PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 19 | nr 2 | 39--48
Tytuł artykułu

Uwarunkowania prawne gospodarki nieruchomościami w gminie w aspekcie kształtowania jej rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal Conditionings Concerning Real Estate Management in Commune from the View of Its Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Władze gminy, będąc bezpośrednimi dysponentami przestrzeni, muszą uwzględniać obowiązujące przepisy prawa, w świetle których gospodarka nieruchomościami musi odbywać się zgodnie z zasadą ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Oznacza to tworzenie harmonijnej całości przy uwzględnieniu istotnych uwarunkowań i wymagań funkcjonalnych, społecznogo-spodarczych, środowiskowych, kulturowych i kompozycyjno-estetycznych. Od władz zależy, czy polityka przestrzenna w gminie jest prowadzona w sposób bierny czy aktywny. Polityka aktywna wiąże się m.in. z odpowiednimi ustaleniami planistycznymi, obrotem zasobem na rynku nieruchomości, a także różnicowaniem obciążeń finansowych. Gospodarka nieruchomościami ma służyć stymulowaniu lokalnego rozwoju gospodarczego, w tym głównie pobudzaniu rozwoju sektora prywatnego, co powinno się przejawiać w pozyskiwaniu dla gminy inwestorów i kapitału. Najbardziej pożądanym, kompleksowym działaniem jest przygotowywanie atrakcyjnych ofert inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Commune's authorities, as direct administers of area, are obliged to follow legal regulations, according to which real estate management must be consistent with the rule of spatial order and sustainable development. This means creating harmonious environment after taking into consideration significant functional, social-economic, environmental, cultural and esthetic conditionings and requirements. Local authorities choose passive or active spatial politics. Active politics means i.e. proper planning, real estate market turnover, and also differencing financial duties. Real estate management should support local economic development, especially thorough stimulating development of private sector, what should result in attracting investors and capital to the commune. Preparing attractive investment offers seems to be the most desirable and complex activity. (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
39--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • BOMBIK A., MARCINIUK-KLUSKA A. 2010. Wskaźniki w modelowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Acta Scientiarum Polonorum: Oeconomia, nr 9(1)/2010.
 • BRYX M., MATKOWSKI R. 2001. Inwestycje w nieruchomości. Warda&Kłosowski Konsulting, Warszawa.
 • BUDNER W. 2004. Znaczenie polityki przestrzennej w rozwoju gospodarczym gminy. W: Prace z zakresu gospodarki przestrzennej. Red. A. Sobczak. Zeszyt Naukowy nr 40, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • CYMERMAN J. 2009. Aktywna gospodarka nieruchomościami a dochody gmin. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 17, nr 3/2009, Olsztyn.
 • GACZEK W.M. 2003. Zarządzanie w gospodarce przestrzennej. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań.
 • MAŁYSA K. 2003. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla gruntów rolnych. Samorząd Terytorialny, nr 11/2003.
 • WIERZCHOWSKI M. 2002. Gospodarka gruntami w miastach. Sprawy Mieszkaniowe, nr 1/2002.
 • ŹRÓBEK R. 2007. Niektóre aspekty dotyczące stanu i perspektyw gospodarowania przestrzenią. Materiały Konferencji Naukowej w Elblągu, "Studia Elbląskie" nr 1/2007, Elbląg.
 • Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171293035

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.