PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 19 | nr 4 | 45--54
Tytuł artykułu

Pojęcie interesu prawnego w uzyskaniu danych osobowych o właścicielach gruntów, budynków i lokali wykazanych w katastrze nieruchomości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Concept of Legal Interest in Obtaining Personal Information about the Owners of Land, Buildings and Premises Shown in the Real Estate Cadastre
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W prezentowanym artykule przedstawione zostało zagadnienie prawne dotyczące zasad udostępniania z katastru nieruchomości informacji zawierających dane osobowe podmiotów, którym przysługują określone prawa rzeczowe do wykazanych w rejestrze nieruchomości (działek ewidencyjnych). W analizowanym kontekście dokonano interpretacji pojęcia "interesu prawnego", jako formalnego warunku uzasadniającego wydanie przez organ rejestrowy, w formie zaświadczenia (wypisu), informacji z operatu ewidencyjnego zawierających dane osobowe właściciel nieruchomości, z wniosku i na rzecz osoby, której prawa te nie przysługują. Zdarzające się w praktyce przypadki, uzasadniające konieczność odmowy wydania, żądanych przez wnioskodawcę danych, sprawiają, iż koniecznym staje się, dla ich wyjaśnienia, przedstawienie uwarunkowań prawnych regulujących omawianą problematykę. W szczególności przypadki te dotyczą realizacji żądań wydania danych o nieruchomościach zgłaszanych przez wierzycieli poszukujących majątków swych dłużników. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article a question of law was presented concerning the rules for sharing the real estate cadastre information containing personal data entities, which have certain rights in property to the real estates shown in the real estate register (plots of land). In the context of the analysis an interpretation was made of the concept of "legal interest" as a formal condition to justify the issuing of information including personal data of the property owner from the identification report by the registration body, in the form of a certificate (an extract), on the request and behalf of person that doesn't have the rights to do so. Cases occurring in practice that justify necessity of refusal issuing data requested by the applicant, cause, that it becomes necessary to present legal conditions governing the issues discussed to clarify them. In particular, these cases concern requests to issue the information about property reported by creditors seeking assets of their debtors. (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
45--54
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
  • ADAMIAK B., BORKOWSKI J. 2006. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wydanie 8. Wydawnictwo Beck. Warszawa.
  • PRZYBYSZ P. 2005. Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komentarz. LexisNexis, Warszawa.
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz. 454).
  • USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.).
  • USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964, Nr 43, poz 296 ze zm.).
  • USTAWA z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287).
  • USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
  • USTAWA z dnia 4 marca 2010 r., o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r., Nr 76, poz. 489).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171293211

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.