PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 2, cz. 2 | 325--337
Tytuł artykułu

Hybrydowe modele PPP w warunkach gospodarki polskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Hybrid PPP Models in Polish Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to model współpracy sektora publicznego i prywatnego, dzięki któremu możliwe jest dokonywanie inwestycji przez podmioty publiczne bez angażowania środków sektora publicznego. Atrakcyjność tego modelu współpracy wynika ze współdziałania organów publicznych z sektorem prywatnym, mimo że każdej ze stron zaangażowanej w projekt PPP przyświeca inny cel. Szansą na większe popularyzowanie tego modelu współpracy jest możliwość realizacji inwestycji z dofinansowaniem środkami UE, czyli stworzenie tzw. hybrydowych modeli partnerstwa publiczno-prywatnego, które polegają na jednoczesnym wykorzystaniu: środków z funduszy UE i kapitału prywatnego oraz ewentualnie krajowych środków publicznych. Udział UE odgrywa bardzo ważną rolę nie tylko z powodu udostępnienia finansowania, ale również uwiarygodnienia projektu wobec pozostałych partnerów (w tym instytucji finansujących). Celem artykułu jest analiza i ocena popularności modeli hybrydowych w warunkach gospodarki polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju modelu PPP, branży, w której mają zastosowania modele hybrydowe oraz wysokości dofinansowania funduszami UE w latach 2009-2011. Artykuł będzie stanowił także próbę wskazania perspektyw PPP wspieranego środkami unijnymi, które pozwoliłyby na większe wykorzystanie tej formy współpracy w sektorze usług użyteczności publicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The public-private partnership (PPP) is a model of cooperation between the public and private sectors that allows public entities to carry out investment projects without having to contribute their public-sector funds. The attractiveness of that model comes from the cooperation of public entities with the private sector, although each of the party involved in a PPP model has a different objective. What is an opportunity to popularise this model more, is the possibility to carry out projects with EU funding through the creation of the so-called hybrid public-private partnership models that at the same time use money from EU funds, private capital and - possibly - domestic public funding. The presence of EU funds plays a very important role not only because it increases the availability of financing, but also because it improves the project's credibility for other partners (including the financing institutions). The aim of this article is to analyse and assess the popularity of the hybrid models in the conditions of Polish economy with special attention paid to the types of the PPP models, the industry sectors in which the hybrid models are applicable and the amount of the EU funding used in the years 2009-2011. The article will also be an attempt to outline the prospects for the PPP projects supported with EU funds that would provide for a broader use of that form of cooperation in the sector of public utility services. (original abstract)
Rocznik
Strony
325--337
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Combining EU grant funding with PPP for infrastructure: conceptual models and case examples (2010), European PPP Expertise Centre EPEC.
 • Dastig M. (2009), How can EU-Funds be used to finance Public-Private Partnerships?, "European Public Private Partnership Law Review", vol. 4, no. 3.
 • Galilea P., Medda F. (2010), Does the political and economic context influence the success of a transport project? An analysis of transport public-private partnerships, "Research in Transportation Economics", Elsevier Ltd.
 • Połączenie finansowania za pomocą dotacji UE z partnerstwem publiczno- -prywatnym (PPP) na rzecz infrastruktury (2010), Modele koncepcyjne i indywidualne przykłady, JASPERS.
 • Projekt PPP od A do Z, Zbiór tekstów źródłowych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego (2012), Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
 • Project Stocktake and Case Studies (2012), EPEC, http://www.ppp.gov. pl/Publikacje/Strony/Internet_szerokopasmowy_PPP_04022013.aspx, dostęp dnia 20.01.2013.
 • Pyka A. (2009), Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji potrzeb publicznych w świetle obowiązujących przepisów prawa, [w:] Ewaluacja rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym, red. K. Malik, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole.
 • Raport Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce w latach 2009-2011 (2012), Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa.
 • EU Funds in PPPs - Project Stocktake and Case Study (2012), EPEC, http://www.eib.org/epec/resources/project_stocktake_eu_ funds_in_ ppps_public.pdf, dostęp dnia 20.01.2013.
 • Commission Regulation (EC) No 1685/2000.
 • Council Regulation (EC) No 1260/1999.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publicznoprywatnym, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655.
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz.101.
 • http://www.mrr.gov.pl, dostęp dnia 20.01.2013.
 • http://www.ppp.gov.pl/Dzialania_platformy/Zagadnienia_horyzontalne/Laczenie_PPP_z_funduszami_UE/Aktualnosci/Strony/SprawozdaniahoryzontalneJASPERS_100311.aspx, dostęp dnia 15.01.2013.
 • http://www.bookshop.europa.eu/eubookshop, dostęp dnia 15.01.2013.
 • http://www.ppp.gov.pl/Publikacje/Strony/Internet_szerokopasmowy_PPP_04022013.aspx, dostęp dnia 15.01.2013.
 • http://www.lidzbarkwarminski.wm.pl/120337,Rusza-budowa-Term-Warminskich.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171293347

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.