PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 19 | nr 3 | 162--169
Tytuł artykułu

Zastosowanie w modelach regresji wielorakiej wartości czynnikowych do analizy rynku nieruchomości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Use of Factorial Values in the Multiple Regression Models for the Analysis of the Market of the Real Estate
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza rynku i szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w oparciu o jedną zmienną niezależną, jaką jest czas niesie za sobą ściśle określone konsekwencje. Korzystając z tak zdefiniowanego modelu zakładamy, że wszystkie informacje zawarte są w cenie nieruchomości. Model zbudowany w ten sposób jest prosty w budowie i interpretacji. Do jego wad można zaliczyć stosunkowo małą odporność na zmiany trendu. Alternatywnym rozwiązaniem zwłaszcza w czasach dynamicznych zmian w gospodarce jest model regresji wielorakiej oparty na wartościach czynnikowych. Grupę kilku czynników, w praktyce 4-7, opisujących otoczenie gospodarcze rynku nieruchomości możemy zastąpić jednym analitycznym czynnikiem. Prognoza i analiza rynku zbudowana w oparciu o takie założenia wstępne pozwala na dywersyfikację ryzyka wykonania błędnej prognozy. Zasadność tak zbudowanego modelu możemy potwierdzić wykonując pełna analizę wariancji wraz interpretacją graficzna przebiegu funkcji. Modele zbudowano w oparciu o dane pochodzące z badań przeprowadzonych w latach 2007-2009 (DĄBROWSKI 2009). (abstrakt oryginalny)
EN
Marker analysis and estimating the market value of the real estate based on one independent variable which is time has very specific consequences. Using the sodefined model, we assume that all information is contained in the price of real estate, and other relevant information the appraiser may take into account in the coefficient of an expert. The model built in this way has a simple construction and interpretation. Its drawbacks include a relatively low resistance to change in the trend. Alternatively, especially in times of dynamic change in the economy there is a multiple regression model based on the factorial values. The group of several factors, in practice, 4-7, describing the economic environment of the real estate market, can be replaced with one analytical factor. Prediction and analysis of the market built on the basis of such initial assumptions allows to diversify the risk of the implementation of an incorrect prediction. The rationale of the model built in this way can be confirmed by following the full analysis of variance with the graphic interpretation of the course of functions. The models were built based on data from surveys conducted in 2007-2009 (DĄBROWSKI 2009). (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
162--169
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu
Bibliografia
 • BEGG D., FISHER S., DORNBUSH R. 2007. Makroekonomia. PWE, str.19.
 • CZAJA J., PARZYCH P. 2007. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów wyceny. Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica, Kraków.
 • DĄBROWSKI J., 2009 Zastosowanie metod i algorytmów statystycznych do wyznaczenia parametrów globalnych... Studia i Materiały TNN. Olsztyn.
 • FERGUSON G.A., TAKANE Y. 1997. Analiza statystyczne w psychologii i pedagogice. Wydawnictwo Naukowe PWN s. 149.
 • GRABSKI W. 1928. Koniunktura, kryzys i rozwój gospodarczy. Wyd. Wyszyński i S-ka, Warszawa.
 • HÜBNER A.F. i in. 1994. Koniunktura gospodarcza. PWE. Warszawa.
 • JAJUGA K. 2006. Podstawy inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych. GWP. Warszawa.
 • KAMERSCHEN D.R., McKENZIE R.B., NARDINELLI C., 1991. Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991, str. 421.
 • KUCHARSKA-STASIAK E. 2007. Wartość rynkowa dla optymalnego sposobu wykorzystania. Studia i Materiały TNN, vol. 15 No 1-2, Olsztyn 2007
 • OWSIAK S. 2001. Finanse publiczne teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 • ŹRÓBEK R., ŹRÓBEK S. 1996. Metoda cenowo-porównawcza w szacowaniu nieruchomości. Wycena nr 3/96. Olsztyn.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171293159

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.