PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 35 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu | 381--397
Tytuł artykułu

Fiskalne i ochronne funkcje Polskiej Służby Celnej

Warianty tytułu
Fiscal and Protective Functions Polish Customs Service
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Politykę celną Polski a także Unii Europejskiej realizuje powołana ustawą Służba Celna, która wyposażona jest w nowoczesne techniczne, tj. zintegrowane systemy informatyczne, środki łączności, transportu itp. Najważniejszym i największym kapitałem w Służbie Celnej jest dobrze wykształcony i przygotowany do pracy funkcjonariusz celny. Polska Służba Celna posiada unikalne kompetencje i największy spośród innych służb potencjał w zakresie kontroli przepływu towarów. Jest jedną z kluczowych i najważniejszych formacji nie tylko fiskalnych, ale i ochronnych. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż wartością Służy Celnej jest wiedza i doświadczenie funkcjonariuszy celnych, tradycje oraz znak. (abstrakt oryginalny)
EN
The customs politics in Poland and in European Union are executed by Customs Service (introduced by law), which is equipped in modem, integrated computer systems, and the means of Communications and transportation as well. The most important for The Polish Customs Service are well educated and well prepared for work customs officers. Polish Customs Service has unique competences and the largest potential, comparing to the other public services, in the range of controlling of the flow of goods. It is the key and the most important formation, not only fiscal but also protective one. Considering what was said above, the value of Customs Service are knowledgeable and experienced customs officers, tradition and the mark. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Biuletyn Statystyczny Służby Celnej z 2004 r.; 2005 r.; 2006 r.; 2007 r.; 2008 r.; 2009 r.
 • Kompendium statystyczne Służby Celnej za lata 1997-2001; 1999-2003. 2000-2004; 2001-2005; 2004-2008.
 • Kowalczyk U.,, Wpływ zmian w strukturze polskiego handlu zagranicznego na wyniki działalności polskich portów morskich, s. 2, http://www.portalmorski.pl.
 • Kuś A., Publicznoprawne pozataryfowe i parotaryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą, Wyd. BW, Bydgoszcz-Szczecin-Lublin 2006.
 • Lasiński-Sulecki K., Prawo Celne, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007.
 • Lux M., Wspólnotowe Prawo Celne, Wyd. BW, Szczecin 2004.
 • Niedźwiecki J., Polska w Unii Europejskiej a uwarunkowania rozwoju gospodarczego. Szczecin 2007, Wyd. Print Group Daniel Krzanowski.
 • Roczniki statystyczne GUS za lata 2002-2008.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005. (Dz. U. z dnia 22 lipca 2005 r. Nr 135, poz. 1138).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007. (Dz.U. Nr 150 z dnia 20 sierpnia 2007 r., poz. 1062).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2007. (Dz. U. Nr 150 z dnia 20 sierpnia 2007 r., poz. 1064).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1891/2004 z dnia 21 października 2004. Dz.U. WE L328 z dnia 30 października 2004 - http://www.ukie.gov.pl.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 roku. Dz.Urz. WE LI96 z dnia 2 sierpnia 2003 - http://www.ukie.gov.pl.
 • Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznycłi na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 roku (Dz.U. z dnia 9 listopada 2005 r. Nr 223, poz. 1915).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121.591 z dalszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks kamy skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 z dalszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dziennik Ustaw nr 168, poz. 1323).
 • "Wiadomości Celne" nr specjalny grudzień 2004. Wyd. Ministerstwo Finansów 2004.
 • "Wiadomości Celne" 2009, nr 3-4. Wyd. Ministerstwo Finansów 2009.
 • Wielka Encyklopedia PWN, tom 5, Warszawa 1997, s. 370.
 • Zarządzenie nr 16 Ministra Finansów z dnia 13. lipca 2007.
 • Zarządzenie nr 18 Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010. w sprawie strategii działania Służby Celnej. (Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2007 r.. Nr 8, poz. 45).
 • Zarządzenie Nr 24 Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008. (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 14, poz. 103).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291557

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.