PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 331 Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego | 235--245
Tytuł artykułu

Obszary koncentracji ubóstwa w strukturze przestrzennej miasta (na przykładzie Poznania)

Warianty tytułu
Areas of Concentration of Poverty in the City's Spatial Structure (the Case Study of Poznań)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest problematyce ubóstwa miejskiego i wpisuje się w nurt przestrzennych badań prowadzonych w ramach polityki społecznej. Za główny cel pracy przyjęto identyfikację obszarów koncentracji biednych mieszkańców w strukturze przestrzennej miasta, wybierając Poznań jako studium przypadku. W trakcie postępowania badawczego wykorzystano techniki GIS. Analizy bazowały na: (1) koncentrycznych strefach buforowych wyznaczonych wokół uprzednio określonego punktu centralnego miasta oraz (2) siatce kwadratów o boku 500 m obejmującej obszar miasta Poznania. Przyjęty schemat badawczy umożliwił analizę rozmieszczenia biedy oraz wskazanie obszarów szczególnej koncentracji ubóstwa w mieście.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problem of city poverty and is part of the spatial study conducted under the social policy. The main goal of this article is to identify areas of concentration of poor citizens in the city's spatial structure. The identification of poverty areas is among the most important and most difficult issues faced by social policy. An empirical survey was conducted with Poznań as the case study. When analyzing the distribution of poor inhabitants in urban space, two research procedure schemes were employed: (1) analysis based on the concentric buffer zones and (2) analysis using a grid of squares with sides of 0.5 km. The work allowed for the presentation of the distribution of poor inhabitants and identification of significant poverty areas in urban space.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bartnicki S., Percepcja zagrożenia przestępczością - wstępna prezentacja wyników badań przeprowadzonych w 12 warszawskich osiedlach mieszkaniowych, "Conference Papers" 1991, nr 14, IGiPZ PAN, s. 117-124.
 • Giddens A., Runaway World: How Globalization in Reshaping Our Lives, Profile Books, London 1999.
 • Grotowska-Leder J., Zachowania aspołeczne w enklawach biedy, [w:] Żyć i pracować w enklawach biedy, red. W. Warzywoda-Kruszyńska, Angraf, Łódź 1998, s. 99-121.
 • Grotowska-Leder J., Przestrzeń miejska a zjawiska upośledzenia społecznego (na przykładzie Łodzi), [w:] Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, red. H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2001, s. 215-227.
 • Kowalak T., Ubóstwo w Białymstoku (raport z badań), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2001.
 • Kozińska D., Problemy mieszkaniowe osób w starszym wieku, "Sprawy Mieszkaniowe" 1984, nr 1, s. 8-16.
 • Kryczla R., Miejskie ubóstwo. Wstępne założenia teoretyczno-metodologiczne badań miast Górnego Śląska, [w:] Szkoła chicagowska w socjologii, red. K. Wódz, K. Czekaj, Uniwersytet Śląski, Katowice-Warszawa 1992, s. 151-160.
 • Kuciński K., Geografia ekonomiczna: zarys teoretyczny, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1996.
 • Maik W., Podstawy geografii miast, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1997.
 • Norberg J., Spór o globalizację: kto zyskuje, kto traci, ile i dlaczego, Fujorr Publishing Company, Warszawa 2003.
 • Panek T., Strefa niedostatku i jej determinanty w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 2001, nr 1, s. 21-32.
 • Prawelska-Skrzypek G., Porębski W., Obszary deprywacji w Krakowie oraz zmiany w ich rozmieszczeniu w latach 1992-2001, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2003, nr 2, s. 433-445.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, DzU 2006.135.950.
 • Rydz E., Społeczna i przestrzenna struktura Słupska w świetle geograficznej interpretacji ekologii miasta, [w:] Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, red. I. Sagan, M. Czepczyński, Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Ekonomicznej, Gdynia 2001, s. 151-160.
 • Skorupowa J., Gdynia. Osiedla bogactwa i biedy, [w:] Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, red. I. Sagan, M. Czepczyński, Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Ekonomicznej, Gdynia 2001, s. 189-194.
 • Skorupowa J., Czepczyński M., Relikty gdyńskich slumsów w przestrzeni miejskiej, [w:] XI Konwersatorium wiedzy o mieście. Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1999, s. 63-68.
 • Słodczyk J., Kierunki przemian funkcjonalno-przestrzennej struktury miast w Polsce po roku 1989, [w:] Człowiek i przestrzeń, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2001, s. 123-132.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, DzU 2004.64.593 z późn. zm.
 • Węcławowicz G., Elderly people in the socio-spatial structure of some Polish towns, "Geographia Polonica" 1988, nr 54, s. 139-149.
 • Węcławowicz G., Some Aspects of Income and Spatial Disparities in Poland - Regional and Intra-Urban Scale, [w:] Urban and Regional Development in Italy and in Poland, red. A. Besana, Edizioni Colibri, Trydent 1997, s. 315-334.
 • Węcławowicz G., Przestrzeń ubóstwa - nowy czy stary wymiar zróżnicowania społeczno-przestrzennego w miastach Polski, "Przegląd Geograficzny" 2001, nr 73, 4, s. 451-475.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292063

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.