PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 332 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 81--90
Tytuł artykułu

Turystyka w gminach tatrzańskich ze szczególnym uwzględnieniem roli Tatrzańskiego Parku Narodowego

Warianty tytułu
Tourism in Tatra Municipalities with Particular focus on the Role of the Tatra National Park
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera próbę przedstawienia funkcji turystycznej z punktu widzenia zarówno gmin, jak i podmiotu zarządzającego obszarem chronionym - parku narodowego. W tekście wskazano zasady funkcjonowania parków narodowych, dokonano przeglądu regulacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko dyrektora parku narodowego. Starano się wykazać zmianę postrzegania sposobu zarządzania najwyższą formą obszarowej ochrony prawnej, jaka miała miejsce na przestrzeni lat 1934-2013. W części empirycznej przedstawiono gminy powiatu tatrzańskiego (zbadano stopień pełnienia przez nie funkcji turystycznej) oraz Tatrzański Park Narodowy (TPN). Starano się wykazać, iż turystyka dla TPN oznacza nie tylko zagrożenia związane z antropopresją, lecz także źródło przychodów i wsparcie działań z zakresu edukacji ekologicznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper is an attempt to describe the tourist function both from the point of view of the municipalities and the governing subject of a protected area, i.e. the national park. It enumerates the rules behind the functioning of national parks and an overview of regulations regarding people applying for the post of the national park director. The author attempted to indicate the changes in the perception of management of the highest form of area-based legal protection which occurred between the years 1934-2013. The empirical segment includes a description of the Tatra poviat municipalities (the author studied the degree to which they fulfill the tourist function) and the Tatra National Park (TNP). The author tried to show that tourism is not only a source of danger for the TNP related to anthropological impact, but also a source of income and a valuable contribution to activities aimed at ecological education.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Kiryluk H., Działania powiatów i gmin na rzecz rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych, [w:] Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, red. B. Poskrobko, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2005.
 • Ochrona Środowiska 2012 r. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012..
 • Popławski Ł., Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Poskrobko B., Zarządzanie ochroną przyrody, [w:] Zarządzanie środowiskiem, red. B. Poskrobko, PWE, Warszawa 2007.
 • Ustawa o ochronie przyrody z dnia 10 marca 1934 r., DzU 1934, nr 31, poz. 274.
 • Ustawa o ochronie przyrody z dnia 7 kwietnia 1949 r., DzU 1949, nr 25, poz. 180,
 • Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r., DzU 1991, nr 114, poz. 492 (tekst ogłoszony oraz tekst ujednolicony, opracowany na podstawie: DzU. 2001: nr 99, poz. 1079; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1189; nr 145, poz. 1623, 2002: nr 130, poz. 1112; 2003: nr 80, poz. 717; nr 162, poz. 1568; nr 203, poz. 1966) .
 • Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., DzU 2004, nr 92, poz. 880 (tekst ogłoszony oraz tekst ujednolicony opracowany na podstawie: DzU 2009, nr 151, poz. 1220, nr 157, poz. 1241, nr 215, poz. 1664; 2010: nr 76, poz. 489, nr 119, poz. 804; 2011: nr 34, poz. 170, nr 94, poz. 549, nr 208, poz. 1241, nr 224, poz. 1337; 2012: poz. 985; 2013: poz. 7, 73, 165).
 • Warczewska B., Przybyła K., Implikacje wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w strefie podmiejskiej Wrocławia, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2012 nr 2/III, s. 89-100.
 • www.bialydunajec.com.pl [data dostępu: 30.09.201330].
 • www.koscielisko.com.pl [data dostępu: 30.09.2013].
 • www.mos.gov.pl/g2/big/2012_12/550ce6500d794c6d9450a971ba6da957.pdf [data dostępu: 13.06.2013].
 • www.poronin.pl [data dostępu: 30.09.2013].
 • www.tpn.pl zwiedzaj/turystyka/statystyka [data dostępu: 30.09.2013].
 • www.ugbukowinatatrzanska.pl [data dostępu: 30.09.2013].
 • www.zakopane.eu [data dostępu: 30.09.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292905

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.