PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 16 | nr 1 Gospodarowanie nieruchomościami | 53--66
Tytuł artykułu

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami w organizacjach gospodarczych z wykorzystaniem praktyk facility management

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Efficient Real Estate Management in Commercial Entities with the Aid of Facility Management Practices
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jak wskazują dane statystyczne polskiej gospodarki odnośnie nakładów inwestycyjnych oraz wartości środków trwałych w postaci budynków i budowli, mamy do czynienia z ogromnym zaangażowaniem kapitałowym gospodarki narodowej w ten rodzaj środków trwałych. Nakłady inwestycyjne na budynki i budowle to ponad 50% nakładów na środki trwałe ogółem a udział tego rodzaju środków trwałych w ich wartości ogółem wynosi ponad 65%.Jest zrozumiałe, że organizacje gospodarcze a zwłaszcza przedsiębiorstwa, niezależnie od formy prawnej korzystania z nieruchomości (własność, najem, leasing, itp.) przywiązują istotną wagę do efektywnego gospodarowania tak cennym zasobem kapitałowym. Właściciele i użytkownicy nieruchomości koncentrują swą uwagę na dwóch podstawowych aspektach inwestowania i eksploatowania nieruchomości. Pierwszy to efektywne gospodarowanie nieruchomościami ukierunkowane na uzyskanie dochodów operacyjnych z eksploatacji nieruchomości, drugim jest wzrost wartości nieruchomości. Przekładają się one na wzrost bieżących dochodów operacyjnych jak i wartości całej organizacji. I tu zaczyna się problematyka usprawnienia zarządzania nieruchomościami. Postuluje się znane już od lat, także w warunkach polskiej gospodarki, wykorzystywanie do zarządzania nieruchomościami szeroko rozumianych praktyk facility management. Podkreślenia wymaga konieczność stosowania tych praktyk w całym cyklu życia obiektu budowlanego, tj. od programowania inwestycji po eksploatację obiektów. Szczególnie ważne jest planowanie udogodnień na etapie projektowania inwestycji ze względu na siłę oddziaływania potencjału udogodnień zawartego w projekcie technicznym. Ważne jest także stosowanie koncepcji facility management w zarządzaniu kosztami eksploatacji obiektów budowlanych. Wprowadzenie facility management pozwala w całym cyklu życia nieruchomości uzyskać oszczędności w całkowitych kosztach eksploatacji nawet do 15%. Taka premia jest porównywalna z nakładami inwestycyjnymi na budowę obiektu budowlanego. (abstrakt oryginalny)
EN
Statistical data on investments and fixed assets in the form of buildings and structures indicate that the Polish economy is deeply engaged in this kind of fixed assets. Investments involving buildings and structures amount to over 50% of total fixed assets investments, while the share of buildings and structures in the total fixed assets reaches over 65%. It is therefore clear that commercial entities, particularly businesses with any legal form of the real estate utilization (ownership, lease, etc.), attach great significance to how efficient they can manage such valuable capital. Real estate owners and users focus on two aspects of investment and utilization: the efficient real estate management with a view to gain operational revenue out of the real estate utilization; and the increase in the real estate value. Leveraging these aspects may translate into boosting both current operational revenues and the value of the whole business. Hence the need to leverage the real estate management. The author encourages to implement some well-known (also in Poland) facility management practices for managing real estate. What has to be emphasized is that such practices should be exercised with respect to the whole lifecycle of a building or a structure, i.e. from project planning to property commissioning. Especially, one should provide for improvements as early as in the project planning process since such efforts prove more successful when incorporated in the technical project of an investment. Facility management practices can prove beneficial also in managing real estate utilization costs. When such practices are already in place, an entity may save as much as 15% of the total utilization costs during the whole lifecycle of a real estate. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
 • BOROWIECKI R. 1988. Efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa-Kraków.
 • BRYX M. 2006. Rynek nieruchomości system i funkcjonowaniePoltext, W-wa.
 • Facility Management - Lősungen von RIB, R/B Bausoftware GmbH, www.rib.de
 • IWIN J., NIEDZIELSKI J. 2002 Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw. PWN, W-wa, s. 119.
 • JANASZ W. 1986. Gospodarka środkami pracy w przedsiębiorstwie. wyd. 2, Politechnika Szczecińska.
 • JANASZ W. 1993. Zarządzanie kapitałem trwałym przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • MAŁKOWSKA D. 2003 Środki trwałe wartości niematerialne i prawne. Ujęcie podatkowe i rachunkowość. ODDK, Gdańsk.
 • SIEGEL J., SHIM G., HARTMAN J. 1995. Przewodnik po finansach. Wyd. 2, Warszawa.
 • WOLL H., Wirtschafts-Lexikon R. 1993. Oldenburg Verlag, Munchen.
 • ŚLIWIŃSCY A.B., Facility Management, 2006, C.H. Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292491

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.