PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 6, Cz. 1 Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie | 375--388
Tytuł artykułu

Efektywność prognoz pozytywnej diagnozy łącznej sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek giełdowych

Warianty tytułu
The Effectivity of Forecasts of the Joint Positive Diagnosis of the Economic-Financial Situation of Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracach [Batóg, Wawrzyniak, 2004], [Batóg, Wawrzyniak, 2005] przedstawiono praktyczne zastosowanie modeli probitowych i logitowych do formułowania oraz do przewidywania łącznych diagnoz. Wykazano, że oszacowane modele dają podstawę do:
- wyznaczenia prawdopodobieństwa pozytywnej łącznej diagnozy dla konkretnego obiektu na podstawie wartości wybranych wskaźników finansowo-ekonomicznych,
- zbudowania prognozy tego prawdopodobieństwa,
- zdiagnozowania sytuacji finansowo-ekonomicznej w ujęciu sektorowym na podstawie miernika zdefiniowanego jako udział spółek o wysokim prawdopodobieństwie pozytywnej diagnozy w liczbie wszystkich spółek danego sektora. Badania, których wyniki zamieszczone zostały we wspomnianych pracach, bazowały na teoretycznych normach dla wybranych wskaźników finansowo-ekonomicznych. Normy te stanowiły podstawę do sformułowania diagnoz cząstkowych dla badanych spółek w poszczególnych okresach. Natomiast diagnozy cząstkowe stanowiły podstawę do sformułowania łącznej diagnozy dla spółki w tym okresie. Artykuł jest kontynuacją wspomnianych badań i ma na celu sprawdzenie, czy zamiana norm teoretycznych na normy empiryczne adekwatne do sytuacji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wpłynie na efektywność prognoz pozytywnej diagnozy łącznej sytuacji finansowo-ekonomicznej spółek. (fragment tekstu)
EN
The target of the article is to check, whether the change of theoretical norms on empirical norms adequate to the situation of companies noted at the Warsaw Stock Exchange, will influence on the effectivity of forecasts of the joint positive diagnosis of the financial-economic situation of companies. Logit and probit models of the joint diagnosis were estimated for companies from sections the Chemical industry, the Trade, the Food processing industry and the Light industry on the base of quarterly data in years 1998-2004. Prognoses of the probability of the joint positive diagnosis were calculated for each quarter of year 2005. For that period the effectivity of prognoses was checked in the dependence from the manner of defining of norms of underlying partial diagnoses. It appeared that in the case of diagnosing the economic-financial situation of companies it was better to invoke realities of the Polish economy, which into the essential manner influence on results attained by the companies - theoretical norms are not always adequate. It should be taken into account the specificity of the activity of companies in each section. So the diagnosing and forecasting should be preceded by analysis of distributions of variables separately for sections. The concordance of parameters with theoretical norms authorizes the formulating of partial diagnoses on the basis of theoretical norms, in other case divergences speak on the advantage of empirical norms. The forecasts of joint diagnosis based on empirical norms were more effective than those based on theoretical norms. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Batóg B., Wawrzyniak K. (2004). Diagnozowanie i prognozowanie kondycji spółek giełdowych za pomocą modeli probitowych i logitowych, Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Część I. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
 • Batóg B., Wawrzyniak K. (2005). Modele probitowe i logitowe jako podstawa systemu diagnoz na przykładzie sektorów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, w: Metody ilościowe w ekonomii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 415, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 16. Szczecin.
 • Chow G.C. (1995). Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 • Cieślak M. (2001). Prognozy gospodarcze. Metody i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 • Gardner E.S. (1985). Exponential Smoothing: The State of the Art, Journal of Forecasting, Vol. 4, 1-28.
 • Gruszczyński M. (2001). Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. Warszawa.
 • Hozer J., Tarczyński W., Gazińska M, Wawrzyniak K., Batog J. (1997). Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa, Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.
 • Johnston J. (1991). Econometric methods, McGraw-Hill Book Company, International Edition.
 • Sierpińska M., Jachna T. (1995): Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 • Tarczyński W. (1997). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. I, Agencja Wydawnicza "Placet". Warszawa.
 • Zeliaś A. (1997). Teoria prognozy, PWE. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292767

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.