PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 8 (CD) | 164--168
Tytuł artykułu

Znaczenie marketingu terytorialnego w rozwoju lokalnych systemów innowacji

Warianty tytułu
Role of Place-Marketing in Local Innovation Systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest wskazanie przesłanek stosowania marketingu terytorialnego w integracji lokalnych środowisk gospodarczych na rzecz rozwoju lokalnego stymulowanego innowacjami. W artykule zdefiniowano pojęcie lokalnego systemu innowacji jako zbioru różnych instytucji prywatnych i publicznych oraz relacji zachodzących między nimi, działających wspólnie na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności i internacjonalizacji prowadzących do rozwoju lokalnego. Wskazano eksport oraz inwestycje jako obszary oddziaływania na systemy innowacji, które w ramach marketingu terytorialnego opartego na wiedzy, pozwalają szczególnie wspierać funkcjonowanie lokalnych systemów innowacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to identify conditions for the application of place-marketing in the integration of the local business community for local development driven by innovation. The article defines the concept of the local innovation system as a group of various public and private institutions and the relationships between them, collaborating together in achieving the high level of entrepreneurship, innovativeness and internationalization. Pointed exports and investment as areas of place-marketing impact on innovation systems, which in the context of knowledge based place-marketing, allow particularly to support the functioning of local innovation systems.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
164--168
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Ph. Kotler, Ch. Asplund, I. Rein, D. Haider, Marketing Places Europe. Attracting Investments, Industries, Residents and Visitors to European Cities, Communities, Regions and Nations, Prentice Hall, Pearson Education Ltd., 1999, s. 125.
 • R. Romanowski, Relacyjne przesłanki tworzenia megaproduktu terytorialnego, [w:] W. Ciechomski, R. Romanowski (red.), Marketing terytorialny oparty na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 • R. Florek, Polskie firmy są dyskryminowane, "Uważam Rze‖ 2013, nr 46(146), s. 10-11.
 • T. Kamińska, J. Fryca, B. Majecka (red.), Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 51-277.
 • A. Świadek, Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011, s. 28-31.
 • R. Romanowski, Znaczenie innowacji w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] B. Borusiak, (red.), Innowacje w marketingu i handlu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 14-17
 • R. Romanowski, Możliwości rozwoju terytorialnych systemów produkcyjnych w Wielkopolsce, [w:] W. M. Gaczek (red.), Innowacje w rozwoju regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2005;
 • W.M. Gaczek, W. Gulczyński, J. Komorowski, R. Romanowski, Zwiększenie zdolności przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji: ocena realizacji 2. celu strategicznego Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski, [w:] W. M. Gaczek, T. Stryjakiewicz (red.), Ocena realizacji celów Regionalnej Strategii Innowacji oraz stanu systemu innowacji w Wielkopolsce: wyniki badań monitorujących, Fundacja UAM - Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Poznań 2008;
 • R. Romanowski, M. Urbaniak, Innowacje bez udziału uczelni?, "IQ: kwartalnik Inkubatora Technologicznego PPNT FUAM‖ 2009, nr 13, Poznań.
 • M.M. Fischer, Innovation, knowledge creation and system of innovation, "Annual Regional Science‖ 2001, No. 35, s. 202-203.
 • A.H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006, s. 30-33.
 • E. Okoń-Horodyńska, Narodowy system innowacji w Polsce, Katowice 1998, s. 79.
 • Ch. Freeman, Formal scientific and technical institutions In the NSI, [w:] B.A. Lundval (red.), National systems of innovation, Pinter, London 1992.
 • R. Nelson, N. Rosenberg, Technical innovation and a national system, [w:] G. Dosi i inni, Technical change and economic theory, Pinter, London 1988.
 • W.M. Gaczek, Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich, PAN KPZK, Studia, t. CXVIII, Warszawa 2009, s. 62.
 • K.B. Matusiak (red.), Innowacja i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 302
 • H. Etzkowitz, L. Leydesdorff, The Triple Helix - University - Industry - Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development, "EASST Review‖ 1995, No. 14, s. 14-19.
 • J. Watson, F. Crick, A structure for Deoxyribose Nucleic Acid, "Nature‖, 25.04.1953, No. 171, s. 737-738.
 • M. Hereźniak, Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju, PWE, Warszawa 2011, rozdział 4.
 • W. Olins, Wally Olins o marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2004, s. 157-158; S. Anholt, Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions, Palgrave Macmillan, 2007, s. 12-15.
 • Ph. Kotler, Ch. Asplund, I. Rein, D. Haider, Marketing Places Europe. Attracting Investments, Industries, Residents and Visitors to European Cities, Communities, Regions and Nations, Pearson Education Ltd., Prentice Hall, 1999, s. 104.
 • W. Ciechomski. R. Romanowski, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w handlu jako sfera marketingu terytorialnego na przykładzie Poznania, [w:] M.W. Gaczek (red.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 • R. Romanowski, Zakończenie, [w:] W. Ciechomski, R. Romanowski (red.), Marketing terytorialny oparty na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 164-165.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292463

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.