PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 19 | nr 1 | 95--106
Tytuł artykułu

Stawki dzierżawy gruntów komunalnych na tle stawek rynkowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Lease Rates of Community-Owned Land Vs Market Rates
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym (strategicznym) celem gospodarki nieruchomościami, stanowiącymi mienie gminy, jest efektywne wykorzystanie nieruchomości gminnych w procesie wykonywania zadań publicznych przez gminę, tzn. zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty przez dostarczanie lokalnych dóbr publicznych. Cele szczegółowe gospodarki nieruchomościami są zróżnicowane w odniesieniu do funkcji przez te nieruchomości pełnionych. Nieruchomości komunalne mogą bowiem służyć do: realizacji ustawowych zadań gminy (będą to funkcje o charakterze administracyjnym i użyteczności publicznej), generowania strumieni dochodów jednorazowych (sprzedaż) bądź okresowych (np. czynsze dzierżawy, najmu), realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, bądź tworzyć rezerwę pod realizację celów rozwojowych w przyszłości. Drugim z obszarów gospodarki nieruchomościami w gminie są działania dotyczące nieruchomości zlokalizowanych na jej obszarze, a stanowiących mienie innych podmiotów. Oddziaływanie gminy w tym obszarze aktywności ma charakter pośredni, w odróżnieniu do gospodarki nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy. Gmina występuje wówczas w roli lokalnego gospodarza terenu, podmiotu polityki przestrzennej i polityki lokalnego rozwoju a gospodarka nieruchomościami stanowi jeden z elementów zintegrowanej i spójnej polityki rozwojowej. Strategicznym celem gospodarki nieruchomościami nakierowanej na ten zasób nieruchomości jest kształtowanie i rozwój lokalnej przestrzeni zgodnie z celami rozwojowymi układu lokalnego określonymi w strategii rozwoju gminy i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, tak by zapewnić optymalne funkcjonowanie lokalnego układu społeczno-gospodarczego, zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. Gospodarka nieruchomościami generuje znaczną część dochodów budżetowych gminy. Wśród dochodów budżetowych gminy część dochodów związana jest w sposób bezpośredni lub pośredni z prowadzoną przez władze lokalne gospodarką nieruchomościami. Nieruchomości położone na obszarze gminy, będące składnikami mienia komunalnego, jak i stanowiące własność osób innych podmiotów, stanowią dla gmin ustawowe źródło dochodów. Dochody uzyskiwane przez gminy z gospodarki nieruchomościami pochodzą z różnych źródeł i mają zróżnicowany charakter. W literaturze przedmiotu występuje wiele klasyfikacji tych dochodów. Z punktu widzenia tematyki rozważań najbardziej przydatne wydaje się kryterium podmiotowe, pozwalające na wyróżnienie: dochodów z nieruchomości stanowiących własność gminy, dochodów z nieruchomości stanowiących własność innych podmiotów. Wśród pierwszej grupy można wyróżnić dochody pochodzące z udostępniania praw do nieruchomości komunalnych innym podmiotom (np. sprzedaż, oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, itp.) bądź z tytułu możliwości korzystania z nieruchomości komunalnych (np. czynsze dzierżawy, najmu, opłaty, itp.). Ze względu na przedmiot rozważań, z tej grupy dochodów przedmiotem analizy w opracowaniu są stawki dzierżawy gruntów. Pozostałe grupy dochodów nie stanowią przedmiotu rozważań. (abstrakt oryginalny)
EN
Land lease is a form of property use that lasts for a fixed period of time, and is alternative to sale or perpetual usufruct right. For some group of subjects (investors) land lease is a form of land management enabling carrying out of an investment (running business) for certain period of time. The lessee should take into account the periodical nature of benefits while assessing profitability. On the other hand, commune (land owner) does not bear costs connected with property maintenance, security, and gains temporary revenues in the period of land lease. The land types which are most often leased are the ones whose destined purpose (i.e. land use) is different (they constitute the stock of land to be used for public purpose in the future) or is not defined at all (due to lack of the study of land use and development). Lease rates of commune-owned land are lower than rates of land owned by other subjects. The commune's policy is to gradually increase lease rates for commercial land on the basis of market lease rates and market environment. Part of the leased land has had the rates on an unchanged level for many years (for example: land leased for agricultural purpose, as well as areas occupied by markets). The above-mentioned circumstances indicate that in the process of establishing communal land lease rates, market mechanism does not always play an important role. However, both the owner and lessee's interest should be taken into account. In the light of the above, it is more and more advisable to prepare a local strategy for commune property management, especially within land lease policy. (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
95--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawno finansowy, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2004.
 • M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzia. Decyzje. Procesy, Wyd. PAN, Warszawa 2006.
 • T.M. Łaguna, Aktywne gospodarowanie nieruchomościami szansą zwiększenia wpływów dla budżetów gmin, [w:] Finanse publiczne w skali lokalnej i regionalnej, red. M. Adamowicz, wyd. SGGW, Warszawa 2002.
 • M. Miszczak, System podatków i opłat samorządowych w Polsce, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2009.
 • J. Cymerman, System opłat od nieruchomości, Olsztyn 2009.
 • L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • E. Ruśkowski, J.M. Sałachna, Finanse lokalne po akcesji, wyd. 2, Oficyna Wolter Kluwer business, Warszawa 2007.
 • Dobry wynik w trudnym roku. Ceny gruntów rolnych w 2008 r. oraz Mniej dzierżaw, wyższy czynsz. Biuletyn Informacyjny MR i RW oraz AR i MR, nr 3-4/2009 (128).
 • Rynek nieruchomości rolnych, tendencje 2005 r., Biuletyn Informacyjny MR i RW oraz AR i MR, nr 3-4/2006 (103).
 • Kodeks Cywilny, Oficyna Wydawnicza Verba s.c., Lublin, 2000 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292997

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.