PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 2(28) | 25--32
Tytuł artykułu

Polityka wspierania struktur klastrowych na poziomie Unii Europejskiej i Polski

Autorzy
Warianty tytułu
Cluster-Based Policy at European Union and Poland Levels
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka klastrowa, bądź inaczej polityka oparta o klastry (cluster-based policy, CBP), w Unii Europejskiej znajduje się wciąż we wczesnej fazie rozwoju. Sposobów na jej realizację jest wiele, gdyż zarówno klastry, jak i uwarunkowania państwowe, a nawet regionalne są niezwykle zróżnicowane. Polityka może przybierać różne formy i kłaść nacisk na rozmaite kwestie, np. na: wsparcie sektora MSP, poprawę warunków inwestowania w regionie, badania i innowacje, itp. Zazwyczaj wdrażana jest poprzez specyficzne programy bądź inicjatywy pobudzające rozwój klastrów. W artykule przedstawiono podstawowe założenia wspierania klastrów na poziomie Unii Europejskiej i kraju oraz główne instrumenty polityki wspierania klastrów. (abstrakt oryginalny)
EN
Cluster-based Policy is defined as a grouping of activities and instruments used by the authorities at various levels for the improvement of the level of competitiveness of the economy by stimulating the development of the existing cluster systems or their creation at first and foremost the regional level. We can enumerate various types of cluster-based policies. This kind of policy can assume various forms and put pressure on different problems. The main aim of article was to answer the question: What are the key instruments and assumption in cluster-based policy making? (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
25--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Boekholt P., Thuriaux B. (2000): Overview of Cluster Policies in International Perspective. A Report for the Dutch Ministry of Economic Affairs. Final Report. Ministry of Economic Affairs.
 • Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P. (2004): Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski. Niebieskie Księgi 2004. Rekomendacje, t. 11, Gdańsk, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • The Concept of Clusters and Cluster Policies and Their Role for Competitiveness and Innovation: Main Statistical Results and Lessons Learned. (2008), Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.
 • Dzierżanowski M. (red.) (2012): Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej (projekt, wersja I ). Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • ECOTEC Research and Consulting Limited, Great Britain. Dept. of Trade and Industry (2004): A Practical Guide to Cluster Development. A Report to the Department of Trade and Industry and the English RDAs. London, Department of Trade and Industry.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. (2010), nr KOM (2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela, Komisja Europejska.
 • European Trend Chart on Innovation. Thematic Report. Cluster Policies. Covering period up to March 2003. (2003), European Commission, Enterprise Directorate-General.
 • Fostering Industrial Change: Industrial Policy in an Enlarged Europe. (2004), Brussels, Commission of the European Communities.
 • Heffner K., Klemens B. (2008a): Funkcjonowanie inicjatyw klastrowych jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości w regionie. [w:] S. Korenik i Z. Przybyła (red.): Współczesne problemy polityki ekonomicznej, Jelenia Góra, Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki.
 • Heffner K., Klemens B. (2008b): Powstawanie klastrów - szanse i zagrożenia. Inicjatywy oddolne a inicjatywy odgórne. [w:] E. Bojar i J.K. Stachowicz (red.): Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy, t. 7, Lublin, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
 • Implementing the Community Lisbon Programme: Fostering Entrepreneurial Mindsets Through Education and Learning. (2006), Brussels, Commission of the European Communities.
 • Industrial Policy in an Enlarged Europe. (2002), Brussels, Commission of the European Communities. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki. (2006): Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa, Ministerstwo Gospodarki.
 • Klemens B. (2009): Współpraca władz samorządowych i przedsiębiorców a tworzenie podstaw inicjatyw klastrowych. [w:] M. Lisiecki, K. Machowicz i A. Sokół (red.): Nowoczesna administracja publiczna, t. 573, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Klemens B. (2010): Tradycja wytwarzania jako determinanta rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych. [w:] K. Malik (red.): Wdrażanie polityki rozwoju regionu. Wybrane programy i projekty, Opole-Kraków, Wydawnictwo Naukowe "Akapit".
 • Laffitte P., The High Level Advisory Group on Clusters (2008): The European Cluster Memorandum. Promoting European Innovation through Clusters: An Agenda for Policy Action. Stockholm.
 • Lämmer-Gamp T., Meier zu Köcker G., Alslev Christensen T. (2011): Klastry i ich indywidualizm Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez polityki klastrowe ukierunkowane na kreowanie doskonałosci w zarzadzaniu klastrami. Streszczenie raportu i rekomendacje w zakresie polityki. Tłumaczenie - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczosci.
 • More Research and Innovation - Investing for Growth and Employment: A Common Approach. (2005), Brussels, Commission of the European Communities.
 • Opinia Komitetu Regionów - Klastry i polityka dotycząca klastrów. (2008): "Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej", C 257/12, s. 76-82.
 • Porter M.E. (2001): Porter o konkurencji. A. Ehrlich (tłum.), Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Putting Knowledge into Practice: A Broad-based Innovation Strategy for the EU. (2006), Brussels, Commission of the European Communities.
 • Some Key Issues in Europe's Competitiveness - Towards an Integrated Approach. (2003), Brussels, Commission of the European Communities.
 • W kierunku światowej klasy klastrów w Unii Europejskiej: Wdrażanie szeroko zakrojonej strategii innowacyjnej. (2008), Bruksela, Komisja Wspólnot Europejskich.
 • Warzybok B. (2008): Przykłady zagranicznych instrumentów i kierunków wspierania gron przedsiębiorczości oraz identyfikacja dotychczasowych kierunków wspierania inicjatyw klastrowych.
 • [w:] M. Stawicki i W. Pander (red.): Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, t. 47, Kraków, Wydawnictwo AT Group.
 • Working Together for Growth and Jobs. A New Start for the Lisbon Strategy. (2005), Brussels, Commission of the European Communities.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291579

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.