PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 3 (25) | 13--23
Tytuł artykułu

Procesy konwergencji/dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej - analiza regionalna

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Processes of Convergence/Divergence of Labour Productivity in Agriculture of the European Union - Regional Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest określenie czy wśród regionów Unii Europejskiej nastąpiły procesy redukowania, czy wzrostu zróżnicowania w wydajności pracy w rolnictwie. Badaniem objęto 212 regionów Wspólnoty na poziomie NUTS 2. Do oszacowania dysproporcji międzyregionalnych wykorzystano współczynnik σ-konwergencji. Jak wykazały wyniki badań, w latach 2000-2008 następował proces niwelowania dysproporcji przestrzennych pomiędzy regionami UE w wydajności pracy wyrażonej wartością dodaną brutto na osobę zatrudnioną w rolnictwie. Mimo zachodzących pozytywnych zmian skutkujących poprawą efektywności pracy w sektorze rolnym w UE-12, nadal jednak są duże różnice między regionami w tych krajach a odpowiednimi w UE-15. Dowodzi to konieczności dalszych przemian struktur agrarnych i wytwórczych. Jest to szczególnie istotne w kontekście konkurencyjności rolnictwa tych państw na rynku międzynarodowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is to evaluate whether the process of convergence of labour productivity in the EU regions can be observed. The analysis concerned 212 EU regions at NUTS 2 level. The σ convergence coefficient has been calculated, in order to assess the labour productivity differentiation among EU regions. The analysis proved that the processes of convergence of labour productivity (measured by gross value added per one employed) in EU regions may be observed in years 2000-2008. Despite positive changes, the differences between EU-12 and EU-15 regions are still significant. The results demonstrate the need for further changes in agricultural and production structures. This is particularly important in terms of the competitiveness of the agriculture of these countries in the international market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Baer-Nawrocka A., 2008. Zasoby pracy jako przesłanka konkurencyjności rolnictwa nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Rocz. Nauk. SERiA 10, 1.
 • Baer-Nawrocka A., Markiewicz N., 2010. Zróżnicowanie przestrzenne potencjału produkcyjnego rolnictwa w krajach Unii Europejskiej. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 97, 4.
 • Barro R., Sala-i-Martin X., 1992. Corvergence. J. Polit. Econ. 100(2), 223-251.
 • Ciołek D., 2003. Badanie konwergencji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem danych panelowych. Wyd. UMK, Toruń.
 • Fiedor B., Kociszewski K., 2010. Ekonomia rozwoju. Wyd. UE, Wrocław.
 • Greta M., 2000. Fundusze strukturalne a spójność społeczno-gospodarcza w Unii Europejskiej. Wspóln. Eur. 12 (112).
 • Grosse T.G., 2000. Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski. Inst. Spraw Publ., Warszawa.
 • Kołodziejski J., 1984. Koncepcja metodologii planowania przestrzennego. PWN, Warszawa.
 • Malaga K., 2004. Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu. Wyd. AE, Poznań.
 • Misala J., Ślusarczyk B., 1999. Ocena międzynarodowej konkurencyjności czynnikowej Polski w okresie transformacji w świetle wyników badań empirycznych. W: Handel zagraniczny - metody, problemy, tendencje. Red. K. Budzowski, S. Wydymus. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków.
 • Poczta W., Baer A., 2002. Zróżnicowanie regionalne w krajach Europy Środkowowschodniej kandydujących do Unii Europejskiej. W: Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. Red. W. Poczta, F. Wysocki. Wyd. AR, Poznań.
 • Poczta W., 2003. Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wyd. AR, Poznań.
 • Poczta W., Czubak W., Pawlak K., 2009. Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE. Zagad. Ekon. Roln. 4.
 • Rudnicki M., 2000. Polityka regionalna Unii Europejskiej. Zagadnienia prawno-finansowe. Wyd. WSB, Poznań.
 • Zegar J.S., 2004. Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej). IERiGŻ, Warszawa.
 • Wysocki F., Lira J., 2003. Statystyka opisowa. Wyd. AR, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291733

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.