PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 (41) Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój teorii ekonomii ; Impact of the World Economic Crisis on Theory of Economy Development | 183--196
Tytuł artykułu

Nowe zasady limitowania długu jednostek samorządu terytorialnego a ich zdolność do zaciągania zobowiązań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
New Principles of Restricting the Debt of Territorial Self-governments and Their Ability to Incur Liabilities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie zmian w poziomie i strukturze długu jednostek samorządu terytorialnego oraz skutków nowej zasady limitowania ich długu, wprowadzonej ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 г., a także porównanie formalnej zdolności do zaciągania zobowiązań gmin, miast na prawach powiatu, powiatów ziemskich i województw samorządowych. Analizą objęto lata 1999-2011. Limity długu jednostek samorządu terytorialnego określono zgodnie ze starą i nową formułą. W efekcie ustalono, że dla lat 2007-2011 nowy limit długu zwiększyłby formalną zdolność do zaciągania zobowiązań całego sektora jednostek samorządu terytorialnego oraz gmin, miast na prawach powiatu (poza latami 2007 i 2011) i województw samorządowych, jednak obserwowana zmiana formalnej zdolności kredytowej nie miałaby wpływu na korzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego ze zobowiązań.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims at defining changes to the level and the structure of the debt of territorial self-governments, consequences of the new principle of limiting their debt as well as comparing a formal ability to incur liabilities by gminas (local communities), cities with poviat rights, land poviats and self-governing voivodeships. The analysis comprised the period of 1999-2011. For the purposes of the analysis debt limits of territorial self-government units have been established in accordance with the old and the new formula. Asa result, a new limit for 2007-2011 would increase a formal ability to incur liabilities by the entire sector of territorial self-government units, gminas, cities with poviat rights (except for 2007 and 2011) and self-governing voivodeships. The observed change to the formal creditworthiness would not affect territorial self-government units in using the liabilities.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Borszowski P., Kowalczyk R., Wybrane zmiany w ustawie o finansach publicznych dotyczące jednostek samorządu terytorialnego, w: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, red. L. Patrzałek, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Informacja kwartalna o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych, maj 2011, www. mf.gov.pl [1.03.2013].
 • Kopańska A., Komunalny rynek kapitałowy w Polsce, w: Pozabudżetowe metody finansowania inwestycji publicznych, Materiały XIV Krajowej Konferencji SRGG, Zakopane 1999.
 • Raport roczny dług publiczny 2003, www.mf.gov.pl [1.03.2013].
 • Raport roczny dług publiczny 2004, www.mf.gov.pl [1.03.2013].
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, Dz.U. nr 252, poz. 1692.
 • Sprawozdania z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 1999-2011, www.rio.gov.pl [1.03.2013]
 • Sprawozdania z wykonania budżetu państwa. Informacje o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2011, Załączniki MF, www.mofnet.gov.pl [1.03.2013].
 • Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2006-2008, Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2008-2010, Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2009-2011, Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014, www.mf.gov.pl [1.03.2013].
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
 • Wiśniewski M., Nowe podejście do limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" 2010, nr 141 (Dylematy i wyzwania finansów publicznych red. T. Juja)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292591

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.