PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 17 | nr 1 | 69--79
Tytuł artykułu

Wycena wartości godziwej dla przeszacowania wartości środków trwałych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Estimating the Fair Value for Restatement the Value of Fixed Assets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest próbą przedstawienia problemu wyceny środków trwałych dla potrzeb rachunkowości. Autorka w swoich rozważaniach opiera się na Międzynarodowych Standardach Wyceny oraz na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Celem opracowania jest przedstawienie metody szacowania wartości środków trwałych, która realizowana jest według formuły uwzględniającej wartość początkową środka trwałego, maksymalną liczbę lat naliczania amortyzacji, liczbę lat eksploatacji oraz stopę kapitalizacji. Nadmienić należy, że w przypadku, gdy wartość początkowa środka trwałego nie jest wartością pierwotną, lecz została zmieniona w trakcie jego użytkowania, w procesie wyceny powinna zostać poprawiona o współczynnik korygujący wartość bilansową na wartość godziwą. Wszystkie rozważania poparto obliczeniami. Omówiona metoda została sprawdzona na autentycznych przykładach. W publikacji przedstawiono wyniki otrzymane w procesie szacowania wartości środków trwałych będących w użyciu w jednym z podkrakowskich przedsiębiorstw w 2008 roku. Wyprowadzoną zależność przetestowano także podczas wyceny środków trwałych będących w leasingu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to present the issue of fixed asset valuation for accounting purposes. The author bases her considerations on International Valuation Standards as well as on International Financial Reporting Standards. The study is aimed at presenting the method of assessing the value of fixed assets which is carried out according to the formula that takes into account the initial value of a fixed asset, the maximum number of years of accounting for depreciation, the number of years of a fixed asset's useful life and the capitalisation rate. It should be mentioned that if the initial value of a fixed asset is not its primary value, but it has been altered during its useful life, it should be corrected in the valuation process by a coefficient adjusting the book value to the fair value. All the considerations were supported by calculations. The method in question was verified in real cases. The publication presents the results obtained in the process of assessing the value of fixed assets being in use at one of enterprises located near Krakow in 2008. The derived dependence was also tested during the valuation of leased fixed assets. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
69--79
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • BIEDA A., 2008. Valuation of fixed assets for accounting purposes. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 1/2, AGH University of Science and Technology Press, Cracow
 • CZAJA J., 2001. Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości. KOMP-SYSTEM, Kraków
 • CZAJA J., PARZYCH P., 2007. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie międzynarodowych standardów wyceny. Stowarzyszenie Naukowe im. St. Staszica, Kraków
 • FILIPIAK J., 2003. Rzeczoznawstwo majątkowe dla potrzeb sprawozdań finansowych. Nadzieje i wyzwania. Materiały XII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, Środkowopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, Koszalin
 • IGNATOWSKI R., 2005. Środki trwałe według MSR. Rachunkowość. Pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Nr 8/2005, Warszawa
 • JÓŹWIAK W., 2003. Wartość godziwa i wartość rynkowa w wycenie majątku rzeczowego. Materiały IV Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce
 • JÓŹWIAK W., 2004. Wycena środków trwałych dla sprawozdań finansowych. Materiały V Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce
 • Międzynarodowe Standardy Wyceny (wydanie polskie). 2005. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa
 • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny. Wycena do celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z 21 września 2004 roku (Dz. U. Nr 207 z 2004 r., poz. 2109 z póz. zm.)
 • Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121 z 1994 r., poz. 591 z póz. zm.)
 • Załącznik nr 1: wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych do Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1179)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292635

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.