PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 19 | nr 1 | 155--166
Tytuł artykułu

Wpływ klimatu akustycznego na proces kreowania przestrzeni miejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Influence of Acoustic Climate on Creation Process of Urban Space
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analizując proces tworzenia przestrzeni miejskiej można stwierdzić brak kompleksowych badań środowiska uwzględniających problem klimatu akustycznego. Tryb postępowania przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obejmuje jedynie ogólną diagnozę środowiska bez podawania mierzalnych wielkości negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń, w tym poziomu hałasu. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki wpływu klimatu akustycznego na proces tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem mapy akustycznej. Mapa ta daje możliwość całościowej oceny stopnia zagrożenia terenów miejskich hałasem, określa jego przyczyny oraz przedstawia prognozy zmian jego poziomu. Ponadto zaproponowano etapy realizacji MPZP z uwzględnieniem mapy akustycznej, jako narzędzia wspomagającego określanie poziomu hałasu środowiskowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Analysis of urban space creation shows the lack of comprehensive environmental studies of acoustic climate. Creation procedure of local development plan includes only general diagnosis of the environment without giving sizes of the negative effects of pollutants, including sound level. The article presents problems of acoustic climate impact on the process of creating local development plans with use acoustic map. This map provides an overall opinion of degree of risk of urban noise pollution, determine its causes and shows forecasts of sound level changes. Also suggest stages of local development plan implementation including acoustic map - helpful instrument specifying environmental sound level. (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
155--166
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
  • Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku (Dz.U. WE L 189 z dnia 18 lipca 2002r.).
  • ENGEL Z. 2001. Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. PWN, Warszawa.
  • KWIECIEŃ J., SZOPIŃSKA K., SZTUBECKA M. 2010. Problem ochrony przed hałasem na terenach zurbanizowanych na przykładzie miasta Bydgoszcz, Ekologia i Technika, Vol. XVIII, nr 4, s. 205-212.
  • Opracowanie "Mapa akustyczna miasta Bydgoszczy", czerwiec 2008.
  • Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Red. R. Cymerman. 2010. UWM, Olsztyn.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.Nr 120, poz. 826).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie w sprawie zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 1340).
  • Ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717).
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171293023

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.