PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Zjawiska i procesy w gospodarce światowej i jej podsystemach | 133--144
Tytuł artykułu

Klastry jako element unijnej polityki wspierania innowacyjności

Autorzy
Warianty tytułu
Clusters as an Element of UE's Policy Supporting Innovation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pierwszej części opracowania przedstawiono miejsce, jakie zajmują działania wspierające klastry pośród celów i narzędzi realizacji strategii "Europa 2020". Następnie wyjaśniono zagadnienia definicyjne związane z koncepcją klastrów oraz korzyści, jakie może przynieść ich rozwój, w tym w szczególności rolę klastrów w stymulowaniu innowacyjności regionów. Kolejnym ogniwem artykułu jest przedstawienie przesłanek uzasadniających zaangażowanie państwa w rozwój klastrów. W ostatniej części pracy przedstawiono natomiast instrumenty polityki gospodarczej, które mogą być stosowane celem promowania, tworzenia oraz wsparcia rozwoju klastrów, podając również przykłady inicjatyw podejmowanych na poziomie unijnym. (fragment tekstu)
EN
Smart, sustainable, and inclusive growth constitutes priority of the currently implemented strategy "Europe 2020". One of seven flagship initiatives is "An industrial policy for the globalisation era", which includes actions that are assumed to lead to strengthening European industrial base in order to make it competitive globally. Among the proposed actions, the strategy mentions support for clusters. The aim of the article is to present the idea of clustering and to discuss the instruments and the rationale for cluster-based policy. Basing on the literature, the concept of cluster is explained, the clusters' role in fostering innovation is presented and moreover, the rationale for public intervention in the clusters' development as well as economic policy instruments supporting clusters are presented. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Andersson T., Schwaag Serger S., Sorvik J.s Wise Hansson E., The Cluster Policies Whitebook, International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development, Sztokholm 2004, http://www.iked.org/ Publications%20-%20Cluster%20PoHcies%20Whitebook.html [20.09.2013].
 • Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski "Niebieskie Księgi 2004. Rekomendacje. Nr 11 ", Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, KOM(2010) 2020, Bruksela 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do ?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF [20.09.2013].
 • Europejskie Centrum Monitorowania Klastrów (European Cluster Observatory), http://www.clusterobservatory,eu [20.09.2013].
 • Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Ed., Oslo Manual, OECD/ European Communities, Paryż 2005.
 • Innovation Clusters in Europe: A Statistical Analysis and Overview of Current Policy Support, European Commission, DG Enterprise and Industry Report, http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cfy_getdocument.cfm?doc_id=559 [20.09.2013].
 • Ketels Ch., Lindqvist G., Solvell Ó., Strenghtening Clusters and Competitiveness in Europe. The Role of Cluster Organisations, The Cluster Observatory, Sztokholm 2012.
 • Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, http://biblioteka.mwi.pl/index.php?option=com k2&view=item&id=2 68:kierunki-i-polityka-rozwoju-klasti%C3%B3w-w-poIsce&Itemid=3 [20.09.2013].
 • Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku, Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, red. M. Dzierżanowski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 • Klastry i polityka dotycząca klastrów, Opinia Komitetu Regionów, 2008/C 257/12, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C: 2008:257:0076:0082:PL:PDF [20.09.2013.
 • Komisja Europejska, http.7/ec.europa.eu/research/regions/index_en.cfm?pg=smart specialisation [22.09.2013].
 • McCraw T.K., Prophet of Innovation. Joseph Schumpeter and Creative Destruction, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts - Londyn 2007.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Rola klastrów w podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Przykład klastrów japońskich, [w:] Innowacyjność w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji. Warszawa 2008.
 • Pilarska Cz., Polityka oparta na klastrach w wybranych krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe nr 8, PWE, Kraków 2010.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, [za:] T. Brodzicki. S. Szultka, P. Tamowicz, Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki Rekomendacje dla Polski "Niebieskie Księgi 2004. Rekomendacje. Nr 11", Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 • Sölvell Ö., Clusters - Balancing Evolutionary and Constructive Forces, Ivory Tower Publishers, Sztokholm 2009, s. 17, [za:] Cz. Pilarska, Polityka oparta na klastrach w wybranych krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe nr 8, PWE, Kraków 2010.
 • Szuster A., Rola klastrów we współczesnej gospodarce, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 251, UŁ, Łódź 2011.
 • The Theory and Practice of Innovation Policy. An International Research Handbook, red. R.E. Smits, S. Kuhlmann, P. Shapira, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2010.
 • W kierunku światowej klasy klastrów w Unii Europejskiej: Wdrażanie szeroko zakrojonej strategii innowacyjnej, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM(2008) 652 wersja ostateczna/2, http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0652:REVl:pl:P DF [20.09.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292835

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.