PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 331 Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego | 246--256
Tytuł artykułu

Potencjał innowacyjny polskich regionów - analiza taksonomiczna

Warianty tytułu
Innovative Potential of Polish Regions - Taxonomic Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była ocena przestrzennego zróżnicowania potencjału innowacyjnego polskich województw oraz zmian, jakie zaszły w tym zakresie w latach 1999-2011. Wyniki przeprowadzonych analiz podsumować można następująco. Regionalne różnice w poziomie potencjału innowacyjnego polskich województw wprawdzie się zmniejszyły, nadal utrzymują się jednak na wysokim poziomie. Przyczyną tego są równolegle zachodzące procesy konwergencji i dywergencji wewnętrznej województw, w tym również o charakterze marginalizacji. Niekwestionowanym liderem pod względem poziomu innowacyjności jest województwo mazowieckie. Najniższym poziomem potencjału innowacyjnego charakteryzują się województwa: opolskie, lubuskie i świętokrzyskie.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is the evaluation of the spatial diversity of the innovative potential of Polish regions and the changes that have occurred in this area in the years 1999-2011. The results of the analysis can be summarized as follows. Regional differences in the level of innovative potential of Polish regions, although reduced, are still high. This is due to parallel processes: convergence and divergence inside voivodships, including the nature of marginalization. The undisputed leader in the level of innovative potential was the Mazovian Voivodeship. The lowest level of the innovative potential was characterized by Opole, Lubusz and Świętokrzyskie voivodships.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Dominiak J., Churski P., Rola innowacji w kształtowaniu regionów wzrostu i stagnacji gospodarczej w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" 2012, nr 4(46), s. 54-77.
 • Feltynowski M., Nowakowska A., Metody oceny potencjału innowacyjnego regionów, [w:] Zdolności innowacyjne polskich regionów, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2009.
 • Guzik R., Przestrzenne zróżnicowanie potencjału innowacyjnego w Polsce, [w:] Innowacyjność polskiej gospodarki. Zeszyty innowacyjne 2, red. M. Górzyński, R. Woodward, CASE, Warszawa 2004.
 • Kunasz M., Przykład zastosowania metod WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, [w:] Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Printgroup, Szczecin 2006.
 • Markowska M., Innowacyjność regionów Polski na tle regionów Unii Europejskiej (w świetle mierników European Innovation Scoreboard, [w:] Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionów: siły motoryczne i bariery, red. S. Pangsy-Kania, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007.
 • Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2009.
 • Siłka P., Przykład indeksu potencjału innowacyjnego dla wybranych miast Polski, "Prace Komisji Geografii Przemysłu" 2010, nr 15, s. 185-196.
 • Stern S., Porter M.E., Furman J.L., The determinants of National Innovative Capacity, "Working Paper", September 2000, no. 7876, s. 1-19.
 • Strahl D., Markowska M., Poziom innowacyjności krajów zjednoczonej Europy, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze" 2007, nr 1166, s. 144-161.
 • Wierzbicka W., Regionalne zróżnicowanie efektywności przedsiębiorstw prywatnych w Polsce (rozprawa doktorska), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2012.
 • Zbierowski P., Wykorzystanie metodologii pomiaru efektywności względnej do oceny wpływu potencjału innowacyjnego na efektywność regionów i przedsiębiorstw, "Współczesne Zarządzanie" 2010, nr 4, s. 84-94.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292069

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.