PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 3 (25) | 101--112
Tytuł artykułu

Kwestia produktywności a strategie rozwoju polskiego sektora rolnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Issue of Productivity Versus Strategies for the Development of Polish Agricultural Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problematykę oceny sprawności rolnictwa polskiego z perspektywy zrównoważonego rozwoju. W tym celu zostały zdefiniowane pojęcia z zakresu oceny sprawności gospodarowania oraz obszary zrównoważenia właściwe dla rolnictwa europejskiego i polskiego. Następnie zastało zaprezentowane ujęcie zagadnienia sprawności we współczesnych dokumentach strategicznych odnoszących się do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Poprzez zaprezentowanie przykładowych prac łączących zagadnienie sprawności ekonomicznej i zrównoważenia rolnictwa zostały wskazane ograniczenia metodyczne poszczególnych metod oceny gospodarowania w rolnictwie. Autorzy zidentyfikowali dalsze potrzeby badania sprawności sektora rolnego w kontekście programowania polityki rolnej wspierającej proces jego zrównoważenia. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article assessment of economic efficiency of agriculture is discussed from the sustainable development perspective. Basic definitions are outlined and spheres of sustainability related to Polish agriculture characteristics. Concepts of productivity and efficiency measurement are illustrated with the use of recently conducted research. Ability of different measures to reflect most important processes in agriculture sector is discussed. Following, development policies for conomy and agricultural sector are reviewed to suggest concept of economic efficiency measurement form the sustainable agriculture perspective. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
101--112
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
autor
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Atkinson G., Baldock D., Bowyer C., Newcombe J., Ozdemiroglu E., Pearce D., Provins A., 2004. Framework for environmental accounts for agriculture. Econ. Environ. Consult., London.
 • Coelli T.J., Rao D.S.P., O'Donnell C.J., Battese E.G., 2005. An introduction to efficiency and productivity analysis. Springer, New York, 3.
 • Czyżewski A., Smędzik K., 2010. Efektywność techniczna i środowiskowa gospodarstw rolnych w Polsce według ich typów i klas wielkości w latach 2006-2008. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 97, 3.
 • Domagalska A., 2007. Postulat homogeniczności jednostek decyzyjnych w metodzie DEA. Sugestie teoretyczne a wyniki symulacji empirycznych. Wyd. AE, Poznań.
 • Douwe van der Ploeg J., Roep D., 2003. Multifunctional and rural development: the actual situation in Europe. W: Multifunctional agriculture. A new paradigm for European agriculture and rural development. Ashgate, England.
 • Ehrmann M., 2008. Comparing sustainable value approach, data envelopment analysis and indicator approaches - An application on German dairy farms. W: 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists - EAAE.
 • Environmental statistics and accounts in Europe. Eurostat Statistical Books. 2010. Publ. Office Europ. Union, Luxembourg.
 • Färe R., Grosskopf S., Pasurka Jr. C.A., 2007. Environmental production function and environmental directional distance functions. Energy 32, 1055-1066.
 • Kagan A., Kulawik J., 2011. Ranking przedsiębiorstw (gospodarstw) rolniczych: istota konstrukcja i istota analizy. Kom. Rap. Eksper. 550. IERiGŻ - PIB, Warszawa.
 • Kalińska J., Wrzaszcz T., 2007. Produktywność polskiego rolnictwa w latach 1998-2006. W: XIV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Zesz. Nauk. SERiA 9, 1.
 • Kwasek M., 2011. Jakość i bezpieczeństwo żywności a zdrowie konsumenta. W: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (13). Raporty Programu Wieloletniego 2011-2014 nr 8. IERiGŻ - PIB, Warszawa, 33-34.
 • Lisbon Strategy evaluation document COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT. SEC(2010) 114 final. Brussels, 2.2.2010.
 • Matuszczak A., 2009. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w obszarze ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Rocz. Ekon. Kuj.-Pom. SW Bydg. 2, 138-139.
 • Multifunctionality, towards an analytical framework. OECD. 2001.
 • Roberts P., 2009. The end of food. The comming crises in the world food industry. Houghton Mifflin, New Yrok.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 2005. Dz.U. L 277 z 21.10.2005, 1-40.
 • Sobczyński T., 2009. Wpływ typu rolniczego na zrównoważenie ekonomiczno-społeczne gospodarstw rolniczych UE. Rocz. Nauk. SERiA 11, 1, 383-388.
 • Stasiak A., 2000. Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej na początku XXI w. - zróżnicowanie regionalne. W: Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską. KPZ PAN, SGGW, Warszawa, 6-7.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2011-2020. 2011. MRiRW, Warszawa [wersja z 12.10.2011 r.].
 • Toczyński T., 2011. Charakterystyki zrównoważenia polskich gospodarstw rolnych na tle krajów Unii Europejskiej. Zagadnienie produktywności w strategiach rozwoju i jego pomiar w rolnictwie. Raporty Programu Wieloletniego 2011-2014 nr 27. IERiGŻ - PIB, Warszawa.
 • Tomczak F., 2004. Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wyd. SGH, Warszawa, 142-143.
 • Wilk W., 2005. Koncepcja wykorzystania danych rachunkowych FADN do ustalenia stopnia zrównoważenia gospodarstw rolnych. W: Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Red. J.S. Zegar. Raporty Programu Wieloletniego 2011-2014 nr 11. IERiGŻ - PIB, Warszawa.
 • Wilkin J., 2010. Dobra dostarczane przez rolnictwo w świetle teorii dóbr publicznych. W: Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. IRWiR PAN, Warszawa, 47.
 • World Commission on Environment and Development (WCED). 1987. Our common future. Oxford Univ. Press, Oxford.
 • Woś A., Zegar J.S., 2002. Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa.
 • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (8). Zrównoważenie polskiego rolnictwa w świetle danych statystyki publicznej. 2006. Red. J.S. Zegar. Raporty Programu Wieloletniego 2011-2014 nr 161. IERiGŻ - PIB, Warszawa, 7-11.
 • Zegar J.S., 2011. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (11). Raporty Programu Wieloletniego 2011-2014 nr 3. IERiGŻ - PIB, Warszawa, 16-27.
 • Ziółkowska J., 2009. Determinanty efektywności technicznej obliczonej metodą DEA. Zagadn. Ekon. Roln. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291969

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.