PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 19 | nr 1 | 47--57
Tytuł artykułu

Niepewność rynku nieruchomości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Uncertainty of Real Estate Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek nieruchomości (RN) posiada interdyscyplinarny, systemowy charakter. Jego obraz kształtowany jest przez (po)znane procesy i powiązania, które potrafimy przewidzieć z określonym prawdopodobieństwem, które staje się możliwą do określenia miarą zdarzenia losowego oraz procesy i relacje o charakterze losowym (mało znane, nieznane, nieidentyfikowalne wprost, itp.). Te drugie utożsamiać należy z aspektami braku jednorodności informacji, niejednorodnym dostępem do informacji, brakami w zakresie możliwości poznawczych podmiotów rynku nieruchomości, niepewnością struktur i funkcji systemowych, niestabilnością atrybutów nieruchomości, emocjonalnym podejściem podmiotów do transakcji, itp. Ważnym aspektem badania zachowań podmiotów na rynku nieruchomości, a tym samym badania rozkładów cen nieruchomości jest niepewność (NP) utożsamiana z wpływem wspomnianych wyżej czynników o charakterze losowym. Występująca w systemach o charakterze społeczno - gospodarczym, towarzyszy wszystkim działaniom na rynku nieruchomości. Jest uczestnikiem gry rynkowej, jest tłem dla tej gry, a jednocześnie czynnikiem destabilizującym tę grę, próbującym w sposób mniej lub bardziej intencjonalny wpływać na podejmowane decyzji. Niepewność, jako czynnik i zjawisko, pozwala jednym inwestorom uzyskiwać zyski, dla innych jest obojętna, a jeszcze innym przynosi straty. Niepewność należy identyfikować i badać. Odkrycie jej charakteru, zidentyfikowanie czynników ją wywołujących oraz wskazanie struktur narażonych na jej działanie jest celem niniejszej pracy. W pracy weryfikacji merytorycznej poddano tezę: "niepewność (NP) jest czynnikiem kształtującym rynek nieruchomości". (abstrakt oryginalny)
EN
The real estate market (REM) has an interdisciplinary, systemic nature. Its image is shaped by known processes and relationships that we can predict with a certain probability that becomes possible to determine the measure of a random event and the processes and relationships of a random character (little known, unknown, not straight identified, etc.). The second one should be equated with a lack of homogeneity in aspects of information, heterogeneous information access, gaps in the capacity of cognitive actors real estate market, uncertainty of structures and functions of the system, instability of the attributes of real estate, emotional approach to the transaction entities, etc. An important aspect of the study of behavior of entities in real estate, and thus the study of schedules of property prices is the uncertainty (UN), identified with the influence of above mentioned factors of a random nature. Occurring in systems as socio-economic development, it accompany all activities in the property market. It is a participant in the game market, it is the background for this game, and simultaneously it is a factor which is destabilizing this game. Trying on more or less intentional to influence the decisions taking. Uncertainty, as a factor and an occurrence, allows investors to gain a profits, to others are indifferent, and yet to another group it brings loss. The uncertainty should be identified and examined. The discovery of its character, identification of the factors causing it, and the identification of structures exposed to its action is the aim of this work. In the work, the following thesis was brought under substantive verification: "uncertainty (UN) is a factor forming the real estate market". (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
47--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • BAJEROWSKI T. 2003. Niepewność w dynamicznych układach przestrzennych. Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • BAJEROWSKI T. (RED.). 2003. Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią. Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • BOBROWSKI D. 1986 Probabilistyka w zastosowaniach technicznych. WNT, Warszawa.
 • DACKO M. 2008. Koncepcja dynamiki systemów w modelowaniu rynku nieruchomości. Studia i materiały TNN (Volume 16, Number 2), S. 23 - 32.
 • DYDENKO J. (RED.). 2006. Szacowanie nieruchomości. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • FORLICZ S. 2001. Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych. Wydawnictwo Naukowe PWE, WARSZAWA.
 • HEILPERN S. 1992. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 • HEILPERN S. 1998. Dynamika i niepewność w modelowaniu ekonomicznym. Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 • GARDOCKA-JAŁOWIEC A. 2006. Gra rynkowa a instytucje kultury ekonomicznej. W: KOPYCIŃSKA D. (RED.). Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych. Wydawnictwo Printgroup, Szczecin, s. 169 - 178
 • KUCHARSKA-STASIAK E. 1997. Nieruchomości a rynek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • KUCHARSKA-STASIAK E. 2010. Odwzorowanie cech nieruchomości w cenach i skutki dla procesu wyceny. Studia i materiały TNN (Volume 18, Number 3), S. 7 - 16.
 • ŁACHWA A. 2001. Rozmyty świat zbiorów, liczby, relacji, faktów, reguł i decyzji. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
 • MAZURKIEWICZ E. 2000. Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. Przewodnik po metodach wyceny. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 • PETERS E.E. 1997. Teoria chaosu a rynki kapitałowe. Nowe spojrzenie na cykle, ceny i ryzyko. WIG PRESS, Warszawa.
 • SAMUELSON P.A. NORDHAUS W. 1995 Ekonomia 1. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • USTAWA KODEKS CYWILNY.
 • WIŚNIEWSKI R. 2007. Wielowymiarowe prognozowanie wartości nieruchomości. Rozprawy i monografie, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • ŹRÓBEK S. (red.). 2007. Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości. Przykłady operatów szacunkowych. Educaterra, Olsztyn.
 • ENCYKLOPEDIA ZARZĄDZANIA (http://mfiles.pl/pl/index.php/, 20.12.2010).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292983

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.