PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 24 | nr 1 Innowacje w Nowoczesnych Organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne | 11--21
Tytuł artykułu

W poszukiwaniu innowacji na rynku nieruchomości

Autorzy
Warianty tytułu
Looking for Innovations at the Real Estate Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagadnienia omówione w artykule koncentrują się wokół zmian zachodzących na rynku nieruchomości, których założeniem jest uzyskanie nowej jakości produktu bądź usługi. Proces ten dotyczy także ulepszeń istniejących rozwiązań w odniesieniu do produktu, usługi, organizacji czy marketingu obecnych na tym rynku. Celem artykułu jest przegląd rozwiązań innowacyjnych stosowanych na rynku nieruchomości i ich analiza. W opracowaniu przybliżono podstawowe pojęcia z zakresu innowacji dotyczących rynku nieruchomości. Ze względu na różne obszary działalności podejmowanych na tym rynku wyróżniono innowacje techniczne i technologiczne, organizacyjne i procesowe, marketingowe oraz finansowe. W dalszej części podano uwarunkowania innowacji na rynku nieruchomości i przeanalizowano najistotniejsze typy innowacji na przykładach. W szczególności zwrócono uwagę na: nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane w budownictwie, zmiany w ustawodawstwie w zakresie wymogów, jakie muszą spełniać współczesne obiekty budowlane, oraz dofinansowań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do inwestycji energooszczędnych, instrumenty finansowe umożliwiające inwestowanie (derywaty, listy zastawne, odwrócona hipoteka, zielona hipoteka, bancassurance, nowe produkty ubezpieczeniowe dedykowane określonym podmiotom rynku nieruchomości), aplikacje mobilne do prezentacji ofert i realizacji transakcji na tym rynku oraz nowatorskie inwestycje nieruchomościowe. Wskazano też najnowsze trendy na rynku nieruchomości oraz perspektywy jego rozwoju w najbliższej przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
The theme of this article focuses on the changes at the real estate market whose main purpose is to obtain the new quality of a product/service and the improvement of the existing solutions regarding the product, the service, the organisation or the marketing present at this market. The aim of the article is to examine the real estate market concentrating on innovative solutions and to present their descriptions and analyses. In the introduction the main terms of innovations, regarding the real estate market, are presented. Taking into consideration different fields of market activities, specified technical and technological innovations were described as well as organisational and procedural also marketing and financial ones. In the next part of the paper some determinants of innovations and types of innovations have been analysed on examples, especially: technical and technological solutions used in construction industry, legal changes concerning the requirements that the contemporary construction objects must meet and extra funding for energy-saving projects of National Fund for Environmental Protection and Water Management, financial instruments enabling investment (derivatives, reverse mortgage, green mortgage, bancassurance, new insurance products), mobile applications for presenting offers and making transactions at this market and innovative real estate investments. In the conclusion there have been mentioned the latest trends at the real estate market and its development prospects for the near future. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • Baran, M., Ostrowska, A., Pander, W. (2012). Innowacje popytowe czyli Jak tworzy się współczesne innowacje. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Brzeziński, M. (red.) (2001). Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-197-7.
 • Green Mortgages - Energy Efficient Mortgage Guide (2014) [online; dostęp: 2014-04-25]. Dostępny w Internecie: www.mortgageloan.com/environment/.
 • Grudzewski, W.M., Hejduk, K. (2008). Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7251-947-4.
 • Janasz, W., Kozioł-Nadolna, K. (2011). Innowacje w organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 978-83-208-1939-7.
 • Kalinowski, T.B. (2010). Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 978-83-7526-702-0.
 • KNN "Domuss" (2012). WSN jako przykład innowacyjnego rozwiązania w zarządzaniu biurem. Referat wygłoszony na III Seminarium Naukowym z cyklu: Rynek Nieruchomości w Praktyce. Tarnów: Koło Naukowe Nieruchomości "Domuss" Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Materiał niepublikowany.
 • O Programie (2013). Program Innowacyjna Gospodarka [online, dostęp: 2014-04-28]. Dostępny w Internecie: www.poig.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/o_poig.aspx.
 • Określenie podstawowych wymogów, niezbędnych do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkaniowych oraz sposobu weryfikacji projektów i sprawdzenia wykonanych domów energooszczędnych. ETAP I Wytyczne do weryfikacji projektów budynków mieszkalnych, zgodnych ze standardem NFOŚiGW (2012). Warszawa: Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA.
 • Prystrom, J. (2012). Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania. Podręcznik akademicki. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-747-9.
 • Snyder, N.T., Duarte, D.L. (2003). Strategic Innovation. San Francisco: Jossey-Bass. ISBN 978-0787964054.
 • Stanowisko PZFD [Polskiego Związku Firm Deweloperskich] (2012) [online, dostęp: 2014-06-10]. Dostępny w Internecie: www.ustawa.pzfd.pl/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292303

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.