PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 3 (25) | 195--206
Tytuł artykułu

"Zielone miejsca pracy" jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich - próba rozpoznania zjawiska

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
"Green Jobs" as an Element of Multifunctional Development of Rural Areas - an Attempt to Resolve the Phenomenon
Języki publikacji
PL
Abstrakty
"Zielone miejsca pracy" mogą powstawać w każdym sektorze ze względu na różnorodność działań, które można podejmować na rzecz zabezpieczenia równowagi środowiska. Natomiast obszary wiejskie wydają się szczególnie predestynowane do rzeczywistego zainicjowania zielonej gospodarki.Ponieważ na obszarach tych wciąż pozostają nierozwiązane problemy związane z niekorzystną strukturą demograficzną, zjawiskiem migracji ze wsi do miast, a w konsekwencji depopulacja obszarów wiejskich, z dysfunkcją lokalnych rynków pracy, szczególnie interesujący wydaje się kierunek rozwiązania wymienionych problemów z korzyścią zarówno dla obszarów i wiejskich, jak i zasad zrównoważonego rozwoju, jakim jest zielona gospodarka. Aby możliwe stało się zacho-wanie żywotności obszarów wiejskich konieczne wydaje się oddziaływanie na całokształt uwarunkowań ich rozwoju. Zintegrowana polityka w tym zakresie powinna obejmować: identyfikację i diagnozę tożsamości lokalnych jako podstawy do budowania poczucia przynależności i uruchamiania aktywności społecznej,identyfikację i diagnozę lokalnych działalności, mających znamiona "zielonej gospodarki",wykreowanie systemu wsparcia (finansowego, administracyjnego, edukacyjnego i badawczego).Powodzenie tych działań zależy od tego, na ile będą one spójne z rzeczywistymi potrzebami lokalnych społeczności. Społeczności te są bowiem kreatorami a zarazem odbiorcami efektów podejmowanych działań i do nich należy ostateczna ocena efektywności wdrażanych rozwiązań.Celem opracowania jest ocena tego zjawiska w oparciu o dane ze źródeł wtórnych. Artykuł ma charakter eksploracyjny, jednak stanowi punkt wyjścia do zdefiniowania programu badawczego, który pozwoli zweryfikować empirycznie przedstawione w treści artykułu hipotezy. (abstrakt oryginalny)
EN
"Green jobs" can emerge in each sector becauseof diversity of operations in favour of security of balance of environment. Rural areas seem particularly predestined to initiate green economy. As unsolved problems related to adverse demographic structure remain in these areas, with village to cities migration phenomenon, in consequence rural areas depopulation, with dysfunction of local labour market, direction of solution of mentioned problems seems to be green economy. In order to maintain the viability of rural areas there is the necessity to affect all the conditions of their development. Integrated policy should include in this range:identification and diagnosis of local identity as bases for the sense of membership construction and start-up of social activity, identification and diagnosis of local activity connected with "green" economy, creating support system (financial, administrative, educational and investigative). Success of these operations depends on how they will meet real requirements of local communities,because these communities are the creators and at the same time recipients of effects of undertaken operations. Hence, the ultimate estimation of efficiency of accustomed solution belongs to them. The purpose of the present paper is the estimattion of this phenomenon based on data from secondary sources. The article is of an explorative character and at the same time is a departure point for defining a further research program that will allow to verify the presented above hypothesis. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
195--206
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Baum R., 2008. Sustainable development of agriculture and its assessment criteria. J. Agribus. Rural Dev. 1(7), 5-15.
 • Boni M., 2010. Polska 2030. Geografia i generacje rozwoju, Lublin, zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/Lublin_13.10.10.pdf [dostęp: 29.01.2012].
 • Bukraba-Rylska I., 2007. O wsi inaczej. W: Polska wieś 2010-2014. Nowe Życie Gospod. 21, 12-14.
 • Ciążkowska-Gaj J., 2011. Ekonomiczne aspekty kultury ludowej jako element zrównoważonego rozwoju regionalnego. J. Agribus. Rural Dev. 2(20), 11-24.
 • Czyżewski A., Stępień S., 2011. Wspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa. Ekonomista 1, 9-36.
 • Ehmcke W., Philipson G., Kold-Christensen C., 2009. Who are the Green Collar Workers? Defining and identifying workers in sustainability and the environment. Connection Research, DECC NSW, St. Leonards.
 • Hałasiewicz A., 2011. Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowań przestrzennych w Polsce i budowania spójności terytorialnej kraju. Ekspertyza. www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/raporty_krajowe/Documents/Ekspertyza_Rozwoj_%20obszarow_wiejskich_09082011.pdf [dostęp: 29.01.2012].
 • Hinc A., 2010. Gospodarka niskoemisyjna wyzwaniem XXI w. (wywiad). Ecomanager 4, 8-9.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13.07.2010 r. 2010. MRR, Warszawa. http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Documents/KSRR_13_07_2010.pdf.
 • Jończy R., 2009. Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne. Opole-Wrocław.
 • Lewandowska A., 2011. Zielone kołnierzyki. Ecomanager 4, 48-49.
 • Przegon W., 2009. Drogi rozwoju polskiej wsi. Geod. Kartogr. Aero. 71, 140-146.
 • Rosner A., Stanny M., 2007. Uwarunkowania, bariery, nowe rozwiązania instytucjonalne. W: Polska wieś 2010-2014. Nowe Życie Gospod. 21, 9-11.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29.11.2006 r. 2006. MRR, Warszawa. http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/strategia_rozwoju_kraju_2007_2015/Strony/srk_0715.aspx.
 • Szafraniec J., 2011. Raport "Młodzi 2010". Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa. http://zds/kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/mlodzi_2011_printerfriendly.pdf.
 • Truelsen S., 2009. Farming: The Original 'Green Collar Job'. American Farm Bureau Federation. http://www.mdfarmbureau.com/Focus/May4.pdf [dostęp: 29.01.2012].
 • Tuerck D.G., Powell B, Bachman P., 2009. "Green Collar" Job Creation: A Critical Analysis. BHI Suffolk University, Boston, http://www.beaconhill.org/BHIStudies/GreenJobs09/BHI Green_Collar_Job_Critique090625.pdf [dostęp: 29.01.2012].
 • Szafraniec K., 2007. O kapitale społecznym. Nowe Życie Gospod. 21, 15-16.
 • Wilkin J., Obszary wiejskie w warunkach dynamizacji zmian strukturalnych. http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/dokumenty/Documents/bab9bd7ca82f457bb37178ce4d7d4c3dWilkin.pdf
 • Wilkin J., 2007. Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich. W: Polska wieś 2010-2014. Nowe Życie Gospod. 21, 3-5.
 • Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych. 2011. Raport końcowy z badania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Zatrudnienia (LEED) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). MRR, Warszawa.
 • Zegar J.S., 2010. Ekonomia wobec kwestii agrarnej. Ekonomista 6.
 • http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/perspec/background/index_en.htm [dostęp: 29.01.2012].
 • http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/markets/index_en.htm [dostęp: 29.01.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292033

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.