PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 19 | nr 1 | 69--79
Tytuł artykułu

Szacowanie stopy dyskonta i ryzyka inwestycyjnego z rynku nieruchomości

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Estimation of the Discount Rate and Investment Risk from the Property Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szacowanie stopy dyskonta można wykonać na podstawie analizy rynku nieruchomości reprezentowanego przez dwie bazy. Pierwsza baza nieruchomości o podobnych atrybutach i powierzchniach użytkowych do nieruchomości wycenianej powinna zawierać informacje o generowanych dochodach (czynszach) rynkowych. Druga baza nieruchomości o podobnych atrybutach i powierzchniach użytkowych do nieruchomości wycenianej, powinna zawierać informacje o jednostkowych cenach transakcyjnych lub cenach ofertowych. Pierwsza baza będzie wykorzystana do ustalenia najbardziej prawdopodobnych parametrów dla jednostkowego dochodu analizowanych nieruchomości, natomiast druga baza będzie wykorzystana do określenia najbardziej prawdopodobnych parametrów dla jednostkowych cen lub jednostkowych wartości rynkowych nieruchomości podobnych. Korzystając z formuły na dyskontowanie strumieni dochodów i wartości rezydualnej został wyprowadzony wzór na stopę dyskonta oraz na jej ocenę niedokładności. Odchylenie standardowe dla stopy dyskonta jest podstawą do szacowania ryzyka inwestycyjnego. Na podstawie analizy wariancji wyprowadzono formułę na ocenę niedokładności szacowania jednostkowej wartości rynkowej, według techniki dyskontowania strumieni dochodów. W końcowej części pracy przedstawiono przykład liczbowy analizy rynku i procedury szacowania stopy dyskonta oraz ryzyka inwestycyjnego, a także oceny niedokładności szacowania wartości rynkowej typowej nieruchomości. (abstrakt oryginalny)
EN
The discount rate estimation may be carried out on the basis of the real estate market analysis, represented by the two databases. The first database of properties with similar attributes and utility areas to the property being appraised should include information on the generated market income (rents). The second database of properties with similar attributes and utility areas to the property being appraised should contain information on unit transaction prices, or asking prices. The first database will be used to determine the most probable parameters for the unit income of analyzed properties, while the second database will be used to determine the most probable parameters for the unit prices or unit market values of similar properties. Using the formula for discounted cash flows and residual value the formula for the discount rate and its inaccuracy were derived. The standard deviation for the discount rate is the basis for estimating the investment risk. On the basis of analysis of variance the formula for assessing the inaccuracy of estimating the unit market value was derived, according to the technique of discounted cash flows. The final section of this work presents a numerical example of market analysis and procedures for estimating the discount rate and investment risk as well as the uncertainty assessment for estimating the market value of a typical property. (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
69--79
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
  • CZAJA J., PARZYCH P. 2007. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów, Stowarzyszenie Naukowe im St. Staszica, Kraków.
  • JAJUGA K. 2009. Elementy wyceny i analizy rynku, Kwartalnik Finansowanie Nieruchomości nr 21, ZBP Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292989

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.