PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 35 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu | 399--413
Tytuł artykułu

Wpływ rynku pracy osób niepełnosprawnych na zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
The Influence of the Labour Market for Disabled People on Enterprise Value Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Otaczająca rzeczywistość wymusza na pracodawcach dokonania transformacji w swoich przedsiębiorstwach, aby wprowadzić nowatorskie pomysły. Ciekawym rozwiązaniem jest integrowanie osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w pracy zawodowej. Stąd też przedsiębiorcy korzystając z praw ustawodawczych mogą zatrudnić osoby dotknięte ułomnością psycho-fizyczną na rynku otwartym i chronionym. Jednak rynek pracy osób niepełnosprawnych jest nader skomplikowany, gdyż struktura zatrudnienia całej populacji osób z orzeczeniem o niepełnosprawności nie odzwierciedla w pełni struktury zatrudnienia osób na rynku otwartym czy chronionym (szczególnie jest to widoczne w grupie osób z dodatkowymi schorzeniami). Dlatego też od ustawodawcy zależy, żeby tak zmodyfikować system prawny, aby móc elastycznie zatrudniać osoby z niepełnosprawnością korzystając z subsydiów finansowych mających wyrównać wydajność na stanowisku pracy osób obarczonych niedoskonałościami fizycznymi czy ruchowymi niezależnych od nich samych. Zamiarem jest stworzenie doskonałych warunków pracy na rynku otwartym dla osób z niepełnosprawnością przy wsparciu finansowym pracodawców zatrudniających osoby dotknięte problemem a ograniczenie tworzenia powstawania zakładów chronionych w których występuje segregacja ze względów na typ niepełnosprawności co jest powodem pełnej ich izolacji z otoczeniem. Wszelkie takie działania pozwolą na usunięcie istniejących barier (nie tylko architektonicznych a także mentalnych społeczeństwa) i przybliżenie Polski do realizowania programu państw członkowskich Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
More recently, there has been increased pressure on employers to perform transformation of their companies to introduce innovative ideas. An interesting solution is the integration of disabled and non-disabled people working together Hence, employers exercising the legislative rights may employ persons with physical and mental impairments in open and supported markets. However, a labour market for disabled workers is extremely complicated because the employment structure of the whole population of the persons with disability certificates does not fully reflect the employment structure of the persons in a open or supported market (this is particularly noticeable in the group of persons with additional impairments). Therefore legislators are responsible for modification of the legal system in such a manner as to be able to employ in a flexible manner disabled persons using financial subsidies to equalize work capacity of persons with physical and mental impairments which does not depend on them. There is an intention to create perfect working conditions in an open market for disabled persons with the financial support of the employers employing impaired workers as well as to limit the establishment of supported employment enterprises with segregation based on a disability type which is the reason for their complete isolation from surroundings. These actions will allow people to remove the existing barriers (not only the architectural ones but the mental barriers as well) and bring Poland closer towards the implementation of the programme of the European Union member states. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Balcerzak - Paradowska B., Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, Raport IP i SS, Zeszyt nr 22, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2002.
 • Barczyński A., Analiza wskaźnikowa finansowego wspomagania zatrudniania osób niepełnosprawnych, KIG - R, Warszawa 2006.
 • Hammerman S., Majkowski S., The economics of disabilities: international perspectives, Int J Rehabil Res 1982 Jun.
 • http://otopraca.pl/kandydat/informator/niepelnosprawni/117.
 • http://www.egospodarka.pl/49259,Zatrudnienie-niepelnosprawnych-l 993-2009,3,39,1. html.
 • http://www.firmarownychszans.pl/.
 • http://www.idn.org.pl/sonnszz/zmiana_ustawa_rehab.htm.
 • http://www. zsa. tcz.pl/unia/polityka. html.
 • Łukaszewicz P., Rozrachunki i rozliczenia z otrzymanej pomocy w księgach rachunkowych jednostki o statusie zakładu pracy chronionej, ZP "Polimer", Koszalin 2006
 • Nowelizacja z dnia 20.04.2004 do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dnia 27.08.1997 r.
 • Osoby niepełnosprawne na rynku pracy, Raport przeprowadzony na zlecenie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Międzynarodowej Organizacji Pracy, Warszawa, luty 2006.
 • Prawa osób niepełnosprawnych - teoria, praktyka, niezbędne działania. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ,Warszawa 2002.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 maja 2004, Dz. U. 114 poz. 1193, w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.
 • Rutkowska V., Podmioty Gospodarcze Rynku Chronionego, w: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w aktualnych warunkach gospodarczych, Artykuły naukowe studentów Studiów Doktoranckich Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,: - Wydawnictwo Investment Vision Group Printed in Poland, Szczecin 2009.
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 (Dz. U. z dn. 9.10.1997).
 • Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, J. Hausner (red.), MSAP, Kraków 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291643

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.