PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 2 (24) | 263--272
Tytuł artykułu

Czas i przestrzeń w długookresowym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - ujęcie retrospektywne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Time and Space in Long-term Development of Agriculture and Rural Areas - a Retrospective Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Procesy rozwojowe zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich mają związek przyczynowo-skutkowy z czasem i przestrzenią społeczno-ekonomiczną do której przynależą. Przedmiotem niniejszych rozważań jest próba systematyzacji wybranych osiągnięć nauki odnoszących się do ww. obszarów poprzez pryzmat teorii lokalizacji działalności gospodarczej w rolnictwie, ekonomii dobrobytu i neoklasycznych modeli wzrostu i konwergencji oraz rozwoju rolnictwa światowego wraz ze wskazaniem związków zachodzących pomiędzy rolnictwem industrialnym, przestrzenią i rozwojem zrównoważonym. Podjęto także próbę przedstawienia relacji rolnictwo - wieś - środowisko naturalne w kontekście aktywnej polityki rolnej i polityki przestrzennej. (abstrakt oryginalny)
EN
The development processes taking place in agriculture and rural areas have a causal relationship with time and the socio-economic space to which they belong. The subject of this discussion is an attempt to systematize some achievements of science relating to the above mentioned areas through the prism of the theory of location of economic activity in agriculture, welfare economics and neoclassical models of growth and conver-gence, and models of agricultural development worldwide, with an indication of the rela-tionship between the industrial agriculture, space and sustainable development. It is also an attempt to present the relationship: the farming - the rural areas - the environment, in the context of an active agricultural policy and spatial policy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
263--272
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Blaug M., 2000. Teoria ekonomii, ujęcie retrospektywne. PWN, Warszawa, 610, 612, 617 i nn.
 • Bonnamour J., 1996. La geographie rurale du temps des collines au temps de l'informel. CR Acad. Agric. France 82, 8, 23-34.
 • Boussard J.M., 1990. L'avenir de l'économie rurale. CR Acad. Agric. France 76, 7, 67-76.
 • Boussard J.M., 2007. The future of the CAP pillar 1: a new philosophy? Working paper for the policy workshop on "The role of agricultural and rural development in a changing international environment". The Agricultural University of Athens, Athens, Greece.
 • Buckwell A., 1997. Towards a common agricultural and rural policy for Europe. Europ. Econ. 5.
 • Czyżewski A., Poczta A., Wawrzyniak Ł., 2006. Interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej. Ekonomista 3, 350-351.
 • Domański R., 1987. Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej. PWE, Warszawa, 229 i nn.
 • Godlewska H., 2001. Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia. WSHiFM, Warszawa, 29 i nn.
 • Heller J., 2006. Teoretyczne podstawy regionalizacji rolnictwa. W: Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. Raporty PIB nr 3. IUNG, Puławy, 5-17.
 • Hill B., 2000. Farm income wealth and agricultural policy. Ashgate, APC, Sydney, 375.
 • Jonasson O., 1925. The agricultural regions of Europe. Econ. Geogr. 1, 277-314.
 • Józwiak W., 2002. Granice substytucji nakładów agrochemikaliów w polskim rolnictwie. W: Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju. IERiGŻ, IRWiR PAN, SGH, Warszawa, 43.
 • Kamiński W., 1998. Polityka regionalna a rozwój obszarów wiejskich. Problemy teorii i praktyki. Rocz. Nauk Roln. Ser. G. Ekon. Roln. 87, 1, 113, 116 i nn.
 • Klatzmann J., 1972. Les politiques agricoles - idees fausses et illusions. Presses Univ. France, Paris, 224.
 • Kowalski A., Rembisz W., 2005. Rynek rolny i interwencjonizm a efektywność i sprawiedliwość społeczna. IERiGŻ, Warszawa, 9-14.
 • Kuciński K., 2000. Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny. SGH, Warszawa, 76-77.
 • Losch A., 1961. Gospodarka przestrzenna. Teoria lokalizacji. PWE, Warszawa, 379.
 • Moglewer T., 1962. A game theory model for agricultural crop selection. Econometrica 30, 2, 253.
 • Nelson A.C., 1993. Theories of regional development. W: Theories of local development. Perspectives from across the disciplines. Red. R.D. Bingham, R. Mier. SAGE Publ. Newbury Park, London, New Delhi.
 • Pałaszewski T., 2001. Czynniki zrównoważonego rozwoju gospodarczo-przestrzennego. SWPW, Płock.
 • Perroux F., 1955. Note sur la notion de pole de croissance. Econ. Appl. [styczeń-czerwiec], 307-320.
 • Potoczek A., 2003. Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna. TNOiK, Toruń, 41 i nn.
 • Rembisz W., 2010. Krytyczna analiza podstaw i ewolucji interwencji w rolnictwie. Współ. Ekon. 4, 7 i nn.
 • Sinclair R., 1967. Von Thunen and Urban Sprawl. Ann. Am. Geogr. Assoc. 57, 1, 72-87.
 • The isolated state in relation to agriculture and political economy. 2009. Tłum. K. Tribe. [J.H. Thunen, Der isolierte Staat]. Red. U. Suntum. Haymarket Media, 224.
 • Tomczak F., 2003. Rolnictwo industrialne u progu XXI wieku. Zagadn. Ekon. Roln. 3, 38.
 • Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne. 2007. Red. A. Czyżewski. AE, Poznań, 21.
 • Wilkin J., 2003. Interwencjonizm państwowy w rolnictwie: dlaczego był, jest i będzie. W: Dostosowania się polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej. Red. A. Kowalski. IERiGŻ, Warszawa.
 • Woś A., 2003. Polityka rolniczo-środowiskowa i nowe szanse rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa, 42.
 • Woś A., Zegar J., 2002. Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa, 13, 29, 35 i nn.
 • Zegar J., 2000. Kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - uwarunkowania regionalne. W: Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską. Red. A Stasiak. PAN, SGGW, Warszawa.
 • Zegar J., 2009. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (10). Raport końcowy, synteza i rekomendacje. IERiGŻ - PIB, Warszawa, 9 i nn.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291665

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.