PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 2, cz. 2 | 111--122
Tytuł artykułu

Ocena wybranych aspektów rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce na tle rozwoju rynku inkubatorów przedsiębiorczości w Stanach Zjednoczonych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation of the Development of Business Incubators in Poland in Comparison to the Business Incubators Sector in USA
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule autor dokonuje porównania specyfiki funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych. Definiując pojęcie inkubatorów przedsiębiorczości, wskazuje na obszar tematyczny, któremu poświęcone zostało badanie, oraz artykuł będący jego rezultatem. Przedstawiony został zarys historyczny rozwoju sektorów w obu krajach oraz analiza bieżącej sytuacji. Przeanalizowano takie aspekty funkcjonowania inkubatorów jak efekty działalności mierzone najważniejszymi wskaźnikami, grupy społeczne, z których wywodzą się inkubowani przedsiębiorcy, struktura właścicielska inkubatorów, źródła finansowania działalności, ramy czasowe procesu inkubacji, priorytety działalności inkubatorów czy wreszcie bariery w rozwoju tych jednostek. Po dokonaniu analizy kluczowych aspektów specyfiki działalności inkubatorów w Polsce i Stanach Zjednoczonych, dokonana zostaje ocena dotychczasowego rozwoju polskich instytucji w odniesieniu do wzorców zaobserwowanych w USA. Sformułowane zostają wnioski dotyczące zasadniczych różnic w definiowaniu celów działania inkubatorów, a także zachodzących zmian w ustalaniu tych priorytetów. Jako istotne w funkcjonowaniu opisywanych podmiotów wskazane są struktury źródeł finansowania, historycznie odbiegające znacząco w obu przypadkach. Ukazane są również dwa typy inkubatorów (korporacyjne oraz działające w modelu przyspieszonej inkubacji wielu pomysłów z niewielkim zasileniem kapitałowym), które w USA są sukcesywnie rozwijane, a w Polsce dotychczas nie wykształciły się. W podsumowaniu autor wskazuje na proces zbliżania się specyfiki sektora polskich inkubatorów do modelu amerykańskiego, wskazując jednocześnie, że na kształt tych instytucji w Polsce nadal duży wpływ wywierają czynniki makroekonomiczne, polityczne i społeczne. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper, the author makes a comparison of business incubators in Poland and the United States. Defining the concept of business incubators, author points to the subject area, which is devoted to the study and the report which is the result of the study. The historical development sectors in both countries is presented, as well as analysis of the current situation. There are analyzed certain aspects of incubators operations, such as key indicators, social groups, which incubating entrepreneurs derive from, incubators ownership structure, sources of financing, duration of the incubation process, business priorities and barriers of the development. Based on the conducted comparison, the development of the Polish institutions is assessed in relation to the patterns observed in the United States. Conclusions are drawn regarding fundamental differences in defining the objectives of incubators, as well as ongoing changes in setting these priorities. As important to the functioning of the described entities are indicated funding structure, that historically differ significantly in both cases, while Poland tries to adapt the model of U.S. sector. It is also two types of incubators (corporate and operating in a model of accelerated incubation of many startups with little seed capital investments), which in the U.S. have gradually developed, while Poland has not yet been formed. In conclusion, the author points to the process of approaching by the Polish sector to the U.S. model, pointing out that the shape of these institutions are influenced by macroeconomic, political and social factors. (original abstract)
Rocznik
Strony
111--122
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bąkowski A., Mażewska M.A. (red.) (2012), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce raport 2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Hansen M.T. (2000), Networked incubators: hothouses for the new economy, Harvard Business Review, Boston, USA.
 • Kitts T. (2010), The value of business incubation and best practices, NBIA, Athens, USA.
 • Knopp L. (2012), 2012 State of the business incubation industry, NBIA Publications, Athens, Ohio, USA.
 • Konieczny M. (2009) Kompendium przedsiębiorczości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Lewis D.A., Harper-Anderson E., Molnar L.A. (2011), Incubating success. Incubation best practices that lead to successful new ventures, University of Michigan, Ann Arbor, USA.
 • Matusiak K. (2006), Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, IE, Radom-Łódź.
 • Matusiak K. (red.) (2010), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce raport 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Mian S. (1997), Assessing and managing the university technology business incubator: an integrative framework, "Journal of Business Venturing", vol. 12, no. 4, Elsevier Science, New York, USA.
 • Monkman D. (2009), Impact of business incubation in the US - lessons for developing countries, NBIA, Athens, USA.
 • Plawgo B., Klimczak T., Czyż P., Boguszewski R., Kowalczyk A. (2013), Regionalne Systemy Innowacji w Polsce - raport z badań, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Wiggins J., Gibson D.V. (2003), Overview of US incubators and the case of the Austin Technology Incubator, The University of Texas, Austin, USA.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171293009

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.