PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 3 (25) | 69--79
Tytuł artykułu

Punkt widzenia Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej na WPR 2014-2020

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Point of View of Poland and Other Member States on the CAP 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie opinii państw członkowskich UE co do kształtu przyszłej wspólnej polityki rolnej po 2013 roku, na tle stanowiska Komisji Europejskiej. W tym kontekście zostanie podjęta próba określenia możliwego obszaru kompromisu w zakresie zmian WPR w perspektywie finansowej 2014-2020. Publikacja, ze względu na jej cele, ma po części charakter przeglądowy, aby pozwolić czytelnikowi na wyrobienie sobie poglądu na temat prawdopodobnejreformy polityki rolnej i jej skutków dla polskiego rolnictwa. Prawdopodobne zmiany WPR dotyczyć będą: nowego systemu płatności bezpośrednich wraz z ich "zazielenieniem", rozszerzenia instrumentów interwencji rynkowej o mechanizmy zarządzania ryzykiem, większego i bardziej elastycznego wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Z punktu widzenia interesów polskiego rolnictwa pozytywnie należy ocenić przede wszystkim utrzymanie obecnego poziomu finansowania WPR i jej podziału na dwa filary, stopniowe wyrównywanie dopłat bezpośrednich i uznanie docelowo powierzchni użytków rolnych za podstawowe kryterium podziału płatności, czy też wsparcie dla małych gospodarstw rolnych oraz młodych rolników. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is topresent theopinions of MemberStates with regard tothe future ofthe Common Agricultural Policyafter 2013, as compared to the proposal of the European Commission.In this context,there is an attempt to defineareasof possiblecompromise onthe CAPchangesin the financial perspective2014-2020. The publication allowsthe readerto forma review of the likelyreform ofagricultural policy andits consequencesfor Polish agriculture. Possiblechanges inthe CAPwill address:a new system ofdirect payments, with their "greening", extensionof market interventioninstrumentsforrisk management,as well as widerand more flexiblesupport for rural development. From the standpoint of the interests of Polish agriculture the following questions must be assessed positively: maintaining the current level of funding of the CAP and its distribution into two pillars; progressive alignment of direct payments and recognition of the area of agricultural land as a fundamental criterion for the allocation of payments, as well as support for small farms and young farmers. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69--79
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Allain E., 2011. Greening of the CAP: the French Visio (presentation). Ministry of Agriculture, Food, Fisheries, Rural Affairs and Spatial Planning, Paris.
 • Assessment of the impact of the CAP until 2020 - project (typescript). 2011. European Commission, DG AGRI, Brussels.
 • Czyżewski A., Stępień S., 2009. Reforma mechanizmu WPR w ramach "Health Check" a potrzeba stabilizacji rynków rolnych UE. W: Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Red. M. Adamowicz. SGGW, Warszawa, 37-50.
 • Czyżewski A., Stępień S., 2011. Wspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa. Ekonomista 1, 15-20.
 • Duczkowska-Małysz K., 2009. Nowe funkcje obszarów wiejskich - usługi publiczne. W: Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich. Red. K. Duczkowska-Małysz, A. Szymecka. SGH, Warszawa, 19-21.
 • Lapperre R., 2011. Greening of the CAP, enhancing sustainability and innovation (presentation). The Netherlands Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation, Hague.
 • Plewa J., 2011. WPR do 2020 r. Propozycje ustawodawcze Komisji (prezentacja). Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Bruksela.
 • Pomianek B., 2011. Poland's perspective towards the LFA in the CAP 2020 (presentation). MRiRW, konferencja wysokiego szczebla "Płatności bezpośrednie w ramach WPR 2020", Warszawa.
 • Powszechny Spis Rolny 2010. Raport z wyników. 2011. GUS, Warszawa.
 • Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy, COM (2011) 625 final/2. 2011. European Commission, Brussels.
 • Stanowisko Polski na temat kształtu płatności bezpośrednich po 2013 r. w obszarze: "zazielenienie", wsparcie obszarów o szczególnych utrudnieniach naturalnych oraz dystrybucji płatności bezpośrednich. 2011. MRiRW, Warszawa.
 • The CAP Reform - an explanation of the main elements. 2011. MEMO/11/685, Brussels.
 • The future of CAP direct payments, "Agricultural Policy Perspectives Brief", No 2. 2011. European Commission, DG AGRI, Brussels.
 • Wilkin J., 2009. Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa - konceptualizacja, znaczenie i powiązania z polityką rolną (prezentacja). Konferencja pt. "Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, Warszawa, 26 stycznia.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291777

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.