PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 16 | nr 1 Gospodarowanie nieruchomościami | 103--114
Tytuł artykułu

Zasady gospodarowania zasobami nieruchomości Agencji Mienia Wojskowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rules of Management of Resources of Real Properties of the Military Property Agency
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W wyniku restrukturyzacji majątku państwowego po 5 grudnia 1990 r. powstały w Polsce różne podmioty majątkowe. Na mocy wielu ustaw kompetencyjnych zostały nałożone zadania i określone podmioty prawne odpowiedzialne za gospodarowanie przydzielonym, majątkiem. Podstawowym składnikiem tego majątku są nieruchomości (prawa do nieruchomości). W pracy zaprezentowano wybrane zasady i procedury gospodarowania zasobami nieruchomości Agencji Mienia Wojskowego (AMW). W wyniku przeprowadzonych badań zdefiniowano cele, rozpoznano zadania gospodarowania zasobami AMW oraz określono źródła informacji na potrzeby zarządzania tymi zasobami. Dokonano również klasyfikacji (uporządkowania) nieruchomości, pod kątem funkcji, przeznaczenia oraz sposobu ich wykorzystania (struktura funkcjonalno-przedmiotowa). Ostatni etap badań polegał na analizie procesu gospodarowania zasobami AMW (Zasób Główny w latach 1997-2006 r.) (abstrakt oryginalny)
EN
After 5th December 1990, resulting from restructing of property of country, various property subjects was established in Poland. Under an a lot competence acts, there were assigned a tasks and there were determined legal subjects, who are responsible for managemnet of assigned assets. Real properties are primary assets (rights to real properties). In this paper there are presented selected tasks and procedures of managenet of real properties resources of The Military Property Agency (AMW). As a result of conducting researches, there were defined aims, there were known tasks of managements of real properties resources of AMW. In addition there were determiend sources of information for purposed of managing this resources of real properties. Moreover, there were classificated (putted in order) real propeties, in terms of functions, purposes and the way to make use of them (functional-subject structure). The last stage of studies consisted in analising of proccess of management of real properties resoures of AMW (Main resources in 1997-2006). (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Sprawozdania z działalności i finansowe Agencji Mienia Wojskowego w latach 1998-2006 (www.sejm.gov.pl, www.amw.com.pl)
 • Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 163, poz. 1711 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1482)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie prowadzenia ewidencji mienia Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2005 r., Nr 44, poz. 426)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2005 r., Nr 21, poz. 172).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108)
 • Regulamin przeprowadzenia przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem i użytkowanie nieruchomości wprowadzony zarządzeniem nr 17/99 Prezesa AMW z dnia 26 października 1999 r.
 • Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku, Nr 167, poz. 1758)
 • Zarządzenie nr 20/00 Prezesa AMW z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wprowadzenia do użytku w AMW regulaminu przeprowadzenia rokowań.
 • Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 76, poz. 804 z poźn. zm.)
 • Zarządzenie nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 16)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa Agencji Mienia Wojskowego i członków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 17, poz. 192)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1482)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 21, poz. 172)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie prowadzenia ewidencji mienia Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 44, poz. 426)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292503

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.