PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 2 (24) | 273--283
Tytuł artykułu

Obtaining Funds from the EU Budget by Rural Communes of the Masovian Voivodeship

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Pozyskiwanie środków z budżetu UE przez gminy wiejskie województwa mazowieckiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Ważnym źródłem finansowania zadań gmin są bezzwrotne środki finansowe, w tym oferowane w funduszach Unii Europejskiej. Celem artykułu jest określenie poziomu absorpcji środków finansowych z budżetu UE przez gminy wiejskie województwa mazowieckiego w latach 2006-2009. Przeprowadzono typologię gmin, biorąc pod uwagę ich poziom rozwoju społeczno-gospodarczego (syntetyczny wskaźnik zi) i wielkość pozyskanych środków (wskaźnik absorpcji Wa). Źródłem danych statystycznych był Bank Danych Lokalnych GUS. Województwo mazowieckie w przekroju gmin wiejskich jest wyraźnie zróżnicowane pod względem pozyskiwania środków z budżetu UE. U 10,5% badanych jednostek stwierdzono brak pozyskanych środków z UE w analizowanym okresie. Prawie co trzecia gmina wiejska województwa charakteryzuje się małym rozwojem i średnim poziomem absorpcji środków. Najmniejszy w strukturze województwa (7%) jest udział gmin reprezentujących wysoki poziom rozwoju i małą absorpcję. W każdym z podregionów występują gminy o niskim poziomie rozwoju i niskiej absorpcji środków z UE. (abstrakt oryginalny)
EN
Non-repayable funds, including those offered within the framework of EU funds, constitute an important source of funding for activities undertaken by communes. The aim of the article is to define the level of absorption of funds from the EU budget by rural communes of the Masovian voivodeship in 2006-2009. The typology of the communes was done on the basis of the level of their socio-economic development (synthetic index zi) and the amount of funds obtained (absorption index Wa). The statistical data came from the Local Data Bank (BDL) of the Central Statistical Office (GUS). Rural communes of the Masovian voivodeship are highly varied in terms of obtaining funds from the EU budget. In the case of 10.5% of the rural communes in the analysed voivodeship no funds were obtained from the EU in the period in question. Almost one third of the rural communes is characterised by a low level of development and a medium level of funds absorption. The least numerous (7%) are communes with a high level of devel-opment and low absorption. Communes with a low level of development and low absorption of EU funds exist in every subregion of the voivodeship. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
273--283
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych GUS. 2004-2010. [online] www.stat.gov.pl [access: 1.02.2012].
 • Chojnicki Z., Czyż T., 1973. Metody taksonomii numerycznej w regionalizacji geograficznej. PWN, Warszawa.
 • Dusza P., Grygorowicz D., Gomułka R., Kaniewska-Kowalska A., Kapołka K., Kasprzyk I., Matulewicz A., 2009. Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych. MRR, Katowice.
 • Finansowe aspekty rozwoju lokalnego na podstawie badań. 2006. Red. T. Famulska. Pr. Nauk. AE Katow., Katowice.
 • Finansowe aspekty rozwoju lokalnego. 2004. Red. T. Famulska, K. Znaniecka. Wyd. AE Katow., Katowice.
 • Kogut-Jaworska M., 2008. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Metody oceny rozwoju regionalnego. 2006. Red. D. Strahl. Wyd. AE, Wrocław.
 • Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 XI 2007 r. 2007. Dz. U. nr 214, poz. 1573 z późn. zm.
 • Perkal J., 1953. O wskaźnikach antropologicznych. Przegl. Antropol. 19, 209-219.
 • Sej-Kolasa M., Zielińska A., 2002. Analiza porównawcza gmin woj. dolnośląskiego na podstawie wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju. W: Taksonomia 9. Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania. Red. K. Jajuga, M. Walesiak. Pr. Nauk. AE Wroc. 942, 97-106.
 • Stawicki M., Wojewódzka A., Zając J., 2009. Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje. MRR, Warszawa.
 • Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. 2000. Red. A. Zeliaś. Wyd. AE, Kraków.
 • Wojewódzka A., 2007 a. Klasyfikacja gmin miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego według poziomu rozwoju. Pr. Nauk. AE Wroc. 1161, 361-369.
 • Wojewódzka A., 2007 b. Klasyfikacja gmin wiejskich województwa mazowieckiego ze względu na poziom rozwoju. W: Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi. Red. M. Błąd, D. Klepacka-Kołodziejska. IRWiR PAN, Warszawa, 79-87.
 • Wojewódzka-Wiewiórska A., 2011. Dynamika rozwoju gmin wiejskich województwa mazowieckiego. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Wrocł. [in press].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291695

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.