PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | Studia regionalne w Polsce: teoria, polityka, projektowanie | 75--87
Tytuł artykułu

Model kształtowania układów przestrzennych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawione rozważania uzasadniają, iż prawidłowości kształtowania się np. układów regionalnych nie są sumą prawidłowości rozwoju układów subregionalnych czy lokalnych, lecz ich funkcją i w zasadniczym stopniu uzależnione są od różnej kategorii jego otoczenia. Odmienną kategorią są prawidłowości rozwoju otoczenia regionalnego (np. krajowego czy światowego), w stosunku do którego układ regionalny może być również traktowany jako jego element. Zarówno prawidłowości kształtowania się różnej kategorii otoczenia regionu, jak i prawidłowości kształtowania struktury regionalnej w sposób bardzo wyraźny oddziałują na siebie i należy je w pełni wykorzystać w pracach nad budową ich strategii rozwoju. (...) W niniejszych rozważaniach podjęto próbę prezentacji metody służącej określaniu funkcjonowania i rozwoju różnej skali układów przestrzennych. Celem było określenie ich kształtowania się na tle określonych kategorii przyjętego ich otoczenia z uwzględnieniem wewnętrznej struktury przestrzennej i związanych z nią jednostek elementarnych . (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Bibliografia
 • Biniecki J., Klasik A., Kuźnik F.: Polityka rozwoju regionalnego na tle zróżnicowań regionalnych Polski. AE, Katowice 1996.
 • Ciok S.: Przekształcenia obszarów przygranicznych na skutek zmian w przebiegu i funkcji granic. W: Problemy regionalnej współpracy transgranicznej. UMCS, Rzeszów 1996.
 • Czynniki i bariery rozwoju rejonów przygranicznych. Red. J. Kitowski, Z. Zioło. PAN, UMCS, Kraków-Rzeszo w-Warszawa 1993.
 • Fajferek A.: Rozwój regionów pogranicza Polski. Zeszyty Naukowe. AE, Kraków 1995, nr 453.
 • Gorzelak G.: Transformacja systemowa a restrukturyzacja regionalna. UW, Warszawa 1995.
 • Horodeński R., Sadowska-Snarska C.: Województwo podlaskie u progu XXI wieku. WSE, Białystok 2001.
 • Klasik A.: Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie. AE, Katowice 2002.
 • Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Polska 2000 plus. Red. J. Kołodziejski. Centralny Urząd Planowania, Warszawa 1995.
 • Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne. Red. A. Klasik. AE, Katowice 2001.
 • Kudełko J.: Położenie centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza jako wyraz kształtującego się ładu przestrzennego. W: Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego. "Biuletyn KPZK PAN" 2003, z. 205.
 • Kudełko J.: Przemiany struktury funkcjonalnej i przestrzennej centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa opolskiego w latach 1995-1999. W: Opolskie roczniki ekonomiczne. PTE, Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole 2001, t. 16.
 • Kudełko J.: Struktura przestrzenna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego. W: Uwarunkowania rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej. Red. Z. Mikołajewicz. Opole 2000.
 • Moys R.: The Structural Regional Policy of the European Union. Biuro Studiów i Analiz Senatu RP, Warszawa 1995.
 • Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich. AE, Kraków 1998.
 • Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej. PWN, Warszawa 2000.
 • Polska przestrzeń a wyzwania XXI wieku. Red. J. Kołodziejski. "Biuletyn KPZK PAN" 1997, z. 176.
 • Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej. Red. A. Klasik, Z. Zioło. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2002.
 • Prusek A.: Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej. AE, "Secesja", Kraków 1995.
 • Spatial Dimension of Socio-EconomicTransformation Processes in Central and Eastern Europe on the Turn of the 20th Century. Vol. II. Red. J. Kitowski. The Stanisław Liszczycki Intitute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Scences in Warsaw; Faculty of Economcs, The Maria Curie- Skłodowska University, Branch in Rzeszów; Commission of Communica- tional Geography of the Polish Geographical Society in Warsaw. Papers and Monographs of the Department of Economy, No 22, Rzeszów 2001.
 • Stasiak A., Miros K.: Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami. Cz. I. Seria: Podstawy rozwoju Zachodnich i Wschodnich obszarów przygranicznych. Biuletyn ICiPZ PAN, Warszawa 1995, nr 10.
 • Stasiak A.: Problemy zagospodarowania przestrzeni przygraniczna zachodniego i wschodniego na tle miejsca Polski w Europie. W: Gospodarka, Przestrzeń, Środowisko, Red. U. Wich. UMCS, Lublin 1996.
 • Szul R., Mync A.: Terytorialna organizacja państwa, integracja z Unią Europejską a problemy regionalnej współpracy transgranicznej Polski. W: Problemy regionalne współpracy transgranicznej. Red.J. Kitowski. Rzeszów 1996.
 • Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym w kontekście integracji europejskiej. Red. A. Klasik. "Biuletyn KPZK PAN" 2003, z. 208.
 • Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Red. A. Klasik, F. Kuź- nik. AE, Katowice 2001.
 • Zioło I., Zioło Z.: Przemiany demograficzne i społeczno-gospodarcze. W: Dzieje Żołyni. Red. W. Bonusiak. Żołynia 1998.
 • Zioło Z., Piróg S.: Lokalizacja zarządów i potencjał ekonomiczny wiodących firm zachodnioeuropejskich. W: Problemy transformacji struktur przemysłowych. Red. Z. Zioło. Warszawa-Kraków-Rzeszów 2002.
 • Zioło Z.: Model funkcjonowania struktury regionalnej. W: Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej. Red. Z. Mikołajewicz. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Opolski, KPZK PAN, Opole 2000.
 • Zioło Z.: Powiązania produkcyjno-przestrzenne Tarnobrzeskiego Okręgu Przemysłowego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, z. 62. Prace Geograficzne VII. WSP, Kraków 1978.
 • Zioło Z.: Przestrzeń geograficzna jako miejsce realizacji idei ładu przestrzennego. W: Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego. Red. T. Ślęzak, Z. Zioło. "Biuletyn KPZK PAN" 2003, z. 205.
 • Zioło Z.: Społeczno-gospodarcza typologia gmin województwa krakowskiego. Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica. Komisja Nauk Geograficznych. PAN, Kraków 1996, Vol. XXIX-XXX.
 • Zioło Z.: Struktura przestrzeni regionalnej jako miejsce realizacji procesów społeczno-gospodarczych i kulturowych. W: Opolskie Roczniki Ekonomiczne. Red. Z. Mikołajewicz. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Opole 2001, t. 16.
 • Zioło Z.: Transformacja struktur subregionalnych Polski Południowo-Wschodniej w procesie zmian systemu gospodarowania. PAN, Kraków 1999.
 • Zioło Z.: Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego państw Europy Środkowowschodniej. W: Procesy integracji i transformacji systemowej w jednoczącej się Europie. Red. Z. Jabłoński, W. Maik. "Przegląd Regionalny" 1997, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291611

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.