PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 35 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu | 549--561
Tytuł artykułu

Przegląd koncepcji metod wyceny inwestycji rzeczowych

Autorzy
Warianty tytułu
Conception Review of the Value of Factual Investments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem podjętych badań jest próba określenia wartości inwestycji podejmowanych w przedsiębiorstwie. Z uwagi na dyskusyjny i niejednoznaczny charakter pojęcia wartości, który przejawia się w wielości koncepcji wartości, ważne staje się sprecyzowanie rodzaju poszukiwanej wartości. Określając go na potrzeby niniejszego opracowania przeanalizowano główne historyczne i współczesne koncepcje wartości. Celem tej analizy było znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy inwestycje można uznać za źródło wartości i w jakim aspekcie można tą wartość rozpatrywać. Ze względu na rozległość problematyki, analizę zawężono do inwestycji rzeczowych. W pracy przyjęto tezę, że o wartości inwestycji decydują efekty przez nią generowane. Efekty inwestycji posiadając pewien zbiór cech, zgodnych z preferencjami inwestora i konsumentów, przekładają się na wartość użytkową inwestycji oraz przynoszą dochód, stanowiąc tym samym wartość dochodową (ekonomiczną) inwestycji. (abstrakt oryginalny)
EN
The object of this study is an attempt to determine the value of investments made in the company. In view of the discussion and the ambiguous nature of the concept of value, which manifests itself in the multiplicity of the concept of value becomes important to specify the type of value sought. Specifying it on the needs of this paper examines the major historical and contemporary conceptions of value. The aim of this study was to find answers to the question whether the investments can be considered as a source of value and what aspect of this value can be considered. Because of the breadth of issues, analysis narrowed the investment in kind. The paper adopted the thesis that the investment value determined by the results it generated. Effects of investments having a set of characteristics that are consistent with the preferences of the investor and the consumer, translate into a utility value of investments and generate income, thus providing the value of income (economic) investment. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Czaja S., Fiedor B., Jakubczyk Z., Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok- Kraków 1993.
 • Jerzemowska M., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006.
 • Johnson H., Ocena projektów inwestycyjnych: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, Liber, Warszawa 2000.
 • Kamela- Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985.
 • Kurek W., Efektywność inwestycji rzeczowych w gospodarce rynkowej, Wyd. UMCS, Lublin 1997.
 • Lewczyński W., Rachunek decyzyjny w inwestowaniu, Instytut Przedsiębiorczości, Sopot 1992.
 • Marcinek K., Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Wyd. AE Katowice 1998.
 • Metody wyceny przedsiębiorstw - zarys teorii a praktyka, D. Zarzecki (red.), WNUS, Szczecin 2000.
 • Michalak A., Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, PWN, Warszawa 2007.
 • Przybyłowski K., Hartley S., Kerin R., Rudelius W., Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.
 • Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1. Warszawa 1954.
 • Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 1987.
 • Woźniak- Sobczak B., Aktywne i pasywne inwestycje przedsiębiorstwa, Wyd. AE Katowice 2001.
 • Wrzosek S., Ocena efektywności rzeczowych inwestycji przedsiębiorstw, Wyd. SYGMA, Wrocław 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291867

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.