PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 17 | nr 4 | 81--92
Tytuł artykułu

Ewolucja procedur nabywania nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe a zasada równowagi stron

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evolution of Land Acquisition Procedures Designated for Road Investments and the Side Balance Principle
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inwestycje na ryku nieruchomości wymagają pozyskania przestrzeni na ich realizację. Pozyskiwanie nieruchomości może być realizowane w różny sposób, w zależności od rodzaju inwestycji, podmiotu realizującego inwestycję, jak również praw do przedmiotu inwestycji wraz z określonymi ograniczeniami. W przypadku inwestorów sektora publicznego realizujących inwestycje celu publicznego w sytuacji, gdy prawa do nieruchomości nie mogą zostać nabyte w drodze umowy dopuszcza się możliwość wywłaszczenia. Metodyka nabywania nieruchomości przy użyciu tego instrumentu została w ostatnich latach znacznie zliberalizowana. Procedury zostały uproszczone, czego celem było przyspieszenie całego procesu inwestycyjnego. Należałoby jednak zadać pytanie, jakim kosztem i czy obecne procedury zachowują zasadę tzw. równowagi stron, w kontekście konstytucyjnego słusznego odszkodowania i poszanowania prawa własności. (abstrakt oryginalny)
EN
Property market investment require space for their location. Real estate acquisition can be realized in different ways, depending on kind of investment, subject realizing it and rights to properties, including particular restrictions. In case of public investors carrying out public investments, if property can con be acquired by agreement expropriation is allowed. Methodology of property purchase with that administrative instrument has been significantly liberalized last years. Procedures were simplified in order to quicken the whole investment process. One ought to form the question at what cost and do present procedures maintain the so called side balance principle in terms of constitution fair compensation and observance of the ownership. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
81--92
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • BEŁEJ M., WALACIK M. 2008. Land acquisition for public purpose in Poland on example of public road construction. Materiały FIG Working Week, Stockholm, Sweden
 • DĄBEK J. 2007. Pozyskiwanie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne i linie kolejowe. Wycena Nr 4(81). Educaterra, Olsztyn.
 • ŹRÓBEK R., ŹRÓBEK S. 2007. Expropriation as a exceptional tool of acquisition of land for public purposes. Materiały cykliczne konferencji międzynarodowej w Helsinkach. www.fig.net. 15.01.2008
 • ŹRÓBEK S., WALACIK M. 2008. Problematyka nabywania gruntów pod budowę dróg. W: Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (vol. 16 nr 1), Olsztyn
 • ŹRÓBEK S., WALACIK M. 2008. Analiza porównawcza wybranych zagadnień wywłaszczania nieruchomości w Polsce i zagranicą. Przegląd geodezyjny 12/2008
 • UoDK - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721, z późn. zm.)
 • UoDP - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 767)
 • UoDP - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227)
 • UoGN - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292815

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.