PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 1 | nr 2 | 6--22
Tytuł artykułu

Formy zabezpieczenia finansowego opieki długoterminowej w Polsce w latach 2009-2012

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Forms of Financial Protection in Long-Term Care in Poland 2009-2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie ma na celu zaprezentowanie głównych form zabezpieczenia opieki długoterminowej w Polsce przy wykorzystaniu obowiązujących regulacji prawnych oraz dostępnych statystyk za lata 2009-2012. Na podstawie analiz opartych głównie na danych z GUS autorka potwierdziła, że zgodnie z oczekiwaniami liczba rentobiorców maleje, w badanej grupie przeważają mężczyźni, zapotrzebowanie na opiekę finansową jest zróżnicowane lokalnie oraz zależy od wieku - wzrasta wraz z nim. Wyciągnęła także dodatkowe wnioski odnośnie do zakresu opieki długoterminowej, między innymi dotyczące zróżnicowania lokalnego wysokości świadczenia oraz wzrostu wysokości świadczenia na przestrzeni lat. (abstrakt oryginalny)
EN
The study aims at presenting the main form of long-term care protection in Poland using the existing legal regulations and statistics available for the years 2009-2012. The author assumed that the number of annuitant decreases, in the analised group men taken into consideration, the demand for financial care is varied locally and depends on age - increases along with it. Analyzes based mainly on data from the Central Statistical Office confirmed the validity of its author assumptions and drew additional conclusions about the long-term care, among other things, the diversification of the local amount of the benefit and increase the amount of benefit over the years. (original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
6--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, absolwentka
Bibliografia
 • Augustyn M. (red.), 2010, Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje, Warszawa.
 • Biuletyn Informacji Publicznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania/swiadczenia-opiekuncze/zasilek-pielegnacyjny/ [dostęp: 04.04.2014].
 • B ł ę d ows k i P., 2012, Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych ludzi starych, [w:] Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa.
 • Emerytury i renty w 2009 roku, 2010, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Emerytury i renty w 2010 roku, 2011, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Emerytury i renty w 2011 roku, 2012, Informacje i opracowania statystyczne, GUS , Warszawa.
 • Emerytury i renty w 2012 roku, 2013, Informacje i opracowania statystyczne, GUS , Warszawa.
 • Golinowska S., Sowa A., 2012, Zdrowie i sprawność. Przemiany w Polsce, [w:] Polityka Społeczna "Zdrowie, sprawność i aktywność starzejącej się populacji", numer monograficzny, Warszawa.
 • http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokoscswiadczen- rodzinnych-kryteria-uzyskania/swiadczenia-opiekuncze/zasilek-pielegnacyjny/ [dostęp: 21.05.2013].
 • Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2009 r., 2010, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, czerwiec.
 • Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2010 r., 2011, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, czerwiec.
 • Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2011 r., 2012, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, czerwiec.
 • Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2012 r., 2013, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, czerwiec.
 • Informator dla osób niepełnosprawnych, 2012, ZUS, Warszawa.
 • Komunikaty Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent, komunikaty z: 13.02.2006 r., 20.02.2008 r., 20.02.2009 r., 15.02.2010 r., 16.02.2011 r., 23.02.2012 r., 14.02.2013 r., 18.02.2014 r., http://dokumenty. rcl.gov.pl/MP
 • Pielęgniarstwo w Dziedzinie Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych / Opieka Długoterminowa http://www.opiekadlugoterminowa.republika.pl/ [dostęp: 27.03.2014].
 • Projecting OECD health and long-term care expenditures: What are main drivers? Economics Department Working Papers No. 477 ECO/WKP(2006)5.
 • Przybyłka A., System zabezpieczenia społecznego wobec osób starszych i niepełnosprawnych w Polsce, [w:] «COЦІAЛЬHA ПOЛІTИKA ЩOДO HEBИЛІKOBHO XBOPИX», МATE- PІAЛИ BCEУKPAЇHCЬKOЇ HAУKOBOПPAKTИЧHOЇ KOHФEPEHЦІЇ 15-16 бepeзня 2012.
 • Renty z tytułu niezdolności do pracy: pojęcie niezdolności do pracy, Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych (red.), http://www.zus.pl/default.asp? p=4&id=400 [dostęp: 27.03.2014].
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2005 r., DzU 2005, nr 80, poz. 699, 700.
 • Towards an international consensus on policy for long-term care of the ageing, 2000, WHO.
 • Ustawa z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, DzU 2003, nr 228, poz. 2255.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2012 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, DzU 2012, nr 0, poz. 637.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, DzU 1998, nr 162, poz. 1118.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291577

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.