PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 3 (25) | 241--250
Tytuł artykułu

Czynniki wpływające na efektywność techniczną gospodarstw rolnych osób fizycznych, wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej (na przykładzie gospodarstw polskiego FADN z powiatu gostyńskiego)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Factors Affecting Technical Efficiency of Individual Farms Specialising in lLvestock Production (for FADN Farms of the Gostyński District)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi próbę określenia czynników determinujących efektywność techniczną gospodarstw indywidualnych, prowadzących rachunkowość FADN z powiatu gostyńskiego, wyspecjalizowanych w chowie bydła i trzody chlewnej. Wskaźniki efektywności technicznej analizowanych gospodarstw określono za pomocą metody DEA. W celu wyznaczenia czynników determinujących ich wysokość zastosowano metodę regresji liniowej wielorakiej. Wykazano, że w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła czynnikami determinującymi ich efektywność techniczną były: stosunek przychodów ze sprzedaży do kosztów ogółem w zł oraz przychody ze sprzedaży w zł na roboczogodzinę, a w wyspecjalizowanych w chowie trzody: przychody ze sprzedaży do kosztów ogółem w zł, przychody ze sprzedaży w zł na roboczogodzinę, obsada zwierząt gospodarskich w sztukach dużych (SD) i przychody ze sprzedaży w zł na ha UR. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to determine the factors that determine technical efficiency of individual farms FADN of gostynski district, specializing in cattle, breeding pigs and multidirectional production. Indicators of technical efficiency of farms was determined using method Data Envelopment Analysis. Linear regression method was used to determine the factors that determine technical efficiency of individual farms. It was shown, that for farms specialized in cattle, the determinants of technical efficiency are: total revenues from sales to total costs and total revenues from sales in PLN for working hour, and for those specialized in breeding pigs: total revenues from sales to total costs, total revenues from sales in PLN for working hour, livestock density in units of large (SD) and revenues per ha of arable land. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
241--250
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolniczych powstałych na bazie majątku WRSP. 2008. Red. J. Kulawik. IERiGŻ - PIB, Warszawa.
 • Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie WRSP. 2009. Red. J. Kulawik. IERiGŻ - PIB, Warszawa.
 • Coelli T.J., Prasada Rao D.S., O'Donnell Ch.J., Battese G.E., 2005. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. Second Edition. Springer, New York.
 • Czyżewski B., 2007. Instytucje w tworzeniu struktur agrobiznesu. W: Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej ujęcie makro i mikroekonomiczne. Red. A. Czyżewski. Wyd. AE, Poznań, 57-98.
 • Czekaj T., 2009. Analiza efektywności techicznej i produktywności. W: Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie WRSP. Red. J. Kulawik. IERiGŻ - PIB, Warszawa, 169-178.
 • Encyklopedia Agrobiznesu. 1998. Red. A. Woś. Fundacja Innowacji, Warszawa.
 • Góral J., 2010. Czynniki wpływające na efektywność gospodarstw rolnych. W: Sytuacja produkcyjna, efektywność finansowa i techniczna gospodarstw powstaych w oparciu o mienie byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Red. J. Kulawik. IERiGŻ - PIB, Warszawa, 208-217.
 • Guzik B., 2009. Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej. UE, Poznań.
 • Józwiak W., Zieliński D., 2010. Praktyczna metoda ustalania czynników wywierających wpływ na efektywność funkcjonowania gospodarstw rolnych. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, Ekon. Roln. 3, 112-113.
 • Koop G., 2011. Wprowadzenie do ekonometrii. Oficyna, Warszawa.
 • Matuszczak A., 2007. Dualny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. W: Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej ujęcie makro i mikroekonomiczne. Red. A. Czyżewski. AE, Poznań, 99-120.
 • Poczta-Wajda A., 2011. Nowoczesne techniki analityczne na studiach ekonomicznych. Wyd. UE, Poznań.
 • Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską. 2001. Red. K. Gutkowska, I. Ozimek. SGGW, Warszawa.
 • Runowski H., 1994. Koncentracja produkcji zwierzęcej. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.
 • Stanisz A., 2006. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA P. StatSoft, Kraków.
 • Sytuacja produkcyjna, efektywność finansowa i techniczna gospodarstw powstałych w oparciu o mienie byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. 2010. Red. J. Kulawik. IERiGŻ - PIB, Warszawa.
 • Ważniejsze dane o podregionach, powiatach i gminach województwa wielkopolskiego. 2003. GUS, Poznań [wydanie elektroniczne].
 • Welfe A., 2008. Ekonometria: metody i ich zastosowanie. PWE, Warszawa.
 • Zegar J.S., 2003. Strategia polskiego rolnictwa po akcesji do UE. Zagadn. Ekon. Roln. 3, 68.
 • Ziółkowska J., 2008. Efektywność techniczna w gospodarstwach wielkoobszarowych. IERiGŻ - PIB, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292959

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.