PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 331 Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego | 224--234
Tytuł artykułu

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
The Development of Water Supply and Sewerage System in Rural Areas of the Great Poland Voivodeship After Polish Accession to the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu przedstawienie poziomu i zróżnicowania oraz tempa zmian w wyposażeniu w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną obszarów wiejskich na tle sytuacji w regionie i kraju. Posłużono się przykładem województwa wielkopolskiego. Potrzeba rozwoju tej infrastruktury wynika z zacofania w wyposażeniu w nią obszarów wiejskich w stosunku do obszarów miejskich, ale także znacznego zróżnicowania w jej posiadaniu wewnątrz badanych grup gmin: wiejskich i miejsko-wiejskich.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is intended to provide the level and composition and rate of change in the equipment in water and sewage infrastructure in rural areas against the situation in the region and the country on the example the Great Poland Voivodeship. The need to develop the infrastructure results from the backwardness of the equipment in its rural areas compared to urban areas as well as significant differences in its possession within the studied communes groups in rural and semi-urban areas.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Bański J., Czapiewski K.Ł., Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich, Zespół Badań Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa 2008, s. 28-32, 39, 60-64.
 • Dolata M., Stan i zmiany wyposażenia obszarów wiejskich w infrastrukturę ochrony środowiska naturalnego, Problemy Rolnictwa Światowego, SGGW, Warszawa, Tom 11(26), 2011, s. 51-63.
 • http://stat.gov.pl/bdl [dostęp: 25.06.2013].
 • http://www.statsoft.pl/textbook/glosfra_stat.html?http%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftextbook%2Fglost.html [dostęp: 21.05.2014].
 • Kozłowski W., Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, Difin, Warszawa 2012.
 • Kupiec L., Gołębiowska A., Truskolaski T., Gospodarka przestrzenna, tom II, Infrastruktura ekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.
 • Myna A., Problemy zaopatrzenia ludności w wodę i usuwania ścieków na obszarach wiejskich, [w:] B. Górz, C. Guzik (red.), Współczesne przekształcenia i przyszłość polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, Warszawa, tom 4, 2003, s. 70-72.
 • Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A., Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce - stan i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych, Ekspertyza wykonana na zamówienie MRR, SGGW, Warszawa 2010.
 • Sierak J., Górniak R., Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Standar A., Puślecki Z.W., Ocena zastosowania środków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez samorządy gminne województwa wielkopolskiego, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 111, 173-175.
 • Szczechowiak E., Infrastruktura techniczna i usługi komunalne w aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 7, DzU 1990, nr 16, poz. 95.
 • Wojewódzka A., Infrastruktura jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2010.
 • Wysocki F., Lira J., Statystyka opisowa, Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292057

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.