PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 331 Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego | 282--293
Tytuł artykułu

Zastosowanie analizy wielowymiarowej do oceny rozwoju lokalnych rynków nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie miast wojewódzkich

Warianty tytułu
Applying Multidimensional Analysis to Assess the Development of Local Housing Property Markets on the Basis of Voivodeship Cities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaproponowano zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny rozwoju rynków mieszkaniowych miast wojewódzkich w kontekście zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludności w latach 2007-2011. Zastosowanie miary syntetycznej pozwoliło na uporządkowanie obiektów ze względu na warunki mieszkaniowe, uwarunkowania ekonomiczne i demograficzne. Tym samym uporządkowano miasta według potrzeb inwestycyjnych. Drugim zastosowanym podejściem w klasyfikacji była metoda k-średnich, która pozwoliła na wskazanie miast podobnych ze względu na poziom analizowanego zjawiska. Zaproponowana procedura może być wykorzystywana do podejmowania decyzji w zakresie polityki mieszkaniowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article proposes to apply multidimensional comparative analysis to assess the development of housing property markets in voivodeship cities in the context of satisfying the housing needs of the population in 2007-2011. The use of synthetic measure allowed to categorise the properties based on housing conditions as well as economic and demographic conditions. Thus, the cities were categorised based on investment needs. The second approach used in the classification was k-means method, which allowed to pinpoint cities with similar levels of the analysed phenomenon. The procedure proposed may be used in making decisions in the area of housing policy.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Foryś I., Wykorzystanie analizy wielowymiarowej do oceny potencjału rozwoju lokalnego rynku nieruchomości mieszkaniowych, Studia i Materiały TNN XVII(2) 2009, s. 7.
 • Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku, http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustawy_mieszkalnictwo_i_gospodarka_komunalna.
 • Gospodarka mieszkaniowa w 2007; 2008; 2009; 2010; 2011, GUS, Warszawa 2008, 2009; 2010; 2011; 2012.
 • Gospodarstwa domowe w 2011 roku - wyniki spisu ludności i mieszkań 2011, www.stat.gov.pl.
 • Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1969, zeszyt 4, s. 307-327.
 • Łaszek J., Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2004, s. 185.
 • Mieszkania - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa 2013.
 • Obrót nieruchomościami w 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, GUS, Warszawa 2008; 2009; 2010; 2011; 2012.
 • Realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, Raport NIK, 2012, s. 8.
 • Rocznik statystyczny województw 2007, 2008, 2009, 2010, GUS, Warszawa 2008; 2009; 2010; 2011.
 • Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2007-2011, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa.
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica Pl na przykładach medycyny, T. 3, Analizy wielowymiarowe, Kraków 2007.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (DzU 2009, nr 114, poz. 946).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.