PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 35 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu | 637--651
Tytuł artykułu

Przedsiębiorstwo i jego wartość

Warianty tytułu
Enterprise and Its Value
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ekonomiści przez wiele lat za nadrzędny cel przedsiębiorstwa uważali maksymalizację zysku. Jednak osiąganie zysku i jego maksymalizacja nie jest jedynym celem przedsiębiorstwa. Na przestrzeni lat poglądy na ten temat ulegały wielu przemianom. Obecnie jako główny cel istnienia przedsiębiorstwa uważa się maksymalizacje jego wartości. Ogólnie mówiąc wartość jest pojęciem niejednoznacznie definiowanym. W najszerszym ujęciu wartość jest "cechą jakieś rzeczy dającą się wyrazić równoważnikiem pieniężnym lub innym środkiem płatniczym. Wartość oznacza, ile coś jest warte pod względem materialnym. W praktyce, mówiąc o wartości ekonomicznej mówi się o zdolności do generowania wolnych przepływów pieniężnych dla jego posiadacza (właściciela). Wraz ze zmianą głównych celów przedsiębiorstwa dokonują się również zmiany sposobów i metod zarządzania. Osiąganie nadrzędnego celu przedsiębiorstwa jakim jest wzrost jego wartości spowodowało, że na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia rozwinęła się koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa (Value - Based Management VBM). Ogólnie można stwierdzić, iż główną cechą zarządzania przez wartość jest ukierunkowanie wszystkich procesów mających miejsce w przedsiębiorstwie na kreowanie wartości. Integruje ono misję, cele i strategie cząstkowe w jeden zwarty system. Umożliwia to realizację interesów właścicieli (akcjonariuszy), a pośrednio przekłada się to na zadowolenie wszystkich grup interesów. Koncepcja zarządzania wartością łączy w sobie elementy zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania marketingowego. Punktem wyjścia jest tutaj misja, a następnie sformułowane cele, zadania oraz środki jej realizacji. Misja kształtuje działania firmy, jej strategię i sposób zarządzania. (abstrakt oryginalny)
EN
For many years economists have regarded the maximization of profit as the ultimate goal of an enterprise. However, profit making and maximizing aren't the company's only purposes. Views on this subject have undergone many changes over the years. At the present moment, it is the maximization of the company's value that is regarded as its main reason of existence. Generally speaking, value is an ambiguosly defined notion. Considered from the broadest point of view, value is a feature of something possible to be expressed in monetary equivalent or other legal tender. Value means how much something is worth in terms of material goods. Practically speaking, the economic value is the ability to generate free financial flow for its possessor (owner). Together with the changes in the enterprise's main goals, changes in the ways and methods of its management are also taking place. Achieving the company's ultimate goal, which is the continuous gain of its value, caused the development of a value based management (VBM) concept at the beginning of the 1980s. Overall, it can be said that the main feature of the value based management is directing all the processes taking place in a company to creating value. It integrates the company's mission, goals and strategies into one solid system. In enables the meeting of interests of the owners (share holders), and indirectly, satisfying all parties involved. The value based management brings together elements of strategic, financial, human resources, and marketing managements. The starting point here is the company's mission, followed by clearly stated goals, purposes and the means of accomplishing it. The mission shapes the workings of an enterprise, its strategy and its managing methods. (original abstract)
Twórcy
 • Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • Black A., Wright R., Bachman J. E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
 • Skoczylas W., Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje - systemy - narzędzia, FRRwP, Warszawa.
 • Czekaj J., Dresler Z. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw -podstawy teorii, PWN, Warszawa 1999.
 • Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Studia i Monografie nr 143, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Duraj J., Kucińska K., Piotroski S., Sikorski A., Kryteria i metody oceny efektywności funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw i ich weryfikacja praktyczna, AE w Katowicach, Katowice 1987.
 • Ehrbar A., EVA. Strategia tworzenia wartości firmy, Wig-Press, Warszawa.
 • Femandez P., Valuation Methods and Shareholders Value Creation, Academic Press, San Diego 2002 s. 23, za: P. Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 • Kaleta J., Finanse przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej, PWE, Warszawa 1985.
 • Knight J., Value Based Management, Mc Graw Hill, New York 1998, za: M. Marcinkowska, Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2004.
 • Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.
 • Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy inwestorów właścicielskich, Wig-Press, Warszawa 2001.
 • Miles R.C, Basic Business Appraisal, John Wiley&Sons, New York 1984, s. 15, za: P. Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 • Nasierowski W., Formułowanie strategii przedsiębiorstwa, Wyd. INGO, Warszawa 1995.
 • Nasiłkowski M., System rynkowy - podstawy mikro - i makroekonomii, Wyd. Key test. Warszawa 1996.
 • Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 • Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 • Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Warszawa 1998.
 • Penc J., Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 • Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG Press, Warszawa 1999, za: G. Gołębiowski, P. Szczepankowski, Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007.
 • Siudak M., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 • Słownik języka polskiego, tom III, PWN, Warszawa 1981.
 • Wiszniewski Z., Makroekonomia współczesna, Olympus Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1997.
 • Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291911

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.