PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 1 | 7--16
Tytuł artykułu

Przedsiębiorstwa społeczne - zarys problematyki prawnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pragnąc dokonać analizy obowiązującego ustawodawstwa w zakresie problematyki przedsiębiorstw społecznych, rozpocząć należy od zdefiniowania samego pojęcia przedsiębiorstwa. Na gruncie normatywnym nie uda się niestety odnaleźć jego definicji legalnej, stąd sięgać należy do stosownych poglądów doktryny. Jednakże i w tym przypadku brak jest jednej, powszechnie uznawanej definicji przedsiębiorstwa społecznego. [...] Pragnąc wskazać praktyczne przykłady form, jakie przybrać mogą przedsiębiorstwa społeczne, wymienić można przede wszystkim spółdzielnie socjalne, jak i stowarzyszenia oraz fundacje, ale tylko te, które prowadzą działalność gospodarczą. Dodatkowo sięgnąć należy do regulacji, które umożliwiają stowarzyszeniom i fundacjom podejmowanie działalności w formie Centrów Integracji Społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz warsztatów terapii zajęciowej. Chcąc odnaleźć stosowne podstawy dla tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, zaznaczyć należy, że polskie prawo jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej, odzwierciedla założenia dokumentów unijnych. Przykładowo, ustawa o spółdzielniach socjalnych wpisuje się w realizację założeń Strategii Lizbońskiej oraz wspólnotowego programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, zaś ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wdraża dyrektywę Rady nr 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram równego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu (32000L0078). Ramy niniejszego artykułu nie pozwalają na analizę całej rozbudowanej regulacji prawa wspólnotowego w tym zakresie, stąd pojawiające się rozważania ograniczone zostaną do podstaw prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
7--16
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Bernzen U. [1966], Das Subsidiaritätsprinzip als Prinzip des deutschen Staatsrechts, Düsseldorf.
  • Hausner J., Laurisz N., Mazur S. [2007], Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja [w:] J. Hausner (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, MSAP, Kraków.
  • Kidyba A. [2006], Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa.
  • Małecka-Łyszczek M. Wesołowski Z. [2007], Modele współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną, MSAP, Kraków.
  • Radwański Z., Zieliński M. [2001], Uwagi de lege ferenda o klauzulach generalnych w prawie prywatnym,"Przegląd Legislacyjny", nr 2.
  • Stahl M. [2005], Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Difin, Warszawa.
  • Strzyczkowski K. [2005], Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa tworzenia i stosowania prawa, [w:] C. Kosikowski (red.), Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania Konstytucji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203ze zm.).
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291887

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.