PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 332 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 54--63
Tytuł artykułu

Instrumenty wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie lokalnym - przykład powiatu nyskiego

Warianty tytułu
Instruments Supporting SMEs Sector at the Local Level - Example of the Nyski Poviat
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu analizę instrumentów wpierających sektor małej i średniej przedsiębiorczości (MSP) na poziomie lokalnym w latach 2007-2012 oraz wskazanie miejsca i roli tego sektora w gospodarce lokalnej. Do osiągnięcia tego celu posłużono się przeglądem literatury z zakresu gospodarki lokalnej oraz małej i średniej przedsiębiorczości, a także przeglądem obowiązującego prawodawstwa. Dokonano również analizy instrumentów lokalnych na przykładzie powiatu nyskiego poprzez przeprowadzenie badań w tym zakresie. Badania wykazały, że sektor MSP jest sektorem, którego rozwój co do zasady wspiera samorząd lokalny, jednak wciąż występuje nieumiejętne wykorzystanie środków. Wynikają stąd wnioski dla samorządu terytorialnego, dotyczące jego większego zaangażowania i bardziej celowego wykorzystania instrumentów będących w jego dyspozycji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is aimed at the analysis of instruments supporting the sector of small and medium entrepreneurship (SME) at the local level from 2007-2012 and pointing the place and role of those enterprises for the local economy. To achieve it the author used the literature review from the scope of both small and medium enterprises and local economy as well as the overview of legally binding acts. She also provided the analysis of local instruments on the example of the nyski poviat by doing research in this scope. The research has showed that SME is a sector which development as for the principle is supported by the local government, however there is still the incompetent funds spending. It contains lessons for the local selfgovernment concerning its greater commitment and more intentional using of instruments being under its disposal.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Bagdziński S., Kosiedowski W., Marszałkowska M., Ekonomiczne założenia rozwoju i restrukturyzacji regionu w warunkach transformacji systemowej, [w:] Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1995,
 • Dylus A., Tischner J., Europa. Fundamenty jedności, Fundacja Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1998.
 • Hausner J., Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Janiuk I., Strategiczne dostosowania polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa 2004.
 • Markowski T., Stawasz D. (red.), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 • Mayer O.G., Globalisierung und wohlfahrtsstaatliche Aufgaben, [w:] Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung "Das Parlament", HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung, Hamburg 1997.
 • Mura L., Buleca J., Evaluation of Financing Possibilities of Small and Medium Industrial Enterprises, "Procedia Economics and Finance" 2012, vol. 3.
 • Osiński J., Administracja publiczna z gospodarka regionalna i lokalna, [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Raport z działalności Powiatowy Urząd Pracy Nysie za 2008 rok, Powiatowy Urząd Pracy Nysie, Nysa 2009.
 • Raport z działalności Powiatowy Urząd Pracy Nysie za 2009 rok, Powiatowy Urząd Pracy Nysie, Nysa 2010.
 • Raport z działalności Powiatowego Urzędu Pracy Nysie za 2010 rok, Powiatowy Urząd Pracy Nysie, Nysa, styczeń 2011.
 • Sobczyk G. (red.), Funkcjonowanie małych firm w warunkach zmian systemowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995.
 • Sobczyk G., Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Sztando A., Progospodarczy obszar polityki edukacyjnej władz lokalnych, [w]: Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej w Polsce. Zadania, uwarunkowania,dylematy rozwoju regionów, Economicus, Szczecin 2008.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1995 r. o samorządzie powiatowym, DzU 1995, nr 91, poz. 578.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004, nr 173, poz. 1807, z późn. zm.
 • Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/174/04 Rady Powiatu w Nysie z dnia 18 czerwca 2004 r. Strategia Rozwoju Wspólnoty Międzygminno-Powiatowej Ziemi Nyskiej na lata 2004-2015, Nysa.
 • http://www.info-net.com.pl/katalog/nysa.
 • http://www.pup.nysa.pl/informacje_dla_pracodawcow/formy_wsparcia_pracodawcow.html.
 • http://www.powiat.nysa.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292863

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.