PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Zjawiska i procesy w gospodarce światowej i jej podsystemach | 118--132
Tytuł artykułu

Rozwój regionalny krajów Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach integracji europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Regional Development in Central and Eastern Europe in the Context of European Integration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie finansowych konsekwencji członkostwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem unijnych funduszy przeznaczonych na rozwój regionalny. Badaniem objęto 10 krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w wyniku piątego rozszerzenia, w 2004 i 2007 r. Analizie zostały poddane raporty finansowe publikowane przez Komisję Europejską w latach 2000-2011 . W latach 2004-2006 do krajów Europy Środkowo-Wschodniej trafiło nieco ponad 7,3 mld euro w ramach polityki spójności, w perspektywie finansowej 2007-2013 kraje te są największym beneficjentem tej polityki, alokacja dla nich przewidziana wynosi już ponad 177,5 mld euro, co stanowi ponad połowę wszystkich środków tej polityki. Także w perspektywie 2014-2020 kraje Europy Środkowo- -Wschodniej pozostaną największym odbiorcą unijnych funduszy. Jak te środki wpływają na rozwój regionalny tych krajów? (fragment tekstu)
EN
The process of European integration is an important factor influencing determinants of regional development in the countries of Central and Eastern Europe. Accession to the European Union and the inclusion of these countries into the system of EU regional policy is a new, very important factor in the process of regional development. The CEE countries are the biggest beneficiary of EU cohesion policy. EU funds allow them not only to make up for many years of underdevelopment, but also to create the conditions for modem economic growth. The CEE countries invest mainly in infrastructure, which undoubtedly contributes to the removal of barriers to development, but it may in the long run does not produce the desired impetus for regional development. To prevent this, investment in infrastructure should be undertaken in a more strategic, integrated and targeted way. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Bachtler J., Gorzelak G., Reforming EU Cohesion Policy. A Reappraisal of the Performance of the Structural Funds, "Policy Studies" 2007, Vol. 28, No. 4.
 • Churski P., Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej, [w]: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej, t. VIII/1, red. S. Ciok, D. Ilnicki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2004.
 • Domański B., Guzik R., Micek G., Zróżnicowanie regionalne krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jego zmiany w latach 1995-2000, "Biuletyn Komisji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN" 2003, nr 204.
 • Gomułka S., The Theory of Technological Change and Economic Growth, Routledge, London - New York 1990.
 • Hampl M. et al., Geography of Societal Transformation in the Czech Republic, Department of Social Geography and Regional Development, Faculty of Science, Charles University of Prague, Prague 1999.
 • Institutional Change and Industrial Development in Central and Eastern Europe, ed. A. Lorentzen, B. Widmaier, M. Laki, Ashgate, Aldershot, England 1999.
 • Investing in Regional Development: Policies and Practisies in EU Candidate Countries, ed. K. Davey, Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute, Budapest 2003.
 • Inwestowanie w przyszłość Europy. Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Komisja Europejska, Luksemburg 2010.
 • Keren M., Ofer G., Are Transition Economies Normal Developing Countries? The Burden of the Socialist Past, [w]:, Transition and Beyond, Studies in Economic Transition, ed. S. Estrin, G.W. Kolodko, M. Uvalic, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007.
 • Orłowski W.M., W pogoni za straconym czasem. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej 1950-2030, PWE, Warszawa 2010.
 • Parrott B., Politics and Technology in the Soviet Union, The MIT Press Cambridge, Massachusetts - London, England 1983.
 • Raporty państw członkowskich, Komisja Europejska http://ec.europa.eu/regional policy/how/policy/strategicreporten.cfm (15.09.2013).
 • Raport strategiczny 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 • Rodriguez-Pose A., Fratesi U., Between Development and Social Policies: The Impact of European Structural Funds in Objective 1 regions, "Regional Studies" 2004, Vol. 38, No. 1.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz.U. L 210 z 31.7.2006).
 • Smętkowski M., Wójcik P., Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, grudzień 2008.
 • Smętkowski M., Rozwój regionów i polityka regionalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji i globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.
 • Witryna internetowa Europejskiego Urzędu Statystycznego, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • Witryna internetowa Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/regional_policy.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292777

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.