PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 2, cz. 2 | 351--363
Tytuł artykułu

Innowacja w przedsiębiorstwie - próba zdefiniowania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovation in an Enterprise - Attempt of Define
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest sprecyzowanie definicji innowacji w przedsiębiorstwie w taki sposób, aby odzwierciedlała ona jednocześnie teoretyczne założenia i badania ekonomistów w tym obszarze oraz rozumienie istoty innowacji przez przedstawicieli biznesu. Przyjęto założenie, że najbardziej precyzyjną definicją jest określenie innowacji jako końcowego etapu tworzenia nowej rzeczywistości materialnej, pierwsze zastosowanie nowych idei w praktyce. Teza ta opiera się na przeglądzie literatury przedmiotu, a w celu jej zweryfikowania przeprowadzono badanie na grupie słuchaczy pierwszego roku Master of Bussiness Administration Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Po rozróżnieniu i analizie pojęć innowacji, innowacyjności przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości (pierwsza część artykułu) przedstawiono klasyfikacje i determinanty innowacji (część druga). Na analizę, jak rozumiane są innowacje przez przedstawicieli biznesu, poświecono ostatnią, trzecią część artykułu. Badani oceniali 16 zróżnicowanych definicji innowacji, wskazując (za pomocą wag) stopień ich zgodności z własnym odbiorem tego pojęcia oraz wybierając dwie definicje, które najlepiej oddają sens tego zjawiska. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to precise the definition of the innovation in an enterprise in a way to express, at the same time, theoretical assumptions and examining of economists in this area and understanding the clue of the innovation by representatives of the business. It was taken that the most precise definition is to create the innovation as the final stage of creating a new financial reality, first applying new ideas in practice. This thesis is based on a review of the literature on the subject, and in order to verify it the research on the group of listeners of the first year of Master of Bussiness Administration of Gdańsk School of Banking was conducted. After distinguishing and analysis of definitions of the innovation, the innovation of the enterprise and the entrepreneurship (the first part of the article) classifications and determinants of the innovation were described (thesecond part). The analysis how innovations are understood by representatives of the business, is shown in the last, third part of the article. Examined assessed 16 diversified definitions of innovation pointing (with scales) a degree of their compliance with their own receipt of this notion and choosing two definitions which best give the meaning of this phenomenon. (original abstract)
Rocznik
Strony
351--363
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Allen J.A. (1966), Scientific innovation and industrial prosperity, Longman, London.
 • Bielski I. (2000), Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, OPO, Bydgoszcz.
 • Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W. (2004), Innowacyjność przedsiębiorstw, UMK, Toruń.
 • Borowski P.F. (2011), Przedsiębiorstwa XXI wieku, "Europejski Doradca Samorządowy", t. 17, nr 2.
 • Bratnicki M., Strużyna J. (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo AE, Katowice.
 • Carter C.F., Williams B.R. (1958), Industry and technological process, Oxford University Press, London.
 • Chodyński A. (2013), Przedsiębiorczość i innowacyjność a kompetencje - aspekty strategiczne, www.sbc.org.pl/Content/19373/chodynski.pdf, dostęp dnia 15.03.2013.
 • Drucker P.F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Fiedor B. (1979), Teoria innowacji, PWN, Warszawa.
 • Freeman Ch. (1986), The Role Of Technical Change In National Economic Development, [w:] Technological Change, Industrial Restructuring and Regional Development, red. A. Amin, J. Goddard, Allen & Unwin, London.
 • Freeman Ch. (1994), The economics of technical change, "Cambrige Jurnal of Economic" vol. 18, no. 5.
 • Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • Haffer M. (1998), Determinanty strategii nowego produktu polskich przedsiębiorstw przemysłowych, UMK, Toruń.
 • Illeczko B. (1979), Podstawy typologiczne ogólnej teorii innowacji, "Zagadnienia naukoznawstwa", t. 60, nr 4.
 • Kotler P. (2004), Marketing lateralny, PWE, Warszawa.
 • Munsfield E. (1968), Industrial Research and Technology Innovation, Norton W.W. and Co. New York.
 • Niedzielski P., Rychlik K. (2006), Innowacje i Kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Penc J. (1999), Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Komisja Europejska, OECD, MNiSW Warszawa 2008.
 • Rogers E.M. (2003), Diffusion of innowations, Free Press, New York.
 • Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A. (2000), Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa.
 • Stawasz E. (1999), Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Stawasz E. (2005), Przedsiębiorstwo innowacyjne, [w:] Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa.
 • Sudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Trzmiel-Grzybowska W. (2011), Rozwój przedsiębiorczości przez innowacje w Polsce Wschodniej, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Whitfield P.R. (1979), Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1979.
 • Zastempowski M. (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, UMK, Toruń.
 • Żukrowska K. (2000), Konkurencyjność systemowa w procesie transformacji. Przykład Polski, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171293353

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.