PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 2, cz. 2 | 19--30
Tytuł artykułu

Podatkowe instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Fiscal Instruments of State Aid in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podatek kojarzony przede wszystkim z dochodową stroną budżetu państwa, może być wykorzystywany jako instrument wsparcia publicznego. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w jego konstrukcji elementów, które zmniejszają jego wysokość. Mowa tutaj o zróżnicowanych ulgach podatkowych oraz zwolnieniach podatkowych. Ponadto, wysokość ciężaru podatkowego może zostać zmieniona w drodze decyzji organu publicznego w formie: całkowitego lub częściowego zmniejszenia, odroczenia, umorzenia lub nawet specjalnego ponownego wyznaczenia terminu spłaty zobowiązania podatkowego. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa rezultatem korzystania z tego rodzaju instrumentów jest całkowite lub odsunięte w czasie zmniejszenie obciążeń ponoszonych w postaci podatków, które korzystnie wpływa na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Zastosowanie instrumentów podatkowych ma poza tym konsekwencje w uszczupleniu puli środków publicznych (państwo gromadzi niższe dochody w porównaniu z sytuacją, gdy środki podatkowe nie są stosowane). Cel tych instrumentów - który ogólnie można określić jako oddziaływanie na kondycję ekonomiczną podmiotu - pozwala je analizować jako jedną z form publicznej pomocy państwa przedsiębiorstwom, która generalnie jest zabroniona. Celem analizy zawartej w pracy jest identyfikacja form wsparcia przedsiębiorstw za pomocą instrumentów podatkowych oraz określenie zakresu udzielanego w ten sposób wsparcia publicznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem notyfikowanej pomocy publicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Primarily taxes are associated with the revenue part of the budget, but also can be used as an instrument of public spending. This is possible in the way of using particular elements of tax construction, which reduce its size. It refers to the various tax allowances and tax exemptions. In addition, the amount of the tax burden can be changed by a decision of a public authority in the form of: a total or partial reduction, postponement, depreciation, or even a special redesign ate the maturity of the tax liability. From the company's point of view it results in total or postponed reduction of the tax burden that has beneficial effects on its financial condition. Furthermore, the use of tax instruments has the consequences in decrease of public funds (the state collects less income compared to the situation when the tax instruments are not applied). The general purpose of these tools - which can be generally defined as affecting economic condition of companies - can be analysed as a form of state aid which is generally forbidden. The purpose of the analysis contained in this article is to identify forms of companies' support through tax instruments and the extent of aid granted in this way in Poland. (original abstract)
Rocznik
Strony
19--30
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
  • Gancarczyk M. (2010), Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa.
  • Jankowska A., Marek M. (2009), Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe, C.H. Beck, Warszawa.
  • Obwieszczenie w sprawie stosowania reguł pomocy publicznej do środków związanych z bezpośrednim opodatkowaniem działalności gospodarczej (1998), Dz. Urz. UE C 384 z 10 grudnia 1998 r.
  • Postuła I., Werner A. (2008), Prawo pomocy publicznej, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
  • Preferencje podatkowe w Polsce (2010), Ministerstwo Finansów, Raport Nr 2, Warszawa.
  • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2011 roku (2012), UOKiK, Warszawa.
  • Tomaszewska A. (2008), Pomoc publiczna w świetle prawa wspólnotowego, [w:] Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce, Studia BAS nr 16, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa.
  • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 83/47 z 30 marca 2010 r. (wersja skonsolidowana).
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Dz. U. 2007 Nr 59, poz. 404, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292395

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.