PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 24 | nr 1 Innowacje w Nowoczesnych Organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne | 23--35
Tytuł artykułu

Intensywność kooperacji przedsiębiorstw z dostawcami specjalistycznych usług biznesowych jako determinanta innowacyjności branży turystyki biznesowej

Warianty tytułu
Cooperation Intensity of Business Tourism Entities with Specialist Business Services Suppliers as an Innovation Factor of the Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przeprowadzenie pogłębionych analiz w zakresie określenia intensywności współpracy krakowskiej branży turystyki biznesowej z dostawcami specjalistycznych usług biznesowych (KIBS). Podmioty, nawiązując ścisłą współpracę, tworzą "nową wiedzę" i dzielą ją między siebie, dzięki czemu następuje swoista fuzja wiedzy starej i nowej. To połączenie wiedzy odgrywa kluczową rolę w innowacyjności i kreatywności przedsiębiorstwa: zróżnicowane pomysły mogą zrodzić nowe i wartościowe rozwiązania dzięki interakcjom zachodzącym w ramach pracy zespołu projektowego. W części teoretycznej przeprowadzono kwerendę literatury polskiej i anglojęzycznej poświęconej wysokospecjalistycznym usługom biznesowym i ich roli w kreowaniu innowacji w wyniku kooperacji danych przedsiębiorstw. Część empiryczną stanowi analiza i ocena wyników uzyskanych na podstawie przeprowadzonych w 2013 roku badań ankietowych wśród przedsiębiorstw przemysłu spotkań z Krakowa. Te analizy dowodzą, że badane krakowskie podmioty podejmują aktywną kooperację, nierzadko współpracując z dostawcami specjalistycznych usług biznesowych na każdym z etapów rozwiązania danego problemu, głównie w zakresie reklamy, działalności rachunkowo-księgowej oraz problemów natury informatycznej. Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że współpraca wyżej wymienionych podmiotów zyskuje na znaczeniu także w przypadku specjalistycznych usług związanych z zarządzaniem imprezami oraz w zakresie organizacji eventów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is a comprehensive analysis of the intensity of cooperation of Krakow business tourism sector with providers of knowledge intensive business services (KIBS). Market entities while establishing cooperation relations create a "new knowledge" and share it between them afterwards what produces a valuable combination of old and new knowledge. This conjunction and diffusion of knowledge is a key factor of firms innovativeness and creativity: the storm of ideas may lead to an appearance of new, important solutions and decisions due to common work of the project team. In theoretical part of the paper a review of Polish and English literature concerning KIBS and their role in improving a competitive position of users is done. The empirical part is prepared on the basis of results of questionnaire surveys conducted between enterprises of business tourism sector in Krakow. Results reveal that firms from meeting sector actively cooperate with KIBS suppliers, nearly on each stage of any problem's solving, especially in the domain of: advertising, accounting and tax advisory and IT. An identification of an increasing importance of cooperation in organization and management of events was an important conclusion. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Amara, N., Landry, R., Doloreux, D. (2009). Patterns of innovation in knowledge-intensive business services. The Service Industries Journal, 29(4), 407-430.
 • Anand, N., Gardner, H.K., Morris, T. (2007). Knowledge-based innovation: Emergence and embedding of new practice areas in management consulting firms. Academy of Management Journal, 50(2), 406-428.
 • Anderson, J.C., Narus, J.A. (1990). A model of distributor firm and manufacturer firm working partnerships. Journal of Marketing, 54, 45-58.
 • Beaulieu, A.F., Love, C. (2004). Characteristics of a meeting planner: Attributes of an emerging profession. Journal of Convention & Event Tourism, 6, 95-124.
 • Borodako, K. (2011). Foresight w turystyce. Bariery wykorzystania i rozwoju. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 978-83-255-3099-0.
 • Borodako, K., Berbeka, J., Rudnicki, M. (2014). The potential of local KIBS companies as a determinant of the development of tourism in Krakow. Tourism Economics. DOI: http://dx.doi.org/10.5367/te.2013.0351.
 • Chatzoglou, P.D., Sarigiannidis, L. (2009). Business outsourcing and organisational performance: The case of the Greek hotel industry. International Journal of Services Technology and Management, 11(2), 105-127.
 • Cheung, C., Law, R. (2002). Virtual MICE promotion: A comparison of official web sites in Hong Kong and Singapore. Journal of Convention & Exhibition Management, 4, 37-51.
 • Czernek, K. (2012). Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie. Kraków: Wydawnictwo Proksenia. ISBN 978-83-60789-40-7.
 • Czerniachowicz, B. (2012). Zasoby i ich znaczenie w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 690. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 51, 439-448.
 • Davidson, R., Cope, B. (2003). Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka korporacyjna. Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna. ISBN 83-7336-268-1.
 • Hertog den, P. (2000). Knowledge-intensive business services as co-producers of innovation. International Journal of Innovation Management, 4(4), 491-528.
 • Hertog den, P. (2002). Co-producers of innovation: On the role of knowledge intensive business services in innovation. W: J. Gadrey, F. Gallouj (eds.). Productivity, Innovation and Knowledge in Services (pp. 223-255). Northampton: Edward Elgar. ISBN 1-84064-969-0.
 • Howells, J., Tether, B. (2004). Innovation in Services: Issues at Stake and Trends. Brussels: Report to the Commission of the European Communities.
 • Instytut Turystyki (2003). Metodologia badań i badania pilotażowe turystyki biznesowej. Warszawa: Instytut Turystyki.
 • Javalgi, R.G., Gross, A.C., Joseph, W.B., Granot, E. (2011). Assessing competitive advantage of emerging markets in knowledge intensive business services. Journal of Business & Industrial Marketing, 26(3), 171-180.
 • Koschatzky, K., Stahlecker, T. (2006). Structural couplings of young knowledge-intensive business service firms in a public-driven regional innovation system - the case of Bremen/Germany. W: M. Fritsch, J. Schmude (eds.). Entrepreneurship in the Region (pp. 171-193). Boston: Springer. ISBN 978-0387-28375-3.
 • Kuusisto, J., Meyer, M. (2003). Insights into services and innovation in the knowledge intensive economy. Technology Review, 134.
 • Mazur, J. (2011). Współpraca przedsiębiorstw w teorii i praktyce polskiej. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 32, 296-314.
 • Medlik, S. (1995). Leksykon podróży turystyki i hotelarstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-11757-5
 • Miles, I., Kastrinos, N., Bilderbeek, R., den Hertog, P., Flanagan, K., Huntink, W., Bouman, M. (1995). Knowledge intensive business services: Users, carriers and sources of innovation. W: E.I.M.S. (eds.). European Innovation Monitoring System (EIMS) Reports, 15.
 • Miozzo, M., Grimshaw, D. (2005). Modularity and innovation in knowledge-intensive business services: IT outsourcing in Germany and the UK. Research Policy, 34, 1419-1439.
 • Muller, E., Doloreux, D. (2007). The key dimensions of knowledge-intensive business services (KIBS) analysis: A decade of evolution. Working Papers Firms and Region, U1, 5.
 • Muller, E., Doloreux, D. (2009). What we should know about knowledge-intensive business services. Technology in Society, 31, 64-72.
 • Muller, E., Zenker, A. (2001). Business services as actors of knowledge transformation: the role of KIBS in regional and national innovation systems. Research Policy, 30, 1501-1516.
 • National Science Board (1995). Science and Engineering Indicators. Washington: National Science Board.
 • O'Brien, E., Shaw, M. (2002). Independent meeting planners: A Canadian perspective. Journal of Convention & Exhibition Management, 3, 37-68.
 • OECD (2006). Innovation and Knowledge Intensive Services Activities. Paris: OECD.
 • Pardos, E., Gómez-Loscos, A., Rubiera-Morollón, F. (2007). "Do" versus "buy" decisions. The Service Industries Journal, 27(3), 233-249.
 • Rogers, T. (2008). Conferences and Conventions: A Global Industry. Oxford: Butterworth-Heinemann. ISBN 9780415526685.
 • Romanowska, M. (1997). Alianse strategiczne przedsiębiorstw. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1063-9.
 • Romanowska, M., Trocki, M. (red.) (2002). Przedsiębiorstwo partnerskie: praca zbiorowa. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-265-5.
 • Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1508-8.
 • Sidorkiewicz, M. (2011). Turystyka biznesowa. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-496-6
 • Sundbo, J., Gallouj, F. (1998). Innovation in Services. SI4S project synthesis. Oslo: Step Group.
 • Tether, B.S. (2002). Innovation in the Service Sector: Analysis of Data Collected under the Community Innovation Survey (CIS2). CRIC Working Paper 11. Manchester: University of Manchester & UMIST.
 • Todeva, E. (2006). Business Networks: Strategy and Structure. London, New York: Routledge. ISBN 0415368383.
 • Tuusjärvi, E., Möller, K. (2009). Multiplicity of norms in inter-company cooperation. Journal of Business and Industrial Marketing, 27(4), 520-531.
 • Varadarajan, P.R., Cunningham, M.H. (1995). Strategic alliances: A synthesis of conceptual foundations. Journal of the Academy of Marketing Sciences, 23(4), 282-296.
 • Willoughby, M., Carmona, P., Momparler, A. (2012). The effects of the provision of consulting services on audit reporting quality. The Service Industries Journal, 32(3), 411-429.
 • Wong, P.K., He, Z.L. (2002). Determinants of Innovation: The Impacts of Client Linkages and Strategic Orientations. CET Working Paper. Centre for Entrepreneurship. Singapore: National University of Singapore.
 • Wong, P.K., He, Z.L. (2005). A comparative study of innovation behaviour in Singapore's KIBS and manufacturing firms. The Service Industries Journal, 25, 23-42.
 • Yang, W., Yan, M. (2010). The policy to promote the innovative development of knowledge intensive business services. International Journal of Business and Management, 5(11), 190-194.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292309

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.