski, K.; Grześkowiak, S.; Jerzewska, M.; Ropelewska, M. (2010). Charakterystyka składu chemicznego olejów roślinnych o wysokiej zawartości kwasów linolenowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 6(73), 146-157.
 • Obiedzińska, A.; Waszkiewicz-Robak, B. (2012). Oleje tłoczone na zimno jako żywność funkcjonalna. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1(80), 27-44.
 • PN-ISO 3960:1996. Oils and animal and plant fats. Determination of peroxide number. Warsaw, PKN Press, Poland.
 • PN-ISO 660:1998. Oils and animal and plant fats. Determination of acidic number and aciditity. Warsaw, PKN Press, Poland.
 • Rotkiewicz, D.; Konopka, I.; Tańska, M. (2002). Barwniki karotenoidowe i chlorofilowe olejów roślinnych oraz ich funkcje. Rośliny Oleiste, 23, 561-579.
 • Sikorski, Z. E. (2009). Chemia żywności, tom 2. Warszawa, WNT, ISBN 978-83-204-3629-7.
 • Sionek, B. (1997). Oleje tłoczone na zimno. Roczniki PZH, 48(3), 282-294.
 • Szukalska, E. (2003). Wybrane zagadnienia utleniania tłuszczów. Tłuszcze Jadalne, 38, 42-61.
 • Świderski, F.; Waszkiewicz-Robak, B. (2010). Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii. Warszawa, Wydawnictwo SGGW, ISBN 978-83-7583-210-5.
 • Wroniak, M.; Ramotowska, J.; Matuszewska, M.; Obiedziński, M. (2006). Możliwości zastosowania izomerów trans kwasów tłuszczowych i 3,5-stigmastadienu do badania autentyczności olejów tłoczonych na zimno. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2(47), 365-373.
 • Zając, T.; Borowiec, F.; Micek, P. (2001). Porównanie produktywności, składu chemicznego i profilu kwasów tłuszczowych żółtych i brązowych nasion lnu oleistego. Rośliny Oleiste, 2, 441-454.
 • Zając, T.; Klima, K.; Borowiec, F.; Witkowicz, R.; Barteczko, J. (2002). Plonowanie odmian lnu oleistego w różnych warunkach siedliska. Rośliny Oleiste, 2, 275-286.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291507

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.