PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 2, cz. 2 | 311--323
Tytuł artykułu

Zarządzanie kapitałem obrotowym szpitali samorządowych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Working Capital Management of Local Government Hospitals in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano wyniki badań w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym w 67 szpitalach, dla których organem założycielskim jest JST w latach 2009-2011. Wyznaczono wskaźniki rotacji należności, zapasów i zobowiązań, a także dokonano analizy stosowanych narzędzi w zakresie zarządzania składnikami kapitału obrotowego oraz ich wpływu na kształtowanie się wyznaczonych wskaźników cyklu. Nie stwierdzono jednak, żeby w długości cykli wystąpiła istotna statystycznie różnica pomiędzy jednostkami, które stosują proste narzędzia w zakresie polityki zarządzania kapitałem obrotowym, a tymi, które tego nie robią. Następnie przeprowadzono analizę wpływu cech szpitali (rodzaj, wielkość, rentowność) na kształtowanie się cyklu zapasów, należności i zobowiązań na podstawie statystycznych testów istotności. Rodzaj placówki medycznej ma wpływ jedynie na długość cyklu zapasów w dniach, nie oddziałuje zaś na wskaźniki rotacji należności oraz zobowiązań. Z kolei na długość cyklu rotacji zobowiązań ma statystycznie istotny wpływ rentowność osiągana przez szpital. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the results of research on working capital management in 67 public hospitals in years 2009-2011. There was appointed receivables turnover ratios, stock rotation and accounts payable ratio, as well as an analysis of the tools used in the management of working capital components and their impact on the designated cycle indicators was made. There was not found, however, that the length of the cycles differs statistically significant between individuals who use simple tools in the areas of working capital management, and those that do not. Then was applied an analysis of the impact of hospital characteristics (type, size, profitability) on the length of the inventory cycle, receivables and liabilities on the basis of statistical significance test. Type of medical center affects only the length of the inventory cycle in days, but is irrelevant to the rotation rates of receivables and liabilities. On the other hand the hospital's profitability has statistically significant impact on the length of the liabilities rotation ratio. (original abstract)
Rocznik
Strony
311--323
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Aczel D.A. (2006), Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład, PWN, Warszawa.
 • Kachniarz M. (2008), Komercjalizacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu, ABC Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ministerstwo Zdrowia, Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2010.
 • Ozcan Y.A., Luke R.D. (1993), A national study of the efficiency of hospitals in urban markets, "Health Services Research", vol. 27, no. 6.
 • Posnett J. (1999), Is bigger better? Concentration in the provision of secondary care, "British Medical Journal", vol. 319.
 • Prędkiewicz K., Prędkiewicz P. (2013), Płynność finansowa szpitali samorządowych w Polsce - wyniki badań empirycznych, [w:] Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 62, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, nr 766.
 • Sobczak A., Czechowska D., Dmowski M. (2008), Sytuacja finansowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - analiza wskaźnikowa, (nadzór); http://www.csioz.gov.pl/publikacja.php?id=1, dostęp dnia 15.02.2013.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (2012), Lecznictwo Stacjonarne w Małopolsce 2011 r., http://www.malopolskie.pl/ Zdrowie/Raporty/, dostęp dnia 25.02.2013.
 • Wang J., Zhao Z., Mahmood A. (2006), Relative efficiency, scale effect, and scope effect of public hospitals: evidence from Australia, IZA Discussion Paper nr 2520.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171293343

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.