PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 2, cz. 2 | 99--110
Tytuł artykułu

Stabilność finansowa a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Financial Stability of the Enterprise and the Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze przedmiotu istnieje kilka koncepcji celu działania przedsiębiorstwa, rozważaniom poddaje się też często współzależność ich rozumienia i fakt, że nie są to koncepcje rozłączne (mają wiele wspólnych obszarów). W obliczu kryzysu finansowego znaczenia nabiera natomiast problem stabilności finansowej przedsiębiorstwa jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Problem wydaje się szczególnie istotny wobec rosnącej popularności koncepcji zrównoważonego rozwoju. Z perspektywy mikro zrównoważony rozwój odnoszony jest do pojedynczego przedsiębiorstwa, a jego fundamentem jest posiadanie stabilności finansowej. Przedsiębiorstwo stabilne to takie, które działa bez zakłóceń, jest zdolne do wytrzymywania wstrząsów, w sposób trwały nie ma znamion utraty płynności finansowej i wypłacalności, czyli jego funkcjonowanie oznacza stan dynamicznej, trwałej równowagi w otoczeniu, w którym działa. Zachowanie stabilności finansowej przedsiębiorstwa wymaga sprawnego systemu autoregulacji, którego podstawą powinien być system ostrzegawczy, który by w odpowiednim czasie, (pozywającym na podjęcie odpowiednich działań) wychwytywałyby sygnały o odchyleniach od przyjętych standardów, a więc pożądanego poziomu (stanu) stabilności finansowych. Wówczas działanie przedsiębiorstwa będzie się opierało na mocnych fundamentach, co zapewni mu zrównoważony rozwój. (abstrakt oryginalny)
EN
There are many theories concerning the enterprise objectives. Although they are based on different assumptions, they have a lot of shared areas, thus they can not be treated as the mutually exclusive concepts. In times of the financial crisis however the significance of the enterprise financial stability increases. This problem seems to be even more important in the context of the increasing popularity of the sustainable development concept. From the micro perspective the sustainable development is referred to the individual company and is determined by its financial stability. Stability of the enterprise can be defined as its undisrupted functioning, the ability to withstand shocks, without problems in the financial liquidity or long-term solvency area. Stable company can be characterized by the state of the dynamic and permanent balance in the business environment. Maintaining the financial stability requires efficient autoregulation system based on the warning system designed to detect signals informing about the deviations from the required level of financial stability in the appropriate time. Then the activity of the enterprise will be based on the sound foundations, assuring the sustainable development. (original abstract)
Rocznik
Strony
99--110
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Błach J., Wieczorek-Kosmala M. (2012), Oddziaływanie kryzysu finansowego na przedsiębiorstwo - propozycje analizy w ujęciu modelowym, [w:] Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa, red. J. Błach, M. Gorczyńska, K. Mitręga-Niestrój, B. Puszer, M. Wieczorek-Kosmala, K. Znaniecka, CeDeWu, Warszawa.
 • Bodie Z., Merton R.C. (2003), Finanse, PWE, Warszawa.
 • Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2010), Sieci bezpieczeństwa finansowego, CeDeWu, Warszawa.
 • Carroll A.B., Buchholtz A.K. (2000), Business and society: ethics and stakeholder management, South-Western College Publishing, USA.
 • Doś A. (2011), Współczesne koncepcje celu przedsiębiorstwa w aspekcie implementacji zasad zrównoważonego rozwoju, [w:] Kontrowersje wokół finansów, red. T. Famulska, J. Nowakowski, Difin, Warszawa.
 • Dziawgo D., Zawadzki A. (2011), Finanse przedsiębiorstwa. Istota - Narzędzia - Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Emery D.R., Finnerty J.D., Stowe J.D. (2004), Corporate financial management, Pearson Education, Saddle River.
 • Evan W.M., Freeman R.E. (1999), Teoria nowoczesnej korporacji oparta na koncepcji "udziałowców zewnętrznych": kapitalizm kantowski, [w:] G.D. Chryssides, J.H. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ferrell O.C., Fraedrich J., Ferrell L. (2002), Business ethics: ethical decision making and cases, Houthton Mifflin Company, Boston-New York.
 • Freeman R. (1984), Strategic management: a stakeholder approach, Ballinger, Boston, [za:] Key S. (1999), Toward a new theory of the firm: a critique of stakeholder theory, "Management Decisions", vol. 37, no. 4.
 • Gorczyńska A. (2009), Małe przedsiębiorstwo w różnych ujęciach, [w:] Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, red. nauk. H. Zadora, C.H. Beck, Warszawa.
 • Jajuga K., Jajuga T. (1999), Inwestycje - instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
 • Jurkowska-Zeidler A. (2008), Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Kiedrowska M., Marszałek P. (2002), Stabilność finansowa - pojęcie, cechy i sposoby jej zapewnienia cz. I, "Bank i Kredyt", nr 03.
 • Neale B., McElroy T. (2004), Business finance, a value-based approach. Prentice Hall, Pearson Education Ltd., Harlow.
 • Nowak E., Pielichaty E., Poszwa M. (1999), Rachunek opłacalności inwestowania, PWE, Warszawa.
 • Raport o stabilności systemu finansowego, (2012), red. P. Szpunar, A. Głogowski, NBP, Warszawa, Grudzień, http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf122012.pdf, dostęp: 15.01.2013 r.
 • Rogall H. (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Smith N.C., Lenssen G. (2009), Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Studio EMKA, Warszawa.
 • Stoner J.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (2001), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Sudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Szablewski A. (2005), Maksymalizacja wartości a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, [w:] Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa.
 • Thomsen S. (2004), Corporate values and corporate governance, "Corporate Governance", vol. 4, no. 4.
 • Wojtyna M. (1995), Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, "Gospodarka Narodowa", nr 6.
 • Woźniak-Sobczak B. (2001), Aktywne i pasywne inwestycje przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Wrońska E. M. (2001), Model przedsiębiorstwa, system nadzoru korporacyjnego a tworzenie wartości dla akcjonariuszy, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, red. Herman A., Bieliński J., CeDeWu, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171293005

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.