PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 320 Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania ekonomiczne, prawne i samorządowe | 56--66
Tytuł artykułu

Kapitał ludzki i społeczny na przygranicznych obszarach wiejskich w południowo-zachodniej Polsce

Warianty tytułu
Human and Social Capital on Borderland Rural Areas in South Western Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analizę kapitału ludzkiego i społecznego na obszarach wiejskich przygranicza z Czechami i Niemcami przeprowadzono na podstawie danych z ankietyzacji 114 gospodarstw domowych wykonanej w latach 2010-2011. Badania potwierdziły występowanie głębokiej defeminizacji, szczególnie w grupie wieku 25-34, czego przyczyną jest przewaga kobiet wśród osób emigrujących z przygranicza. Stwierdzono słabą znajomość języków obcych, zwłaszcza czeskiego, oraz małe zainteresowanie uczestnictwem w zebraniach wiejskich. Zdecydowana większość respondentów doceniała duże znaczenie organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym, jednakże znajomość tych organizacji i czynny w nich udział nie były powszechne. Problemem jest również małe zainteresowanie współpracą sąsiedzką, gdyż w poszczególnych jej formach uczestniczyło zaledwie 7-18% mieszkańców wsi, co potwierdza opinię o niechęci ludności wiejskiej do wspólnego działania.(abstrakt oryginalny)
EN
The analysis of human and social capital in rural areas from the Czech Republic and Germany borderland was based on data from the questionnaires of 114 households made in 2010-2011. Studies have confirmed the presence a deep defeminization, especially at the age group 25-34, which is caused by the majority of women among those who emigrate from the borderland. The poor foreign language skills, particularly the Czech, and a little interest in village meetings have been noticed. The vast majority of respondents appreciated the importance of NGOs to local communities, however, knowledge of these organizations, and an active participation in these formations was not common. The problem is also little interest in neighbour cooperation, because of its particular forms, attended only by 7-18% of rural residents, which confirms the opinion of the reluctance of rural population to work together.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bourdieu P., The forms of Capital, [w:] Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, red. J.E. Richardson, Greenwood Press, New York 1986, 248
 • Coleman J.S., Social Capital, [w:] Fundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge 1990.
 • Dokurno Z., Koncepcje stabilizacji, programy i nowe paradygmaty rozwoju, [w:] Ekonomia rozwoju, red. B. Fiedor, K. Kociszewski, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny, a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa 1997.
 • Grosse G.T., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 1 (8).
 • Halamska M., O kapitale społecznym na wsi uwagi systematyzujące, materiały z konferencji "Rolnictwo i przemysł spożywczy w cztery lata po rozszerzeniu Unii Europejskiej - czy wykorzystaliśmy szansą", Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 • Janc K., Kapitał ludzki i społeczny na Dolnym Śląsku, [w:] Z problematyki regionalnej Dolnego Śląska, red. S. Ciok, K. Janc, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytetu Wrocławskiego nr 23, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.
 • Kamiński R., Rola kapitału społecznego i instytucjonalnego w procesie rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Problemy i perspektywy rozwoju, red. M. Stanny, M. Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2010.
 • Kapitał ludzki w województwie dolnośląskim w latach 2002-2006, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Michalewska-Pawlak M., Możliwości i bariery rozwoju kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] Kapitał społeczny - interpretacje, impresje, opercjonalizacja, red. M. Klimowicz, W. Bokajło, Cedetu.pl, Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2010.
 • Putnam R.D., Demokracja w działaniu, Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Kraków 1995.
 • Wieruszewska M., Społeczność wiejska - podstawy samoorganizacji, [w:] Samoorganizacja w społecznościach wiejskich - przejawy, struktury, zróżnicowania, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292683

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.