PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | z. 2 | 240--244
Tytuł artykułu

Wyzwania dla polskiego rolnictwa wynikające z polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej na lata 2020-2030

Warianty tytułu
Challenges for Polish Agriculture Due to Climate and Energy Policy of the European Union for the Period 2020-2030
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było wskazanie głównych problemów związanych z tematyką polityki klimatyczno-energetycznej UE, w szczególności dotyczących polskiego rolnictwa. Analizę przeprowadzono na podstawie dokumentów wspólnotowych oraz dostępnej literatury. Jednym z priorytetowych celów UE jest aktywna działalność na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych. Jego realizacja wymaga stworzenia gospodarki niskoemisyjnej. Podstawowym narzędziem służącym do tego celu jest polityka klimatyczno-energetyczna, która opiera się na ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. W praktyce, działania służące zmniejszeniu ilości tych substancji przedostających się do powietrza, dotyczą również innych sektorów, w tym rolnictwa. Obecne zobowiązania międzynarodowe powodują, że w polskim rolnictwie problem zmian klimatycznych jest prawie niezauważalny. Jednakże pierwsze informacje nt. kierunku i skali działań przewidzianych po 2020 r. każą zrewidować to podejście. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the priority European Union objectives are activities to reduce the climate change. Its implementation requires the creation of a low carbon economy. The main instrument for this purpose is the climate and energy policy, which is based on reducing greenhouse gas emissions while ensuring energy security. In practice, the measures aimed at reducing the amount of these substances entering the air also apply to other sectors, including agriculture. The current international obligations cause that in Polish agriculture, climate change is almost imperceptible. However, the first information on the direction and scale of the activities undertaken after 2020 bid to revise this approach. The purpose of this article is to identify the main problems related to the topic of climate and energy policy of the EU, in particular regarding the Polish agriculture. The analysis was carried out on the basis of Community documents and literature. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
240--244
Opis fizyczny
Twórcy
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
  • Agriculture, forestry and fishery statistics 2013 edition. 2013: Eurostat, Eurostat, Luxembourg.
  • Climate change: Commission sets out Roadmap for building a competitive low-carbon Europe by 2050. 2011: European Union, No. IP/11/272, European Union, Brussels/Strasbourg.
  • Climate Change 2013. The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 2013: IPCC, Cambridge University Press, Cambridge, New York.
  • Commission Staff Working Document. Impact Assessment. Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A policy framework for climate and energy in the period from 2020 up to 2030. 2014: EC, SWD(2014) 15 final, European Commission, Brussels.
  • Energy Roadmap 2050. 2011: EC, COM(2011) 885 final, European Commission, Brussels.
  • EU Energy, Transport and GHG Emissions Trends to 2050. Reference Scenario 2013., 2013: EC, European Commission, Brussels.
  • European Council 20/21 March 2014 Conlusions: 2014: European Council, No. EUCO 7/1/14 REV 1, European Council, Brussels.
  • McGee H. 2013: Coveney claims "major breakthrough" on EU agriculture emissions talks, The Irish Times, 30.12.2013 r., Pozyskano z: http://www.irishtimes.com/news/environment/coveney-claims-major-breakthrough-on-eu-agriculture-emissions-talks-1.1639934
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171293279

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.