PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 8 Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu | 60--73
Tytuł artykułu

Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich wpływ na umiędzynarodowienie działalności gospodarczej w województwie dolnośląskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (biz) należą do podstawowych form przepływów kapitałowych w gospodarce światowej. W porównaniu do tradycyjnych przepływów międzynarodowych cechują się one znaczną dynamiką rozwoju, która podyktowana jest postępującym procesem globalizacji i internacjonalizacji przedsiębiorstw. Globalizacja firmy, czyli formułowanie celów i metod ich realizacji w warunkach globalnych, prowadzi do umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa. Wyraża się ono jej wysokim zaangażowaniem w operacje na rynkach światowych, oznacza intensywne i wielostronne powiązania międzynarodowe firmy.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Baza największych inwestorów zagranicznych według województw, 2000, PAIZ, Warszawa
 • Biuletyn Statystyczny Województwa Dolnośląskiego, 2000, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, nr 1, Wrocław
 • Błuszkowski J., Garlicki J., 1996, Spółki z udziałem zagranicznym w środowisku lokalnym, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa
 • Błuszkowski J., Garlicki J., 2000, Opinia inwestorów zagranicznych o społecznych i ekonomicznych warunkach inwestowania w Polsce, Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, Warszawa
 • Brezdeń P., 2002, Rozwój i uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie dolnośląskim, praca doktorska (maszynopis)
 • Budnikowski A., Kawecka-Wyrzykowska E. (red.), 1996, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa
 • Chojna J., 2000, Miejsce podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce narodowej Polski, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, (red.) B. Durka, IKiC HZ, Warszawa, s. 35-49
 • Czerwieniec E., 1990, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, Zeszyty Naukowe - Seria II. Prace doktorskie i habilitacyjne, z. 105, Akademia Ekonomiczna, Poznań
 • Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 1999 r., 2000, GUS, Warszawa
 • Dziemianowicz W., 1997, Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa
 • Gawlikowska-Hueckel K., 1999, Atrakcyjność inwestycyjna nowych województw, "Polska Regionów", nr 4, IBnGR, Gdańsk
 • Gawlikowska-Hueckel K. (red.), 2000, Atrakcyjność inwestycyjna województw Polski, "Polska Regionów", nr 13, IBnGR, Gdańsk
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 2000, Konkurencyjność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1, Warszawa, s. 7-24
 • Griffin R.W., 1996, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa
 • Haas H., 1996, Niemieckie inwestycje bezpośrednie w Polsce, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, (red.) Łoboda J., Jakubowicz E., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 51-69
 • Haas H., Łoboda J., 1999, The Competitiveness of Regions as Exemplified by Attractiveness to German Direct Investment in Poland, [w:] The Competitiveness of Regions in the Polish and European Perspective, (red.) R. Domański, PWN, Warszawa, s. 389-403
 • Hill Ch., Johnes G., 1992, Strategic Mangement. Haughton Mifflin Company, Boston
 • Jarosz M. (red.), 1996, Kapitał zagraniczny w prywatyzacji, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
 • Kapitał zagraniczny w województwie dolnośląskim w latach 1998-1999, 2000, Urząd Statystyczny we Wrocławiu
 • Kudełko J., 1996, Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju, [w:] Wpływ procesów na transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, (red.) Zioło Z., Komisja Geografii PTG, Warszawa, s. 138-145
 • Majchrzycka-Guzowska A., 1998, Finanse w gospodarce rynkowej, WSiP, Warszawa
 • Małuszyńska E., 1996, Lokalizacja inwestycji zagranicznych w zachodnich województwach Polski, [w:] Nowe generacje w badaniach gospodarki przestrzennej, (red.) R. Domański, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa s. 89-104
 • Pierścionek Z., 1998, Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa
 • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w województwie dolnośląskim 1999 r., Analizy Statystyczne, 2000, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław
 • Stoner J.A., Wankel H., 1994, Kierowanie, PWE, Warszawa
 • Schumann R., 1998, Direktinvestitionen und ihre Bedeutung für die Internationalisierung und die Integration von Volkswirtschaften, Europeische Hochschulschriften Publikations Universitätes Europeennes, serie V, BD/Vol 2392, Frankfurt am Main
 • Ustawa o spółkach z udziałem kapitału zagranicznego, Dziennik Ustaw z 1991, nr 60, poz. 253, z późniejszymi zmianami
 • Ustawa o zasadach prowadzenia na terytorium PRL działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, Dziennik Ustaw z 1982, nr 27, poz. 148, tekst jednolity
 • Wiliński W., 2000, Inwestycje państw Unii Europejskiej w Polsce, "Kolegium Gospodarki Światowej", IPHZiSE SGH, z. 16, Warszawa
 • Wojnicka E., 1999, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie prywatyzacji gospodarki polskiej, IBnGR, Gdańsk
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171293317

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.